Izglītības iestāžu informatizācija

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads

Projekts “ Izglītības iestāžu informatizācija ” iesniegts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam un saņemta vēstule par projekta apstiprināšanu. 16.12.2009. noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par šī un vēl 8 pagastu sagatavoto skolu informatizācijas projektu īstenošanu 2010.un 2011.gada laikā.

Projekta ietvaros tiek veikta datoru un multimediju tehnikas komplektu iegāde un lokālo datortīklu attīstīšana 13 Ogres novada skolās: Ogres 1.vidusskolā, Ogres ģimnāzijā, Jaunogres vidusskolā, Ogres pamatskolā, Ogresgala pamatskolā, Mazozolu pamatskolā, Krapes pamatskolā, Ķeipenes pamatskolā, Suntažu vidusskolā, Lauberes pamatskolā, Madlienas vidusskolā, Meņģeles pamatskolā un Taurupes vidusskolā. Projektu finansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi”), kopējās projekta izmaksas paredzētas Ls 170 422,45 apmērā. Iepirkuma rezultātā radušās papildus izmaksas lokālo datortīklu attīstībai Ls 4 960,12 apmērā finansē Ogres novada pašvaldība.