„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads
Īstenotā projekta nosaukums: „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
Īstenotā projekta līguma numurs: 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/V IAA/002
Arī šajā mācību gadā pedagogi, kuri pieteikušies dalībai projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” saņem mērķstipendijas.

Tā kā 2009.gada 1.jūlijā Latvijā stājās spēkā jaunais administratīvi–teritoriālais sadalījums, Studiju un zinātnes administrācija aicināja sadarbības partnerus rajonos laicīgi izsludināt pieteikšanos mērķstipendijām 2009./2010.mācību gadam, jau jūnijā, lai ikvienam pedagogam būtu pietiekoši laika sagatavot iesniedzamos dokumentus. Ogres rajonā pieteikšanās mērķstipendijām bija izsludināta no 17.jūnija līdz 20.jūlijam.
Šogad pedagogu aktivitāte bija daudz lielāka nekā iepriekšējā gadā, tika saņemti 117 pieteikumi. Kritēriju neatbilstības un ierobežotā finansējuma dēļ tika noraidīti 55 pieteikumi. Pieteikumu konkursā priekšroka tika dota tiem pedagogiem, kuriem ir lielāks kontaktstundu skaits. Mērķstipendijas apjoms ir no 65 līdz 150 latiem, atkarībā no kontaktstundu skaita, 9 stundas - 65 lati, 21 stunda – 150 lati.
Aicināti tika pieteikties fizikas, ķīmijas, matemātikas, informātikas, bioloģijas, dabaszinību un ES valstīs runājošo valodu skolotāji. Tika noslēgti līgumi ar pedagogiem par kopējo summu LVL 88300 , mērķstipendiju saņemšanas periods no septembra līdz jūnija beigām.
Lai pierādītu savu darbību projektā, pedagogam 2010.gada janvāra sākumā būs jāiesniedz pirmais pārskats par paveikto, un 2010.gada jūnija beigās jāsagatavo gada pārskats. Lai pierādītu savu darbību projektā, jāizveido paveikto darbu pierādošu dokumentu mape.
Ar novembra mēnesi mērķstipendijām ir piešķirts papildus finansējums, vēl tikai jāatrisina organizatoriski jautājumi, tiek prognozēts, ka stipendiju varēs saņemt arī tie pedagogi, kuriem pirmajā kārtā naudas līdzekļu dēļ tā tika atteikta. Noteikumi tādi paši kā pirmās kārtas stipendijas saņēmējiem, tikai stipendijas saņemšanas laiks būs astoņi mēneši, no novembra līdz jūnija beigām, kopējā summa visam laika periodam 2.kārtā LVL 41 856