Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2014.gads

12.12.2013 14:36

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” energoefektivitāti
Finansējuma avots:
Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
Projekta budžets:
Projekta kopējās izmaksas: 668960.59 LVL, no tiem:
169826.82 LVL ir KPFI finansējums un 499133.77 LVL pašvaldības līdzfinansējums.
Galvenās aktivitātes:
Lai samazinātu CO 2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros ēkā plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Ārsienu siltināšana;
2. Cokola siltināšana;
3. Jumta siltināšana;
4. Ēkas korpusu savienojošā gaiteņa grīdas siltināšana;
5. Pagraba pārseguma siltināšana;
6. Logu nomaiņa;
7. Veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērēj-mehānismiem;
8. Apkures sistēmas balansēšana, iekšējās apkures sistēmas telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai;
9. Decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu ;
10. Gaismekļu nomaiņa.
Projekta rezultāts:
Projektā plānotais CO 2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 0,60 kgCO 2 /Ls gadā.
Siltumenerģijas īpatnējais patēriņš apkurei pēc visu renovācijas pasākumu veikšanas plānots 51,85 kWh/m 2 .
Projekta ilgums:
30.10.2013.- 30.06.2014.