janvāris, baznīca janvāris, tilts

Pašvaldības policija rada drošības sajūtu

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

05.12.2018 14:07

Ogres novada pašvaldības policija darbojas no 1992. gada 23. septembra, un desmito gadu tās vadītājs ir Uģis Ulmanis, kurš Policijas dienā iepazīstina ar policijas darba aktualitātēm Ogres novadā.


Plašs pārkāpumu loks
Raksturojot pašvaldības policijas ikdienas darbu, U. Ulmanis norāda, ka lielākā daļa sabiedriskās kārtības pārkāpumu joprojām ir saistīti ar alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai ar atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu (2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos sastādīti 92 protokoli un izteikti 92 aizrādījumi), arvien vairāk pārkāpēji ir tie paši cilvēki (2018. gada pirmajos trīs ceturkšņos gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas atkārtoti sastādīts 161 protokols, 2017. gadā visa gada laikā tie bija 160 protokoli). Bieži vien policijas redzeslokā ir arī sīkais huligānisms (2018.gada pirmajos trīs ceturkšņos sastādīts 26 protokoli un 33 aizrādījumi), teritorijas nekopšana (2018.gada pirmajos trīs ceturkšņos par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un zāles nepļaušanu sastādīti 58 protokoli), dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšana (2018. gadā pirmajos trīs ceturkšņos par šiem pārkāpumiem sastādīti 24 protokoli un izteikti 14 aizrādījumi). Tāpat tā ir smēķēšanas ierobežojumu neievērošana (43 protokoli un 16 aizrādījumi), tomēr šajā jomā situācija ir uzlabojusies, īpaši nepilngadīgo vidū. Kā atzīst U. Ulmanis, situācijas ir ļoti dažādas, dažkārt pat kuriozas, un tas neļauj ieslīgt rutīnā.
 
Atšķirības pilsētā un pagastos
Atšķirības ir jūtamas iedzīvotāju izdarītajos pārkāpumos pilsētā un pagastos. Pilsētā lielākoties tā ir alkoholisko dzērienu lietošana un atrašanās sabiedriskās vietās cilvēka cieņu aizskarošā reibuma stāvoklī, smēķēšanas ierobežojumu neievērošana. Arvien biežāk iedzīvotāji ziņo par automašīnu novietošanu bez atļaujām daudzstāvu māju pagalmos. U. Ulmanis gan norāda, ka iedzīvotāju aktivitāte šajā jomā nereti ir pārspīlēta – bieži vien ziņotājs labi zina, ka automašīnas īpašnieks dzīvo šajā mājā un viņam ir atbilstošā atļauja. Tā kā policijas pienākums ir uzlikt sodu visiem automašīnu īpašniekiem, kuru automašīnās zem vējstikla nav novietota atļauja, ir bijuši gadījumi, ka sodu saņem arī pats ziņotājs, jo ir aizmirsis uzlikt atļauju savai automašīnai.
 
Savukārt laukos vairāk nekā pilsētā tiek pārkāpti dzīvnieku labturības noteikumi, piemēram, no ganībām izmūk liellopi, apkārtējo drošību apdraud nepiesieti suņi, kā arī nesakopti nekustamie īpašumi. Tomēr pašvaldības policijas priekšnieks atzīst, ka pārkāpuma skaits pagastos samazinās, kas, viņaprāt, liecina par ieviesto policijas iecirkņu efektivitāti novada pagastos - Suntažos (apkalpo arī Lauberes pagastu), Madlienā (apkalpo arī Krapi un Ķeipeni) un Taurupē (apkalpo arī Mazozolus un Meņģeli). Šo policistu oficiālais darba laiks ir no plkst.8.00 līdz 17.00, bet nepieciešamības gadījumā viņi ir gatavi palīdzēt iedzīvotājiem arī ārpus darba laika.
 
“Būtu labi, ja iedzīvotāji ikdienā būtu atsaucīgāki pret sabiedrisko dzīvi kopumā gan pilsētā, gan pagastos. Brīžiem cilvēki ir pārāk norūpējušies par savām problēmām un vienaldzīgi pret to, kas notiek apkārt,” atzīmē U. Ulmanis. Viņš arī piebilst, ka reizēm pašvaldības policija saņem pārmetumus, kāpēc uz izsaukumu nav reaģēts uzreiz: “Mēs vienmēr reaģējam uz visiem izsaukumiem. Situācijās, ja reizē ir saņemti vairāki izsaukumi, dodamies vispirms uz tiem, kur ir apdraudēta cilvēku dzīvība. Diennakts režīmā novadā strādā tikai viena, atsevišķās dienās divas policijas patruļas, tāpēc vienlaikus visur nevaram paspēt.”
 
Jauninājumi un to efektivitāte
Jau vairākus gadus Ogrē nebija pieejami medicīniskās atskurbtuves pakalpojumi, līdz ar to pašvaldības policija pašu spēkiem ir mēģinājusi izolēt agresīvas un alkohola reibumā esošas personas, bet šis pakalpojums netika nodrošināts atbilstošā kvalitātē. Šogad tika noslēgts līgums ar SIA “Medvaravīksne”, un no šī gada aprīļa Ogrē darbojas atskurbtuve. U. Ulmanis pauž gandarījumu par to, ka beidzot ir šī ieilgusī problēma ir atrisināta un turpmāk arī Ogres novadā tiek nodrošināti atskurbtuves pakalpojumi, kas pašvaldības policijai kvalitatīva darba veikšanai ir ļoti nepieciešami.
 
Savu efektivitāti parādījusi velo patruļas ieviešana. Tā ļauj patrulēt vietās, kur ar automašīnu nevar piekļūt, piemēram, upju krastmalas un Zilie kalni. Iedzīvotāju drošības nodrošināšanā liela nozīme ir arī ieviestajai videonovērošanas sistēmai, kas visu laiku tikai attīstās, kā arī tiek palielināts videonovērošanas kameru skaits.
 
Pašvaldības policijā tiek domāts arī par citām novitātēm, tomēr vispirms ir nepieciešams aprēķināt to ieviešanas izmaksas un efektivitāti. Kā piemēru viņš norāda ūdens policijas ieviešanu – tas nav tikai papildu darbinieks, kā varētu šķist, bet arī atbilstošs transportlīdzeklis, speciāls aprīkojums, īpaši apmācīti cilvēki.
 
Jūtama arvien lielāka negācijas un visatļautība
U. Ulmanis norāda, ka cilvēki mainās – katra paaudze nāk ar savām iezīmēm: “Diemžēl jāatzīst, ka cilvēki kļuvuši arvien negatīvāk noskaņoti, cietsirdīgāki un agresīvāki, trūkst savstarpējas iecietības. Fizisks spēks tiek pielietots pat sīku konfliktu risināšanā. Tāpat vairs nav jūtama robeža starp dzimumiem. Pašvaldības policijas darbiniekiem ik dienu nākas saskarties ar šīm negācijām, tāpēc ir svarīgi saglabāt psiholoģisko noturību, pašiem nekļūt cietsirdīgiem. Mūsu mērķis nav vienkārši izpildīt pienākumu un uzlikt sodu, bet panākt rezultātu – atrisināt konfliktu, samazināt gan atkārtotu pārkāpumu skaitu, gan pārkāpumu skaitu kopumā. Katrai situācijai tiek meklēti individuāli risinājumi – parasti sākumā cenšamies veikt pārrunas un atrisināt konfliktu uz vietas, un tikai tad, ja tas neizdodas vai atkārtoti tiek pārkāpti noteikumi, tiek uzlikts administratīvais sods. Esmu gandarīts, ka apmēram puse no konfliktiem tiešām tiek atrisināti uz vietas, un cilvēki saprot savu rīcību.”
 
Runājot par bērniem un jauniešiem, pozitīvi vērtējama viņu aktivitāte, vēlme piedalīties pašvaldības policijas organizētajos informatīvajos pasākumos un diskusijās par drošību. Tomēr, kaut arī viņi zina drošības noteikumus, dažkārt vēlme riskēt ir pārāk liela, lai tos ievērotu. Piemēram, jau tagad ir vērojams, kā bērni staigā pa plāno ledu kārtiņu uz upes, kaut arī zina, cik tas ir bīstami. U. Ulmanis piebilst, ka diemžēl arī jauniešu un bērnu vidū bieži jūtama visatļautība, kas, viņaprāt, ir saistīta ar audzināšanu. Vecāki mēdz pārāk aizstāvēt savus bērnus, līdz ar to viņiem rodas sajūta, ka ir tikai tiesības, bet nav nekādu pienākumu vai atbildības par izdarīto pārkāpumu.
 
Galvenais ir stabils kolektīvs un spēja saskatīt pozitīvo
Kaut arī ikdienā nākas saskarties ar tik daudz negatīvām lietām, policijas darbinieki cenšas saskatīt arī pozitīvās puses. “Prieks, ka ar katru gadu gan pilsēta, gan lauku teritorijas kļūst sakoptākas, atsevišķās jomās ir samazinājies pārkāpumu skaits. Tieši tas, ka paveiktajam darbam ir redzams rezultāts, dod vislielāko gandarījuma sajūtu,” norāda U. Ulmanis.
 
Policijas priekšnieks uzsver, ka veiksmīga darba pamatā ir cilvēciskais faktors, tādēļ viņš vienmēr cenšas atbalstīt savus darbiniekus, lai viņi būtu ieinteresēti strādāt tieši Ogrē. “Tas nav tikai jautājums par atalgojumu, bet kopējā attieksme, tāpēc Ogres pašvaldības policijā ir ļoti stabils un saliedēts darbinieku kolektīvs,” atzīst U. Ulmanis.
 
Uz jautājumu, kas ir policija un kāds ir tās uzdevums, pašvaldības policijas priekšnieks norāda: “Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem drošības sajūtu. Mēs esam iedzīvotājiem vajadzīgi, un, kamēr vien būsim nepieciešami, pašvaldības policija pastāvēs.”
 
Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks U. Ulmanis šodien Policijas dienā, sveic gan Valsts policijas, gan pašvaldības policijas darbiniekus un vēl nenogurstoši pildīt šiem dienestiem uzticēto misiju, kā arī nezaudēt optimismu.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?