Brīvības iela 24.04.2019.

Ziņas, jaunumi

Projekta “PuMPuRS” ietvaros uzlabojas skolēnu mācību sasniegumi

Otrais mācību semestris nu jau ir pusē. Skolēni sāk apzināt savus mācību sasniegumus, lai veiksmīgi noslēgtu mācību gadu. Pavasara brīvlaikā jaunieši ir atpūtušies un gatavi pēdējam mācību cēlienam, tomēr ieilgusī ārkārtējā situācija skolēnus pie datora ekrāniem ir ļoti nogurdinājusi. Pateicoties dalībai Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros, arī martā Ogres novada izglītības iestāžu 5. līdz 12. klašu skolēni saņēmuši individuālo atbalstu mācībās. Viens no projektā iesaistīto pedagogu svarīgākajiem uzdevumiem šobrīd ir jauniešu motivēšana, atbalstot mācību priekšmetos, kas sagādā grūtības. Lasīt vairāk

31.03.2021 16:40

Ogres Centrālās bibliotēkas jaunajā ēkā turpinās būvdarbi

Turpinās jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas darbi atbilstoši plānotajam laika grafikam. Šobrīd notiek ēkas iekšdarbi (starpsienu izbūve, iekšējo inženiertīklu izbūve, grīdu betonēšana), ēkas autonomās apkures sistēmas pieslēgšana un izbūve. Lasīt vairāk

20.01.2021 15:22

Pabeigta jaunās ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšana

Turpinās projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ieviešana – ir pabeigti jaunās ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšanas darbi. Lasīt vairāk

12.02.2021 15:35

Ogres ielu apgaismojumā ieviesti LED gaismekļi un viedās tehnoloģijas

Pagājušajā gadā Ogrē tika realizēts projekts “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā”. Lasīt vairāk

28.01.2021 17:37

Pašvaldība izsludina projektu konkursus sabiedrības iniciatīvu atbalstam

Ogres novada pašvaldība izsludina ikgadējos konkursus sabiedrības iniciatīvu atbalstam – „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”). Lasīt vairāk

22.01.2021 15:17

Iedzīvotāji aktīvi iesaistījušies dzīves vides kvalitātes uzlabošanā

Šī gada janvārī Ogres novada pašvaldība jau piecpadsmito reizi izsludināja projektu konkursu, kura ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas varēja izplānot, pieteikt un veiksmes gadījumā arī īstenot projektus savas apkārtējās dzīves vides sakārtošanai un pilnveidošanai. Lasīt vairāk

17.12.2020 16:47

Aizsargmola (straumvirzes) izbūves darbi tuvojas noslēgumam

Noslēgumam tuvojas aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūves darbi. Lasīt vairāk

17.12.2020 12:24

Projektu konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” šogad paveiktais

Pašvaldības projektu konkurss “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) šogad tika organizēts jau sesto gadu. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta jomā Ogres novada teritorijā. Šogad tika īstenoti 18 projekti, tai skaitā 6 sporta un 12 kultūras jomā gan Ogres pilsētā, gan novada pagastos. Interese un iedzīvotāju atsaucība dalībai projektos īstenotajās aktivitātēs bija liela. Kā atzīst lielākā daļa projektu īstenotāju, pasākumi ir izdevušies daudz labāk, nekā sākotnēji cerēts, ka labie rezultāti mudina darboties arī turpmāk.
Lasīt vairāk

16.12.2020 11:38

Filma par Kārli Hūnu pamanīta tālu pasaulē

Jau vēstīts, ka Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros īstenots projekts “Dokumentāla filma “Mūsu novadnieks – mākslinieks Kārlis Hūns”” (projekta koordinatore Natālija Ketnere). Lasīt vairāk

10.12.2020 14:15

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros jau 530 personas reģionā saņem sociālos pakalpojumus

Rīgas plānošanas reģionā, kurā ietilpst arī Ogres novada pašvaldība, tiek īstenots nozīmīgais deinstitucionalizācijas projekts. Atskatīsimies, kas tā ietvaros šogad paveikts un kādi tuvākie darbi vēl īstenojami. Lasīt vairāk

09.12.2020 15:58

Ķeipenes pamatskolā turpinās projekts individuālo kompetenču attīstībai

Ķeipenes pamatskola turpina īstenot projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/1/001) 2. kārtu. Lasīt vairāk

01.12.2020 14:26

Noslēdzies projekts “Ar Sirdi Sportā”

Pateicoties Ogres novada pašvaldībai un veiksmīgai sadarbībai ar Ogres novada Sporta centru (ONSC), biedrība “Saules raksts” pusgada garumā īstenoja projekta “Ar Sirdi Sportā” aktivitāšu ciklu ONSC 2006. un 2008. gados dzimušiem audzēkņiem ar priekšzināšanām futbolā. Lasīt vairāk

25.11.2020 08:33

Atvērta virtuālā mākslas galerija “Gleznojam Ogrei”

Biedrība “Aspāzija” projekta "R.A.D.I. – Ogres novadam 2020" ietvaros ir atvērusi savas Mākslas studijas virtuālo mākslas galeriju “Gleznojam Ogrei”. No 16. novembra darba dienās no plkst. 10.00-17.00 gleznas ir iespējams apskatīt mākslas telpā “Ceturtā Priede” (Grīvas prospektā 4B, Ogrē). Lasīt vairāk

17.11.2020 11:46

Projektā “PuMPuRS” atbalstu mācībās saņem gan klātienē, gan attālināti

Jaunogres vidusskolā, Ogres sākumskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres 1. vidusskolā un Madlienas vidusskolā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” īstenošana, skolēniem piedāvājot iespēju saņemt individuālu atbalstu mācībās. Lasīt vairāk

30.10.2020 17:50

Top filma par gleznotāju Kārli Hūnu

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. - Ogres novadam”) ietvaros top dokumentālā filma par mūsu novadnieku – mākslinieku Kārli Hūnu. Lasīt vairāk

30.10.2020 14:53

Ogres novada sporta centrā labiekārto pludmales volejbola laukumus

Arī 2020.gadā Ogres novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. Lasīt vairāk

30.10.2020 12:21

Skolas ielas pārbūve rit saskaņā ar darbu izpildes grafiku

Ogrē turpinās pašvaldības objektu infrastruktūras sakārtošanas darbi, viens no apjomīgākajiem ir Skolas ielas pārbūve, kas tiek veikta, īstenojot projektu Nr.3.3.1.0/20/I/006  “Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē”.

Lasīt vairāk

27.10.2020 13:14

Ogresgala pamatskolā turpinās projekts individuālo kompetenču attīstībai

Ogresgala pamatskola ir viena no četrām skolām novadā, kurā tiek īstenota projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001) otrā kārta. Lasīt vairāk

26.10.2020 11:15

Ogres sākumskolā turpinās aktivitātes individuālo kompetenču attīstībai

Ogres sākumskola arī 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot iepriekšējos gados iesāktās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Lasīt vairāk

16.10.2020 14:36

Mūzikas klases pārvērtības Ogres 1. vidusskolā

5. oktobra pēcpusdienā Ogres 1. vidusskolas sākumskolas skolotāji pulcējās uz mūzikas klases (3116) sālsmaizes svētkiem, jo kabinets piedzīvojis vizuālās pārmaiņas un šāda veida telpa un vide skolēniem skolā ir izveidota pirmo reizi. Lasīt vairāk

12.10.2020 10:50

Noslēgusies projekta “Ome, mācīsimies kopā!” realizācija

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros VPII “Zelta sietiņš” telpās īstenots iedzīvotāju grupas “Bitītes” projekts “Ome, mācīsimies kopā!”. Lasīt vairāk

12.10.2020 10:18

Turpinās vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Sadarbības līgumu par Eiropas Savienības (ES) fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”. Lasīt vairāk

08.10.2020 13:09

Pabeigta kultūras objektu saglabāšana Daugavas ceļā

Septembrī noslēdzies projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”, kas ticis īstenots ar Kultūras ministrijas piesaistītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts budžetu finansējuma atbalstu 1,5 miljonu eiro apmērā. Tā gaitā atjaunoti trīs nozīmīgi kultūras mantojuma objekti Jēkabpilī, Koknesē un Ogrē. Lasīt vairāk

06.10.2020 15:31

Vairākās Ogres novada skolās tiek īstenots projekts “PuMPuRS”

Vairākās Ogres novada skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” īstenošana. Skolēniem no  Ogres 1. vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Ogres sākumskolas, Madlienas vidusskolas un tagad arī Ogres Valsts ģimnāzijas tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālu atbalstu mācībās. Lasīt vairāk

30.09.2020 17:38

Jaunie futbolisti turpina pilnveidot sevi

Sestdienas, 19. septembra, rīts jaunajiem Ogres novada sporta centra (ONSC) futbolistiem stadionā sākās ar aktīvu treniņu divu stundu garumā. Lasīt vairāk

23.09.2020 14:15
1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 ..
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?