Digitālo klavieru iegāde Ogres mūzikas skolai

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2005.gads

Projekta mērķis – Digitālo klavieru iegāde Ogres Mūzikas skolai.

Projekta budžets un sadalījums – 646,20 LVL (grants – 600,-Ls un Ogres novada domes daļa no kopējā budžeta – 46,20 LVL).

Finansējuma avots – Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma „Mākslas un mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.

Iesniedzējs – Ogres mūzikas skola.

Galvenās aktivitātes – iegādāties digitālās klavieres (t.sk. statīvu) Ogres mūzikas skolas vajadzībām.