Finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerības (VPP) projektam “Ogres novada satiksmes optimizācija objektu – autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga – Daugavpils būvniecība

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gadsProjekta “Finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerības (VPP) projektam “Ogres novada satiksmes optimizācija objektu – autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga – Daugavpils būvniecība” mērķis ir izstrādāt finanšu ekomomisko pamatojumu (FEP) publiskās infrastruktūras finansēšanas, būvniecības un apsimniekošanas modelim, sadarbībai ar privāto sektoru.
Projekta galvenās aktivitātes ir:
Projekta īstenotājs ir Ogres novada pašvaldība.
Projekts ir jārealizē līdz 2010. gada maijam.

Projekta ietvaros FEP sagatavošanai tiks apmācīti arī pašvaldības speciālisti, lai turpmāk dokumentācijas izstrādei nevajadzētu piesaistīt konsultantus.

Projekta finansējuma avots ir Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (NFI) prioritātes “Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programma “Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”, NFI finansējums Ls 62 746, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 6 972.