Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā, rekonstruējot Mednieku ielu un Satiksmes drošības uzlabojumi Ogresgalā, rekonstruējot ietvju un veloceliņu posmu”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads

Ogres novada pašvaldība pašlaik īsteno projektus “ Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā, rekonstruējot Mednieku ielu ” un “ Satiksmes drošības uzlabojumi Ogresgalā, rekonstruējot ietvju un veloceliņu posmu ” Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros.


Projekti tiek īstenoti saskaņā ar noslēgtām vienošanām starp Ogres novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī valsts budžeta dotācijas un pašvaldības finansējumu.
Projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Ogresgalā, rekonstruējot ietvju un veloceliņa posmu” mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, izbūvējot gājēju ietvi un veloceliņu, kā arī ierīkojot ielu apgaismojumu Liepu ielas posmā no Lielo Aroniju ielas līdz Bumbieru ielai, Ogresgala ciemā. Projektu paredzēts īstenot 7 mēnešu laikā.
Projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā, rekonstruējot Mednieku ielu” ietvaros ir paredzēts rekonstruēt Mednieku ielas posmu no Meža prospekta līdz Brīvības ielai, nodrošinot ielas atbilstību satiksmes drošības prasībām. Ielas abās pusēs tiks ierīkots gājēju celiņš, ielas labajā pusē ir paredzēts arī veloceliņš, kā arī iela tiks paplašināta un braucamās daļas nolietotais asfalta segums nomainīts pret jaunu. Rekonstruētās ielas posmā papildus tiks veikti arī vairāki satiksmes drošības un organizācijas uzlabojumi. Ielas rekonstrukcijas būvdarbu sākums paredzēts 2010.gada martā tas turpināsies līdz 2010.gada oktobrim
Vienošanās ietvaros ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru Mednieku ielas rekonstrukcijai finansējums no Satiksmes ministrijas paredzēts Ls 316 958,58 apjomā, Liepu ielas ietves un veloceliņa posma rekonstrukcijai Ogresgalā – Ls 104 831,20.