Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 17, Ogrē rekonstrukcija

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads

04.10.2010 10:37

Projekta mērķis
vispārējais – palielināt pašvaldības dzīvojamā fonda energoefektivitāti, vienlaikus uzlabojot tā kvalitāti, ilgtspēju un ekonomisko rentabilitāti, kā arī nodrošinot sociāli mazaizsargātas personu grupas ar atdekvātu mājokli;
specifiskais – veikt sociālās dzīvojamās mājas Ogrē, Indrānu ielā 17 siltināšanu un rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot ēkas energoefektivitāti, kā arī nodrošinot tās atbilstību personām ar īpašām vajadzībām.
Finansējuma avots – 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana&rdquo ; 3.4.4.pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.2.aktivitāte „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Projekta budžets – plānotās projekta kopējās izmaksas ir 94 665.77 Ls, t.sk.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 68 767.72 Ls (75% no attiecināmajām izmaksām),
Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums 25 898.05 Ls.
Iesniedzējs – Ogres novada pašvaldība
Galvenās aktivitātes – projekta ietvaros paredzēta sociālās dzīvojamās mājas Ogrē, Indrānu ielā 17, renovācija, veicot pasākumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai (ēkas ārdurvju nomaiņa, jumta, sienu un pamatu siltināšana, logu nomaiņa), tiks nomainīta siltumapgādes un elektroapgādes sistēma, izveidota ventilācijas sistēma, kā arī izbūvētas uzbrauktuves pie ēkas ārdurvīm.
Plānotais projekta ilgums – 01.10.2010.-30.11.2011.
2010.gada 15.novembrī Ogres novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Belss” par tehniskā projekta izstrādi ēkas renovācijai, siltumapgādes rekonstrukcijai un projekta autoruzraudzībai.