No narkotisko un psihotropo vielu cietušo cilvēku motivācijas un sociālās integrācijas pasākumi Ogres novadā

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2005.gads

Projekta mērķis – narkotisko vielu bijušo lietotāju iekļaušanās sabiedriskajās norisēs un darba tirgū veicināšana. Atbalsta struktūras izveide Ogres novada Sociālajā dienestā atkarību profilaksei un no atkarības cietušo iedzīvotāju rehabilitācijai un sociālajai integrācijai.

Projekta budžets un sadalījums – 34928,- LVL

Finansējuma avots – Eiropas Sociālais fonds (ESF) – 3. prioritāte „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”, 3. pasākums „Sociālās atstumtības mazināšana”, 1. aktivitāte „Motivācijas programma sociālās atstumtības riska grupām” .

Iesniedzējs – Ogres novada dome.

Galvenās aktivitātes – mērķgrupas un tās vajadzību apzināšana; vairāku aktivitāšu realizēšana, kas veicinātu prasmju un iemaņu apgūšanu cilvēkiem, kas bijuši atkarīgi no narkotisko vielu lietošanas, kā arī prakšu organizēšana, kur viņiem būtu iespēja apgūtās prasmes un iemaņas pielietot.