Latvijas elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības nozares attīstības projekts: izglītība reģionos

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2005.gads

Projekta mērķis – elektronikas un elektrotehnikas nozares izaugsmes veicināšana, attīstot nozares vajadzībām atbilstošu vidējo profesionālo un augstāko izglītību Latvijas reģionos.

Projekta budžets un sadalījums – 275736,- LVL (Kopējais grants – 206802,-LVL, grants Ogrei 45913,- LVL un Ogres novada domes ieguldījums – 276,- LVL).

Finansējuma avots – ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā – 2.kompon. Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība.

Iesniedzējs – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA).

Galvenās aktivitātes – elektronikas nozares profesionālās tālākizglītības vajadzību un iespēju izpēte Latvijas reģionos; sabiedrības informēšana par profesionālo izglītību Elektrotehnikas rūpniecības nozarē. Ogres kompetencē ietilpst aktivitātes par iekārtu un mācību materiālu piegādi Ogres arodģimnāzijai, metodisko materiālu kompleksa izstrāde 5 mācību priekšmetiem, grāmatas satura izstrāde un publicēšana programmas „Elektronikas tehniķis” apguvei, un Ogres arodģimnāzijas mācību personāla kvalifikācijas celšana.