Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2014.gads

17.07.2013 15:52

Ogres novada pašvaldība īsteno Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projektu „ Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā ” (saīsinājumā „ Riverways ”) kopā ar 39 citiem reģiona partneriem no Latvijas (Kurzemes, Rīgas un Vidzemes reģionu pašvaldībām un organizācijām) un Igaunijas (Dienvidigaunijas reģiona un Rietumigaunijas reģionu pašvaldībām un organizācijām), un projekta vadošo partneri - Kurzemes plānošanas reģionu.

Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīgai ūdens tūrisma attīstībai un konkurētspējas palielināšanai ūdenstūrismam.
Projekta kopējās izmaksas 20200 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums sastāda 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām 17 170,00 EUR un pašvaldības finansējums un valsts budžeta dotācijas sastāda 15% jeb 3030,00 EUR.
Projekta galvenās aktivitātes ir ierīkot divas atpūtas un pieejas vietas Ogres upes krastā ūdenstūrisma attīstībai. Pirmā vieta ir paredzēta Ogresgalā, Ogresgala pagastā pie Rankas upes iztekas, Ogres upes krastā uzstādot galdu ar soliem, ugunskura vietu ar katla turētāju un informācijas stendu ar kartes planšeti. Otrā vieta ir Krasta ielas lejas promenādes teritorijas labiekārtojums Ogres pilsētas teritorijā Ogres upes labajā krastā. Šis Ogres upes krasts ir vēsturiska rekreācijas teritorija ar vērtīgiem dabas ainavas skatiem, kas veicinātu tūrisma attīstību. Krasta ielas lejas promenādes posmā paredzēta arī peldošas platformas un pandusa (noejai no Krasta ielas uz lejas promenādi) pamatnes izbūve, kāpnes noejai uz peldošo platformu un labiekārtošanas darbi.
Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši (līdz 2015. gada 3. martam).