Projekts „Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2014.gads

12.03.2013 09:00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros Ogres novada pašvaldība un Valsts reģionālā attīstības aģentūra 2012.gada 26.jūnijā noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” īstenošanu.

Projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 300 000 no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 41,76 %, valsts budžeta dotācija 2,25% un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 55,99%.
Projekta īstenošana attiecas uz Brīvības ielu posmā no krustojuma ar Kranciema ielu līdz krustojumam ar Rūpnieku ielu, Ogres pilsētā. Šī ielas daļa ir viena no pilsētas maģistrālajām ielām un tranzītielām, kas atrodas sliktā stāvoklī, posmam ir nepieciešams veikt ielas rekonstrukciju un sakārtot apkārtējo infrastruktūru, lai uzlabotu satiksmes drošību, satiksmes organizāciju un veicinātu šīs pilsētas daļas un lauku teritorijas ekonomisko attīstību.
Projekta attiecināmās izmaksas, galvenokārt, attiecas uz būvniecības darbiem jeb ielas rekonstrukciju, tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas un sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvi, kā arī apakšzemes komunikāciju infrastruktūras rekonstrukciju.
Būvdarbi Brīvības ielas posmā būs sadalīti divās daļās (1) no Kranciema ielas krustojuma līdz Suntažu ielai, kur paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, papildināt ielu apgaismojuma infrastruktūra un izbūvēt jaunu brauktuvi ar asfaltbetona segumu, un (2) no krustojuma ar Suntažu ielu līdz Rūpnieku ielai, kur paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, ielu apgaismojuma infrastruktūru un jaunu brauktuvi ar asfaltbetona segumu, kā arī veloceliņu ar gājēju ietvi.
Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 31.janvārim.