Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2014.gads

22.11.2013 11:20

Projekta nosaukums: Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana
Projekta mērķis: Kvalitatīvi uzlabot Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta iedzīvotāju iespējas nodarboties ar sportu un veselību veicinošām aktivitātēm tam atbilstoši sakārtotā un drošā vidē.
Finansējuma avots: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Ogres novada pašvaldība
Projekta budžets: ELFLA finansējums - LVL 15 000,00, Ogres novada pašvaldības finansējums – LVL 19 084,47.
Galvenās aktivitātes:
1) sporta speciālista amata vietas izveide.
2) renovācijas darbu veikšana (ventilācijas sistēmas ierīkošana, zāles remonts un inventāra noliktavas izveide).
3) publicitātes pasākumi.
Projekta rezultāts:
1) izveidota sporta speciālista amata vieta, tādējādi nodrošinot sporta darba koordinēšanu trijos pagastos;
2) renovēta sporta zāle Meņģelē.
Projekta ilgums: 02.09.2013. - 07.10.2014.