Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2014.gads

28.07.2014 14:26

Projekta nosaukums:
Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā
Projekta mērķis:
Dažādot Ogres novada pagastu iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un pieejamos pakalpojumus kultūras jomā, atbalstot vietējo iedzīvotāju iniciatīvu izveidot kultūras un jaunrades centru Madlienā.
Finansējuma avots:
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Ogres novada pašvaldība
Projekta budžets:
ELFLA finansējums - EURO 10 500,00, Ogres novada pašvaldības finansējums – EURO 38 215,13.
Galvenās aktivitātes:
1. Koncertu, kino un video ierakstu zāles izveide:
1.1. zāles renovācijas darbu veikšana;
1.2. skatuves izbūve un tās apgaismojuma sistēmas ierīkošana.
2. Koncertu, kino un video ierakstu zāles iespēju demonstrēšana iedzīvotājiem:
2.1. pūtēju orķestra koncerts;
2.2. retro kino izrāde ar džeza grupas piedalīšanos.
Projekta rezultāts:
Projekta rezultātā, izveidojot kultūras un jaunrades centru, Madlienas un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja iesaistīties jaunrades procesā mūzikas un mākslas nozarēs Ogres novada pagastu teritorijā.
Projekta ilgums:
26.06.2014. – 31.03.2015.