Ogres vidusskolu materiālās bāzes uzlabošana dabaszinību apguvei

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads


Vienošanās par projekta "Ogres vidusskolas materiālās bāzes uzlabošanu dabaszinību apguvei" īstenošanu noslēgta ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.


Projekta ietvaros iekārtoti un ar materiāli tehnisko bāzi papildināti deviņi dabaszinību mācību kabineti Ogres 1.vidusskolā, Jaunogres vidusskolā un Ogres vakara vidusskolā.ERAF (darbības programma “Insfrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.3.1.aktivitāte “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana&rdquo ;) līdzfinansējums Ls 256 000 apjomā, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 35 910.

Raksts: Moderni dabaszinību kabineti