Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2014.gads

12.12.2013 14:40

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” energoefektivitāti
Finansējuma avots:
Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
Projekta budžets:
Projekta kopējās izmaksas: 784285.82 LVL, no tiem:
245385.00 LVL ir KPFI finansējums un 538900.82 LVL pašvaldības līdzfinansējums.
Galvenās aktivitātes:
Lai samazinātu CO 2 emisijas, siltumenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros ēkā plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Ārsienu siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Jumta siltināšana;
4. Ēkas korpusu savienojošā gaiteņa grīdas siltināšana;
5. Pagraba pārseguma siltināšana;
6. Logu nomaiņa;
7. Veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērēj-mehānismiem;
8. Apkures sistēmas balansēšana, iekšējās apkures sistēmas telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai;
9. Decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu;
10. Gaismekļu nomaiņa;
11. Saules kolektoru uzstādīšana.
Projekta rezultāts:
Projektā plānotais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 0,60 kgCO2/Ls gadā.
Apkures siltumenerģijas īpatnējais patēriņš pēc visu renovācijas pasākumu veikšanas plānots 55,67 kWh/m2.
Projekta ilgums:
30.10.2013.- 30.06.2014.