Projekts “Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2018.gads

26.10.2018 11:41

Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu, tiek īstenots projekts “Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām”, kas paredz ēkas rekonstrukciju un siltināšanu.

Šobrīd objektā notiek cokola daļas siltināšana, logu montāža, fasādes siltumizolācijas izbūve, atvērumu izbūve, jaunā korpusa sienu mūrēšana, ventilācijas un apkures cauruļu izbūve un zemgrīdas kanalizācijas izbūve jaunajā korpusa daļā, kā arī jumta pārbūve. Paralēli notiek arī žoga izbūve, ūdensvada izbūve un uzsākti labiekārtošanas darbi. Līdz ar ziemas iestāšanos darbi šajā objektā netiks pārtraukti – tiks veikti dažādi iekšdarbi, starpsienu izbūve, ventilācijas un apkures sistēmu izbūve.
Kopumā projekta īstenošanas gaitā plānoti šādi darbi: ārsienu un cokola siltināšana; apkurināmās pagraba daļas sienu siltināšana uz auksto pagraba daļu no neapkurināmās puses ar siltumizolācijas materiālu; jumta un bēniņu siltināšana; pagraba pārseguma siltināšana; otrā stāva pārkares daļas siltināšanas; logu nomaiņa; veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērējmehānismiem; apkures sistēmas pārbūve, jaunu radiatoru ar termoventiļiem uzstādīšana, apkures sistēmas telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai, kā arī apkures cauruļvadu siltumizolācijas slāņa atjaunošana un uzstādīšana.
Veicot ēkas energoefektivitātes pasākumus, pašvaldība iegūs ievērojamu siltumenerģijas un CO 2 emisiju samazinājumu, kas ļaus pašvaldībai ieekonomēt savus resursus. Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas ir primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās - 320 510 kWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 70,944 CO 2 ekvivalenta tonnas/ gadā.
Projekta īstenošana ir būtiska pašvaldības iedzīvotājiem, jo risina ne tikai ēkas tehniskās un energoefektivitātes problēmas, bet arī pašvaldības sociālo pakalpojumu problemātiskos jautājumus. Pēc ēkas pārbūves sociālos pakalpojumus būs iespēja saņemt vienuviet - sociālā dienesta struktūras atradīsies vienā ēkā. Papildus tiks atrisināta vides pieejamības problēma, nodrošinot iespēju cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem apmeklēt sociālo dienestu, kas pirms tam netika nodrošināts.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 454 352,94 EUR, no tiem 386 200,00 EUR – ERAF līdzfinansējums.
Ēkas pārbūves darbus un autoruzraudzību Upes prospektā 16 veic pilnsabiedrība "RERE BŪVE, RE&RE un Campaign", par būvuzraudzību atbildīga SIA “Firma L4”. Projekta īstenošanas ilgums ir 19 mēneši pēc līguma noslēgšanas, projekta īstenošanas beigu datums 2020. gada 22. marts.