Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

2006.gads

Energy Exploitation and Performance Contracting for Low Income and Social Housing (ECOLISH) (Enerģijas izmantošanas un pārvaldes līgumi zemu ienākumu un sociālajiem mājokļiem)

Projekta mērķis – enerģijas piegādes kontraktēšanas iespējamības un potenciāla izpēte un demonstrēšana attiecībā uz zemu ienākumu un sociālajiem mājokļiem Lasīt vairāk

14.04.2009 00:00

STANDARDCARE (2006-2008)

Projekta mērķis – apmācību modeļa izstrāde sociālās aprūpes darbiniekiem, kas strādā ar veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar kompleksiem. Lasīt vairāk

Ogres rajona padomes ģerbonis

Projekta sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu apmācība darbam ar MS Project datorprogrammu

Projekta mērķis – Ogres novada domes darbinieku, tās pašvaldību iestāžu pārstāvju un Ogres novada NVO pārstāvju spēju darbam ar datorprogrammu MS Project, kas paredzēta projektu veiksmīgai ieviešanai un uzraudzībai. Lasīt vairāk

Pozitīva dzīves uztvere – virzītājspēks integrācijai darba tirgū

Projekta mērķis – Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju – ar īpašajām vajadzībām – motivēšana iesaistīties un/vai atgriezties darba tirgū, izstrādājot motivācijas programmu. Lasīt vairāk

Motivācijas pasākumi nodarbinātības veicināšanai un pašpilnveides sekmēšanai māmiņām pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma Ogres rajonā

Projekta mērķis – Mmotivācijas programmas „Pašizaugsme jaunam sākumam darba dzīvē” izstrāde un īstenošana, individuālo konsultāciju pie dažādiem speciālistiem un motivācijas pasākumu realizācija māmiņām pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Lasīt vairāk

Profesionālās orientācijas pasākumu komplekss Ogres novada vispārizglītojošajās skolās

Projekta mērķis – Kkarjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu īstenošana Ogres novada vispārizglītojošajās skolās. Lasīt vairāk

Pašvaldību iestāžu un NVO projektu sagatavošanas un sadarbības kapacitātes stiprināšana Ogres novadā

Projekta mērķis – sniegt atbalstu nevalstiskā sektora un pašvaldības kapacitātes stiprināšanai struktūrfondu projekta sagatavošanai. Lasīt vairāk

Ogres un Basarabeaskas (Moldova) pašvaldību attīstības veicināšana un administratīvās kapacitātes stiprināšana

Projekta mērķis – Basarabeaskas pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības saikņu veidošana starp Ogres un Basarabeaskas pašvaldībām. Lasīt vairāk

Pētījuma veikšana par iespējām atgriezties darba tirgū un iespējām saskaņot ģimenes un darba dzīvi Ogres novadā

Projekta mērķis – pētījuma veikšana par esošo situāciju nodarbinātības jomā Ogres novadā attiecībā uz iedzīvotāju profesionālās darbības un ģimenes dzīves apvienošanas problēmām, kā arī informatīvo materiālu sagatavošana par jaunu, elastīgāku darba formu izmantošanu. Lasīt vairāk

Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana dendroloģiskajā ainavu parkā „Lazdukalni”

Projekta mērķis – Jaunu dendroloģisko stādījumu izveide, apkārtnes uzkopšana un informatīvo materiālu uzstādīšana dendroloģiskajā ainavu parkā „Lazdukalni”. Lasīt vairāk

Ogres novada atkritumu izgāztuves „Ķilupe” rekultivācija

Projekta mērķis – Rekultivējot izgāztuvi „Ķilupe” Ogres novadā, tiks pārtraukta apkārtējās vides piesārņojums, ko rada bez vides aizsardzības pasākumiem ierīkotā izgāztuve. Lasīt vairāk

Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?