Energoefektivitātes paaugstināšana Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2014.gads

12.12.2013 14:42


Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” energoefektivitāti
Finansējuma avots:
Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
Projekta budžets:
Projekta kopējās izmaksas: 627 644.19 LVL, no tiem:
182 313.33 LVL ir KPFI finansējums un 445330.86 LVL pašvaldības līdzfinansējums.
Galvenās aktivitātes:
Lai samazinātu CO 2 emisijas, siltumenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros ēkā plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Ārsienu siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Jumta siltināšana;
4. Pagraba pārseguma siltināšana;
5. Logu nomaiņa;
6. Veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērēj-mehānismiem;
7. Apkures sistēmas balansēšana, iekšējās apkures sistēmas telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai;
8. Decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu;
9. Gaismekļu nomaiņa.
Projekta rezultāts:
Projektā plānotais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 0,60 kgCO2/Ls gadā.
Siltumenerģijas īpatnējais patēriņš apkurei pēc visu renovācijas pasākumu veikšanas sastādīs 85,77 kWh/m2.
Projekta ilgums:
30.10.2013.- 30.06.2014.