Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads

01.03.2010 09:08

Ogres novada pašvaldība pašlaik īsteno projektu „Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar noslēgto vienošanos 2010.gada 23.februārī starp Ogres novada pašvaldību un Satiksmes ministriju par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, paredzot no kopējām attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 85% apmērā, valsts budžeta dotāciju 3% un pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 12%. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 528 321,02 LVL.
Projekta „Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” ietvaros ir paredzēts rekonstruēt Tīnūžu ielu un Brīvības ielu posmā no valsts I šķiras autoceļa P5 Ulbroka – Ogre turpinājuma Ogres pilsētas teritorijā līdz Brīvības ielas krustojumam ar Kranciema ielu.
Projekta paredzēts izstrādāt skiču un tehnisko projektu, ielas rekonstrukcijas darbiem. Projekta ietvaros tiks uzlabota esošā nolietotā infrastruktūra, rekonstruējot ielas un ietvju segumus, tādā veidā uzlabojot ielas tehniskos parametrus un satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem.
Tiks izbūvētas un labiekārtotas 4 sabiedriskā transporta pieturvietas, izbūvētas ietves abās ielas pusēs un uzstādīti atbilstoši satiksmes organizācijas līdzekļi (barjeras, ceļa zīmes, īpašu grubuļainu klājumu vietās, kur gājējiem jāpievērš uzmanība).
Bez tam tiks pārbūvēta lietus ūdens kanalizācija, rekonstruēta elektroapgāde ar ielas apgaismojumu, un Tīnūžu un Mālkalnes krustojums tiks pārveidots par lokveida krustojumu ar 5 piebraucamiem ceļiem: Tīnūžu iela, Mālkalnes prospekts, Zilo kalnu prospekts, P5 autoceļš Ulbroka-Ogre un Mežezera iela, tā samazinot transporta līdzekļiem nepieciešamību apstāties un padarot vienmērīgāku transporta plūsmu krustojumā ar augstu satiksmes intensitāti, rezultātā paaugstinot krustojuma caurlaidspēju.
Veikto aktivitāšu rezultātā tiks uzlabotas braukšanas ērtības vienā no maģistrālajām tranzītielām Ogrē, jaunizveidotais lokveida krustojums un paplašinātas sabiedriskā transporta pieturvietas samazinās nepieciešamību transportam apstāties intensīvi noslogotā ielas posmā, uzlabosies satiksmes un gājēju drošība, uzlabosies pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 30.decembrim.