Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukcija

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads

25.05.2010 15:16

Projekta mērķis
Sporta infrastruktūras pilnveidošana un iedzīvotāju sportiska dzīvesveida veicināšana Ogres novada lauku teritorijā, veicot Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukciju
Finansējuma avots
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākums “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” (administrē LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde)
Projekta budžets
Kopējās ar stadiona rekonstrukcijas darbu veikšanu saistītās izmaksas projekta ietvaros (ieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību) sastādīja Ls 133378.57 ar PVN. Projekta īstenošanai tika piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts budžeta finansējums Ls 95040.10 apmērā (90% no attiecināmajām izmaksām), pārējo nepieciešamo finansējumu nodrošināja Ogres novada pašvaldība.
Iesniedzējs
Ogres novada pašvaldība
Galvenās aktivitātes
Projekta ietvaros veikta Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukcija, izveidojot skrejceļus, futbola un volejbola laukumus, tāllēkšanas un vingrošanas sektorus, uzstādot saliekāmas tribīnes, izveidojot norobežojošu sienu, uzstādot pārvietojamas biotualetes un riteņu novietnes, izveidojot autostāvvietu un laukumu atkritumu konteineriem, uzstādot solus un atkritumu urnas, kā arī veicot apgaismojuma sakārtošanu un teritorijas norobežošanu un apzaļumošanu
Projekta ilgums
12.02.2010.-01.10.2011.