janvāris, baznīca janvāris, tilts

Uz pašvaldības policiju var paļauties

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

05.03.2018 16:12

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis informē par pašvaldības policijas darba aktualitātēm pilsētā un novada pagastos.

 
Visam pamatā – darba kvalitāte
Katra gada sākumā policijā tiek apkopoti statistikas dati par darbu aizvadītajā gadā, un šis gads nav izņēmums. Vērtējot statistikas datus, U. Ulmanis ir gandarīts – atsevišķu pārkāpumu skaits (teritorijas nekopšana, dažādi administratīvie pārkāpumi skolu teritorijā, smēķēšana) ik gadu mazinās, kas liecina par to, ka pašvaldības policijas darbs nesis rezultātus, līdz ar to mazinās arī saņemto izsaukumu skaits (2015. gadā – 2730, 2016. gadā – 2601, 2017. gadā – 2024 izsaukumi), konstatēto pārkāpumu skaits (2015. gadā – 6559, 2016. gadā – 5610, 2017. gadā – 4699 pārkāpumi), novērsto likumpārkāpumu skaits (2015. gadā – 5266, 2016. gadā – 4609, 2017. gadā – 3929 novērsti likumpārkāpumi) un sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits (2015. gadā – 1264, 2016. gadā – 877, 2017. gadā – 856 protokoli).
 
“Par svarīgāko pašvaldības policijas darba uzdevumu, nodrošinot sabiedrisko kārtību, es uzskatu savu darbu izdarīt maksimāli kvalitatīvi, un tā arī pašvaldības policija visus šos gadus ir centusies strādāt,” atzīst U. Ulmanis. Kā vienu no piemēriem U. Ulmanis min sūdzības par kaimiņiem – trokšņotājiem. “Kad esam saņēmuši iesniegumu par nakts miera traucēšanu, saucam trokšņotāju pie sevis, notiek pārrunas. Ja tā ir jau atkārtota sūdzība, trokšņotājam tiek uzlikts administratīvais sods. Parasti 70% gadījumu pēc pārrunām pašvaldības policijā miera traucētājs saprot savu rīcību un trokšņošana neatkārtojas, tomēr 30% gadījumu darbs ar šīm personām ir jāturpina,” skaidro pašvaldības policijas priekšnieks, piebilstot, ka pašvaldības policijas darba uzdevums nav tikai sodīt, bet gan panākt, lai pārkāpumi netiktu veikti, atkārtoti un kopumā samazinātos. Ļoti liels atbalsts tiek sniegts Ogres novada Sociālajam dienestam, brīvdienās veicot sociālā riska ģimeņu apsekošanu.
 
Plašs pārkāpumu spektrs
Raksturojot pašvaldības policijas ikdienas darbu, U. Ulmanis norāda, ka visbiežāk nākas saskarties ar šādiem administratīviem pārkāpumiem – smēķēšanas ierobežojumu neievērošana (2017. gadā par šo pārkāpumu sastādīti 89 protokoli un izteikti 26 aizrādījumi), alkohola lietošana (2017. gadā par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā vai par atrašanos šādā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti 134 protokoli un izteikti 150 aizrādījumi; par iepriekšminētā pārkāpuma veikšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, – sastādīti 160 protokoli un izteikti 2 aizrādījumi, savukārt par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā, ja to izdarījis nepilngadīgais, sastādīti 17 protokoli un izteikts 1 aizrādījums), teritorijas nekopšana (2017. gadā par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un zāles nepļaušanu sastādīti 85 protokoli), atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana (2017. gadā pašvaldības policija par šiem pārkāpumiem sastādījusi 15 protokolus un izteikusi 88 aizrādījumus) un dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšana (2017. gadā par šiem pārkāpumiem sastādīti 34 protokoli un izteikti 29 aizrādījumi). Tāpat tie ir izsaukumi par automašīnu novietošanu māju pagalmos, neievērojot uzstādītās ceļa zīmes, to novietošana tam neatļautās vietās (2017. gadā par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu sastādīti 610 protokoli un izteikti 32 aizrādījumi).
 
Pārkāpumiem sezonāls raksturs
Runājot par biežāk konstatētajiem pārkāpumiem, U.Ulmanis atzīst, ka tiem mēdz būt arī sezonāls raksturs – pavasarī tie ir pārkāpumi, kas saistīti ar sava īpašuma nekopšanu, zāles nepļaušanu, kā rezultātā izveidojusies kūla, vasarā un rudenī – arī īpašuma nekopšana, kas saistās ar zāles nepļaušanu, piegružošanu. “Šie pārkāpumi aktuāli visā novadā – kā pilsētā, tā pagastos,” piebilst pašvaldības policijas priekšnieks. Savukārt ziemas periodā iedzīvotāji biežāk sūdzas par automašīnu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem daudzdzīvokļu māju pagalmos un uz ielām, kur ziemas periodā tiek uzstādītas papildu ceļa zīmes saistībā ar sniega tīrīšanu, par ietvju netīrīšanu, sniegu uz jumtiem, kā rezultātā ir izveidojušās bīstamas lāstekas gājēju maršrutos.
 
Aicina iedzīvotājus ziņot, ja līdzcilvēks nonācis nelaimē
U. Ulmanis gan norāda, ka iedzīvotāju aktivitāte, ziņojot, piemēram, par ceļa zīmju neievērošanas pārkāpumiem daudzdzīvokļu māju pagalmos, nereti ir pārspīlēta – policijai tiek ziņots arī par automašīnām bez atļaujas, kaut arī ziņotājs labi zina, ka automašīnas īpašnieks dzīvo šajā mājā, bet viņš vienkārši ir aizmirsis šo atļauju nolikt zem vējstikla. “Būtu labi, ja iedzīvotāji ievērotu ne tikai šāda veida pārkāpumus, bet ikdienā būtu atsaucīgāki, pretimnākošāki pret sabiedrisko dzīvi kopumā gan pilsētā, gan pagastos. Brīžiem cilvēki ir ļoti kūtri, vienaldzīgi pret to, kas notiek apkārt – paiet garām nelaimē nonākušam cilvēkam, lai gan varētu piezvanīt pa tālruni 110 vai 112 un ziņot atbildīgajiem dienestiem par to, ka cits cilvēks nonācis nelaimē un viņam ir vajadzīga palīdzība. Es ļoti aicinu ikvienu iedzīvotāju – esiet atsaucīgi, nepaejiet garām citam cilvēkam, kurš nonācis nelaimē!” aicina U.Ulmanis. Viņš piebilst, ka reizēm pašvaldības policija saņem arī pārmetumus – kāpēc uz izsaukumu nav reaģēts uzreiz: “Mēs vienmēr reaģējam uz visiem izsaukumiem, tikai situācijās, ja reizē ir saņemti vairāki izsaukumi, mēs dodamies vispirms uz tiem, kur apdraudēta cilvēku dzīvība. Diennakts režīmā novadā strādā tikai viena, atsevišķās dienās divas policijas patruļas, tāpēc vienlaikus visur nevaram paspēt.” U. Ulmanis piebilst, ka efektīvākai darba veikšanai būtu nepieciešams, ka divas patruļas (4 policisti) strādātu katru diennakti, bet šobrīd to nav iespējams nodrošināt, jo pašvaldības policijā ir 31 amata vieta, bet veicamo uzdevumu un profilaktiskā darba apjoms ar katru gadu tikai palielinās.
 
Tiks nodrošināts atskurbšanas pakalpojums
U. Ulmanis skaidro, ka pirms gandrīz trim gadiem Valsts policijas ēkā tika likvidētas divas atskurbšanas telpas, kurās uz zināmu laiku varēja ievietot alkohola reibumā esošas personas. Pēc atskurbšanas telpu slēgšanas visu šo laiku pašvaldības policija izlīdzas, ievietojot šādas personas īslaicīgās aizturēšanas telpās Valsts policijas dežūrdaļā atskurbšanai – uz 4 stundām, ilgāk nedrīkst (šīs telpas gan nav atbilstoši aprīkotas un tajās nav iespējams izolēt agresīvus klientus). Kas notiek pēc tam? “Tad personai tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un šis cilvēks var atgriezties mājās. Jāteic, ka gandrīz trešdaļa šo personu ir bez noteiktas dzīvesvietas un ienākumiem. Policijas redzeslokā ir ap 10 līdz 12 personu, kurām vairāku gadu garumā par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, sastādīti vairāki simti protokolu,” stāsta U. Ulmanis.
 
Lai risinātu atskurbšanas telpu trūkumu, pašvaldība nu ir radusi risinājumu – šī gada sākumā ir noslēdzies iepirkums atskurbšanas pakalpojuma sniegšanai. Līgums uz gadu noslēgts ar SIA “Medvaravīksne”. Uzņēmums šobrīd intensīvi strādā, lai ierīkotu pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās telpas. “Kvalitatīva darba veikšanai pašvaldības policijai atbilstošs atskurbšanas pakalpojums ir ļoti nepieciešams. Bezpalīdzīgā stāvoklī nekad nevienu uz ielas vai citā sabiedriskā vietā neesam atstājuši. Vienmēr esam reaģējuši uz izsaukumiem, kuros ziņots par nepieciešamību no ģimenes izolēt agresīvu un alkohola reibumā esošu personu. Visu šo laiku pašu spēkiem esam mēģinājuši šīs personas izolēt no sabiedrības, un mūsu telpās tiem bijusi iespēja atskurbt, bet šis pakalpojums tādā kvalitātē, kādam tam ir jābūt, netika nodrošināts, tāpēc ļoti novērtēju to, ka turpmāk šādu pakalpojumu mēs varēsim nodrošināt arī savā novadā,” saka U. Ulmanis.
 
Noslēgtais līgums ar SIA “Medvaravīksne” paredz, ka atskurbšanas pakalpojuma izmaksas vienai personai būs 60 eiro. Pašvaldības budžetā šim pakalpojumam šogad atvēlēti 10 000 eiro. “Jāpiebilst, ka visām atskurbtuvē ievietotajām personām tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Administratīvā pārkāpuma kodeksa pants nosaka, ka par atrašanos reibumā sabiedriskā vietā tādā stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, vai par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā vainīgais saņem brīdinājumu vai naudas sodu līdz 140 eiro, ja tas gada laikā notiek atkārtoti – sods ir robežās no 140 līdz 350 eiro. Kā jau minēju, daudzi no šiem pārkāpējiem ir bez noteiktas dzīvesvietas, bez ienākumiem, līdz ar to arī šos naudas sodus viņi nevar nomaksāt. Taču ir arī maksātspējīgas, bet maksāt negribošas personas, un jāsaka, ka ar šādām personām ļoti efektīvi strādā tiesu izpildītāji, kuri sekmīgi veic nenomaksāto sodu piespiedu piedziņu,” skaidro U. Ulmanis.
 
Pašvaldības policijas statistikas dati norāda, ka 2016. gadā atskurbšana tam piemērotās telpās bija nepieciešama 179 personām, 2017. gadā – 140 personām (neskaitot tās personas, kuras tika nogādātas dzīvesvietā, ievietotas slimnīcā).
 
Jauninājumi – velopatruļa pilsētā, policisti skolās
Pēdējos gados pašvaldības policijā ir ieviesti arī daži jauninājumi – kopš 2015. gada jūnija darbojas velopatruļa, 2015. gadā tika ieviests pašvaldības policijas darbinieka postenis Ogres Valsts ģimnāzijā un Ogres 1. vidusskolā, jau 2010. gadā izveidoti trīs pašvaldības policijas iecirkņi lauku pagastos. U. Ulmanis uzskata, ka visu šo jauninājumu ieviešana bijusi efektīva – minētajās vietās, kur dežurē policijas darbinieks, ar katru gadu samazinājies pārkāpumu skaits. Savukārt, izmantojot velopatruļas, policijas darbinieki var patrulēt vietās, kur ar automašīnu nevar piekļūt. U. Ulmanis ir pateicīgs pašvaldībai, ka šā gada budžetā ir paredzēts finansējums jaunas automašīnas ar speciālo aprīkojumu iegādei, tā pakāpeniski uzlabojot un atjaunojot pašvaldības policijas materiāltehnisko bāzi. Pēdējo reizi pašvaldības policijas vajadzībām divas mazlietotas automašīnas iegādātas pirms 4 gadiem, tās nodotas lauku inspektoru rīcībā. Šobrīd pašvaldības policijas rīcībā ir 7 automašīnas, no kurām 3 tiek lietotas novada pagastos.
 
Tiek ieviesta jauna videonovērošanas sistēma
U. Ulmanis informē, ka šogad ar mērķi uzlabot iedzīvotāju drošību Ogres pilsētā turpinās pāreja uz jaunas videonovērošanas sistēmas ieviešanu, kas paredz, ka piecu gadu laikā pilsētā pakāpeniski tiks ieviestas vismaz 80 videonovērošanas vietas līdzšinējo 24 vietā. Tiek domāts arī par lauku pagastu atsevišķu objektu un vietu aprīkošanu ar videonovērošanas kamerām, kuras tiktu saslēgtas vienotā videonovērošanas tīklā, ko 24 stundu režīmā apkalpos vienots videonovērošanas centrs.
 
Trīs policisti novada pagastos
U. Ulmanis norāda, ka efektīvs ir pašvaldības policijas inspektoru darbs novada pagastos, kur izveidoti trīs iecirkņi. Taurupes iecirknī strādā pašvaldības policists Leo Ozoliņš,viņa pārraudzībā ir arī Mazozolu un Meņģeles pagasts. Madlienas iecirknī strādā Andrejs Cviguns, kurš vajadzības gadījumā steidzas palīgā un novērš likumpārkāpumus Ķeipenes un Krapes pagastā. Savukārt Suntažu iecirknī pavisam nesen darbu uzsācis Aivars Bilders, kura pārraudzībā ir arī Lauberes pagasts. Šie policisti strādā no plkst.8.00 līdz 17.00, bet nepieciešamības gadījumā ir gatavi palīdzēt iedzīvotājiem arī ārpus darba laika.
 
Raksturojot šo policistu darbu, U. Ulmanis skaidro, ka laukos vairāk nekā pilsētā tiek pārkāpti dzīvnieku labturības noteikumi – piemēram, no ganībām izmūk liellopi, apkārtējo drošību apdraud nepiesieti suņi. Tāpat kā pilsētā, arī laukos ir pārkāpumi saistībā ar alkohola lietošanu. Policistu redzeslokā ir nekustamie īpašumi – lai tie tiktu sakopti, lai novērstu kūlas veidošanos, un, kā atzīst pašvaldības policijas priekšnieks, šī pārkāpuma skaits arī pagastos samazinās, kas liecina par to, ka policijas darbs bijis efektīvs un vajadzīgais rezultāts ir panākts – novads kļūst aizvien sakoptāks.
 
“Bieži vien no pagastu iedzīvotājiem nākas dzirdēt pārmetumus, ka no lauku inspektoriem neesot nekāda labuma. Piemēram, kāds suņa īpašnieks regulāri nepiesien suni, kā rezultātā tas apdraud visu apkārtējo cilvēku drošību, biedē bērnus, un tā tas ilgst gadiem. Te es gribu atgādināt, ka policists drīkst rīkoties tikai likuma ietvaros, t.i., sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu suņa saimniekam un nodot to izskatīšanai pagastu administratīvajai komisijai. Uzskatu, ka bieži vien šo komisiju lēmumi ir pārāk “maigi”, sods pārkāpējam tiek uzlikts minimāls vai arī lietvedība tiek izbeigta. Rezultātā – suns turpina apdraudēt sabiedrību,” situāciju skaidro U. Ulmanis. Pašvaldības policijas priekšnieks piebilst, ka lauku iecirkņos perspektīvā būtu nepieciešami vismaz divi inspektori.
 
Uz pašvaldības policiju var paļauties
U. Ulmanis, kurš Ogres novada pašvaldības policiju vada jau devīto gadu, saka: “Esmu lepns, ka man ir uzticēts vadīt šo Ogres novada pašvaldības iestādi. Esmu pārliecināts, ka uz pašvaldības policiju novada iedzīvotāji var paļauties. Strādājam godprātīgi, gādājot par sabiedrisko kārtību novadā un iedzīvotāju drošību.”
 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 11.03.2021.

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?