Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Strautiņš”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2014.gads

12.12.2013 14:41

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Strautiņš”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Strautiņš” energoefektivitāti
Finansējuma avots:
Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
Projekta budžets:
Projekta kopējās izmaksas: 718 841.11 LVL, no tiem:
188 767.68 LVL ir KPFI finansējums un 530 073.43 LVL pašvaldības līdzfinansējums.
Galvenās aktivitātes:
Lai samazinātu CO 2 emisijas, siltumenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros ēkā plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Ārsienu siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Jumta siltināšana;
4. Ēkas korpusu savienojošā gaiteņa grīdas siltināšana;
5. Pagraba pārseguma siltināšana;
6. Logu nomaiņa;
7. Veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērēj-mehānismiem;
8. Apkures sistēmas balansēšana, iekšējās apkures sistēmas telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai;
9. Decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu;
10. Gaismekļu nomaiņa.
Projekta rezultāts:
Projektā plānotais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 0,60 kgCO2/Ls gadā.
Apkures siltumenerģijas īpatnējais patēriņš pēc visu renovācijas pasākumu veikšanas plānots 51,83 kWh/m 2 .
Projekta ilgums:
30.10.2013.- 30.06.2014.