janvāris, baznīca janvāris, tilts

Skolās turpināsies aktivitātes individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

01.10.2019 10:12

Ogres novada pašvaldība kopš 2017.gada 1.septembra ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”’ 8.3.2.2. pasākumā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā.

 
Šī projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
 
Pirmajā plānošanas periodā (2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs) tika iesaistīti 1. līdz 9.klases skolēni no četrām novada skolām - Ogres sākumskolas, Ogres 1.vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Ķeipenes pamatskolas. Projekta ietvaros aktivitātes tika nodrošinātas gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem skolēniem. Projekta pedagogi strādāja ar skolēna individuālo kompetenču attīstīšanu dažādās mācību aktivitātēs un ārpusstundu pulciņos, piemērojot aktivitātes izglītojamo individuālajām vajadzībām un iespējām. Alternatīvu mācību formu izmantošana uzlaboja skolēnu sasniegumus, kā arī palīdzēja pedagogiem piemeklēt vajadzīgos paņēmienus bērnu kompetenču uzlabošanai. Tas, savukārt, palīdzēja pašiem skolēniem mācību procesā justies pārliecinātākiem un zinošākiem, kā arī izprast savas stiprās un vājās puses.
 
Šī gada marta mēnesī projekta komanda viesojās reģionos, lai tiktos ar projektā iesaistīto pašvaldību koordinatoriem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par jauno projekta plānošanas periodu, kas sākās 2019.gada 1.jūnijā un ilgs līdz 2021.gada 31.maijam. Līdzīgi kā pirmajā plānošanas periodā pašvaldības sadarbībā ar projektā iesaistītajām izglītības iestādēm izvērtēja faktiskās vajadzības, lai nodrošinātu daudzveidīgu individuālas pieejas nodrošināšanu skolēniem. Ogres novadā četrās mācību iestādēs (Ogres sākumskola, Ogres 1. vidusskola, Ogresgala pamatskola, Ķeipenes pamatskola) arī 2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros tiks īstenotas aktivitātes divās jomās - STEM (Science Technology Engineering Mathematics jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma) un multidisciplinārā jomā.
 
Ogres sākumskolā tiks nodrošināts pedagoga palīgs STEM mācību priekšmetos, individuālās nodarbības matemātikā, darbs ar talantīgajiem bērniem matemātikā, kā arī ārpusstundu pasākumi - Lego projektēšanas skola, praktiskās nodarbības robotikā, programmēšanas pamati. Viena aktivitāte tiks īstenota arī multidisciplinārajā jomā - logopēda konsultācijas. (Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama ŠEIT).
 
Vairākas aktivitātes STEM jomā tiks īstenotas arī Ogres 1. vidusskolā – pedagoga palīgs skolēnu ar mācību grūtībām atbalstam, nodarbības individualizētajam mācību atbalstam “Matemātikas olimpiskā komanda”, kā arī ārpusstundu pasākumi – praktisko nodarbību cikls modelēšanā, robotikā, elektronikā un dabaszinībās. Savukārt multidisciplinārajā jomā tiks nodrošināts speciālais pedagogs un atbalsts tekstpratības attīstībai. (Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama ŠEIT).
 
Ogresgala pamatskolā būs pieejams pedagoga palīgs STEM mācību priekšmetos, robotikas un matemātisko spēju attīšanas nodarbības, kā arī multidisciplinārajā jomā - logopēds un psihologs. (Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama ŠEIT).
 
Pedagoga palīgs STEM mācību priekšmetos būs pieejams arī Ķeipenes pamatskolā, darbosies tehniskās jaunrades klubs, kā arī tiks nodrošinātas psihologa un logopēda konsultācijas kā aktivitātes multidiscipliārajā jomā. (Sīkāka informācija par projektu pieejama ŠEIT).
 
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenotāji ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs kopā ar pašvaldībām. Pirmajā plānošanas periodā atbalsts ir nodrošināts vairāk nekā 84 tūkstošiem skolēnu no 354 vispārējās izglītības iestādēm.

 

 


Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?