Brīvības iela 24.04.2019.

Skatu torņa un tam piegulošās infrastruktūras būvniecība NATURA 2000 teritorijā – dabas parkā “Ogres ieleja”, veicinot vides izglītību un sabiedrības mīlestību pret savu valsti, tās vērtībām

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

24.05.2017 10:28

Jau šovasar iecere izbūvēt skatu torni tam paredzētajā vietā dabas parka “Ogres ieleja” teritorijā īstenosies – Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu par Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 110 000 EUR apmērā no Latvijas Vides aizsardzības fonda. Projektu atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 
Projekta mērķis – stiprināt Latvijas iedzīvotāju mīlestību pret dzimteni, tās vēsturi un dabu, saglabāt un popularizēt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, veicināt sabiedrībā ilgtermiņa atbildību pret apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu.
 
Meņģeles pagastā dzimis un bērnības gaitas pavadījis stāsta par Dullo Dauku autors – rakstnieks Sudrabu Edžus un uz Taurupes un Meņģeles pagastu robežas Ogres upes senkrastā atrodas rakstnieka bērnības ganu gaitu mājas “Zvaniņi“, pie kurām ozolu un bērzu birzī Tautas dzejnieks Imants Ziedonis ar domubiedriem izveidoja Dullā Daukas taku ar īpašiem akmeņiem, uz viena no kuriem ir uzraksts “Dullais Dauka”. Jau I. Ziedonis savulaik uzsāka aktivitātes Latvijas dabas un kultūrvēstures vērtību popularizēšanā un aizsardzībā, t.sk., izveidojot Dullā Daukas taku. Viens no projekta rezultātiem būtu stāsta par Dullo Dauku filozofijas, autora Sudrabu Edžus personības un daiļrades, kā arī Imanta Ziedoņa aktivitāšu popularizēšana dabas parka “Ogres ieleja”, Ogres novada Meņģeles un Taurupes pagastu apceļotāju, tūristu, viesu un skolēnu, kas devušies ekskursijās uz šīm vietām, vidū.
 
Meņģeles un Taurupes pagastos atrodamas daudzas kultūrvēsturiskās vērtības, piemēram vēsturiskas baznīcas – Meņģeles ev. lut. draudzes baznīca, Aderkašu pareizticīgo baznīca, senkapi, valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi Aderkašu pilskalns, Ģērķu Upurkalns u.c. Plānots, ka no skatu torņa pavērsies skaisti skati un ainavas uz dabas parku “Ogres ieleja” un iepriekš minētajiem pieminekļiem.
 
Dabas parkā “Ogres ieleja” uz Meņģeles un Taurupes pagastu robežas atrodas vairāki Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi: upju straujteces, sugām bagātas pļavas u.c.
 
Dabas parkā mīt vairākas Latvijā retas un aizsargājamas sugas un šādas Eiropā aizsargājamas sugas. No augu sugām aizsargājams spilvainais ancītis (Agrimonia pilosa). Realizējot projektu , tiks izveidots informatīvais stends, lai apmeklētāji varētu iegūt noderīgu informāciju par dabas parkā “Ogres ieleja” aizsargājamajiem biotopiem un sugām. Tas veicinās Latvijas iedzīvotāju atbildīgo attieksmi pret dabas un vides vērtību saglabāšanu nākotnē, Latvijas dabas ilgtspējīgu attīstību.
 
Projekta rezultātā tiks uzcelts jauns skatu tornis vecā (20.gs. 60. – 70.g.) ugunsdzēsēju torņa vietā, kas būtu vienīgais publiski pieejamais koka skatu tornis tuvākajā apkaimē un tā uzstādīšana saskanētu ar Dullā Daukas stāsta galveno jautājumu, kas ir aiz horizonta un vai zeme ir apaļa. No minētā skatu torņa pavērtos burvīgi skati uz Ogres upes ieleju, Taurupes un Meņģeles pagastiem, to kultūrvēsturiskajām vērtībām. Informatīvajā stendā pie skatu torņa tiktu publicēta informācija par Ogres ielejas aizsargājamajiem biotopiem, floru un faunu. Tūristu vajadzībām, rekreācijai, kā arī antropogēnās slodzes samazināšanai tiks uzbūvēta lapene (atpūtas vietas ierīkošana saskan ar Dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plānā norādītās problēmas – neesoša atpūtas vieta ūdenstūristiem u.c. – risinājumu) un laipas (virs augsnes). Paredzētas arī citas mazās arhitektoniskās formas – soliņš, atkritumu urnas utml.
 
Saskaņā ar Dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plānu, kurā noteikts ilgtermiņa mērķis – dabas parkā “Ogres ieleja” ir jāattīsta tūrisma infrastruktūra, kura ir bāzēta uz ilgtspējīgu un saudzīgu vietējo dabas, kultūras, vēstures un cilvēkresursu izmantošanu, veicinot teritorijas apmeklētāju aktīvu darbošanos un izglītošanu ar vidi un dabas aizsardzību saistītos jautājumos. Ogres novada pašvaldības uzsāktās darbības ir vērstas tieši uz šī mērķa sasniegšanu.Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
12
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?