Čerņigovas pilsētas attīstības veicināšana, pielietojot stratēģiskās plānošanas pieeju un radot pamatu ilgtermiņa sadarbības aktivitātēm starp Čerņigovas un Ogres pašvaldībām

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2007.gads

Projekta mērķis – Čerņigovas pilsētas padomes kapacitātes paaugstināšana stratēģiskās plānošanas dokumentācijas sagatavošanā un aktualizēšanā, konsultatīva palīdzība Čerņigovas pilsētas Stratēģiskā plāna izstrādē, rīcības modeļu izstrāde turpmākās sadarbības aktivitāšu koordinēšanai starp Čerņigovu un Ogri uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības jomās

Projekta budžets un sadalījums – 11725,- LVL (Ogres novada domes finansējums ir 810,- LVL).

Finansējuma avots – Ārlietu ministrijas granta projektu konkurss „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.

Iesniedzējs – Ogres novada dome.

Galvenās aktivitātes – iepazīšanās ar Čerņigovas pilsētas Stratēģiskā plāna uzmetumu un tā detalizēta izvērtēšana; Ogres novada domes speciālistu iepazīšanās vizīte Čerņigovā, un Čerņigovas pilsētas speciālistu vizīte Ogrē, kas nodrošinātu Stratēģiskā plāna izstrādes pabeigšanu.