janvāris, baznīca janvāris, tilts

Pašvaldības policija notver pārkāpējus

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.08.2019 14:02

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis informē, ka pašvaldības policija aktīvi strādā, lai uzraudzītu kārtību un drošību Ogres novadā.

 
Videonovērošanas rezultātā atklāj noziedzīgas darbības
Kārtības nodrošināšanā pozitīvus rezultātus sniegusi Ogres pilsētā ieviestā videonovērošanas sistēma. “Pateicoties videonovērošanas sistēmai, konstatējām, ka šī gada 28.jūlijā plkst.5.20, jauniešu kompānijai ejot cauri Ogres dzelzceļa tunelim, viens no jauniešiem, kā vēlāk tika noskaidrots, 1998. gadā dzimis Ogres iedzīvotājs, sabojāja, sitot ar roku, divas Ogres pilsētas gājēju tuneļa stacionārās videonovērošanas kameras, kā arī vēlāk, ejot gar Ogres novada Kultūras centru, sabojāja ceļa darbu apzīmējumu ceļa zīmi, to aizsperot,” informē U.Ulmanis, piebilstot, ka vainīgā persona tika noskaidrota operatīvas izmeklēšanas darba gaitā un aizturēta netālu no savas dzīvesvietas. Jaunietis savu vainu atzinis. To, kādu sodu viņam piemērot, lems Ogres administratīvā komisija, bet par infrastruktūras objektu bojāšanu Ogres novada saistošie noteikumi paredz sodu līdz 75 eiro.
 
Pašvaldības policijas priekšnieks norāda, ka šajā gadījumā vainīgo izdevies notvert, pateicoties ciešam kolektīvam darbam - pašvaldības policijas darbinieku operatīvai rīcībai, pašvaldības informācijas tehnoloģiju speciālistu profesionalitātei, izveidojot kvalitatīvu foto attēlu no kameras ieraksta, iedzīvotāju vērībai un interesei, atpazīstot vainīgo personu.
 
U.Ulmanis norāda, ka Ogrē videonovērošana notiek kopš 2008. gada, un līdz šim pilsētā dažādās sabiedriskās vietās ir uzstādītas jau 45 stacionāras videonovērošanas kameras. Katru gadu to skaits tiek papildināts. Jaunas kameras tiek izvietotas arī pie jaunajiem infrastruktūras objektiem. Pēdējās jaunās kameras uzstādītas pie bērnu rotaļu laukuma Vidus prospektā, digitālās strūklakas, arī pie peldošās skatuves un sabiedriskās tualetes, kur pirms tam regulāri veiktas huligāniskas darbības. U.Ulmanis skaidro, ka videonovērošanas kamerām līdzi seko pašvaldības policijas darbinieki un tās nereti gan pašvaldības policijas, gan Valsts policijas darbiniekiem palīdzējušas atklāt noziedzīgas darbības – piemēram, velosipēdu un apstādījumu zādzības, dažādus konfliktus, huligāniskas darbības, izsekot noziedzīgu darbību veikušām personām u.tml. Pašvaldības policijas darbā tiek izmantotas trīs veidu kameras – stacionārās, pārnēsājamās un kopš šī gada jūlija - mobilā videonovērošanas kamera, kas ir augstas izšķirtspējas, piemērota arī filmēšanai diennakts tumšajā laikā, aprīkota ar pretuzlaušanas un pretnozagšanas sistēmām, tai nav vajadzīga elektrības padeve. Īsā laikā mobilā kamera ir parādījusi savu efektivitāti – ar tās palīdzību noskaidroti vairāki mēslotāji. Pārnēsājamās kameras ir piestiprinātas pie policijas darbinieku formas tērpa un palīdz fiksēt apstākļus pārkāpuma brīdī vai pēc tā, kad noziedzīgu darbību veicējs ir notverts. Tāpat videonovērošanas reģistratori izvietoti pašvaldības policijas operatīvajos transportlīdzekļos.
 
Atrod personu, kas izmetusi atkritumus dabā
U.Ulmanis atgādina, ka šobrīd pašvaldība plāno pieņemt jaunus saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību novadā, kuros tiks ietvertas prasības, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās Ogres novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu. (Par to var lasīt ŠEIT un ŠEIT.)
 
Citu starpā jaunie noteikumi paredzēs bargāku sodu tiem, kuri savus atkritumus atstās tam nepiemērotās vietās. Pašvaldības policijas priekšnieks norāda, ka pavisam nesen, jūlija sākumā, izdevies noskaidrot kādu mēslotāju Lauberes pagastā. “Lauberes iecirkņa inspektors, 2.jūlijā veicot teritorijas apgaitu, konstatēja, ka Lauberes pagastā, īpašuma “Glāznieki” teritorijā, ir izmesti sadzīves atkritumi. Operatīvo darbību rezultātā izdevās noskaidrot iespējamo piemēslotāju. Personai sastādīts protokols, par soda mēru lems Ogres administratīvā komisija,” norāda U.Ulmanis. “Pašvaldības policijas funkcija ir nodrošināt kārtību un drošību Ogres novadā. Vēlos uzsvērt, ka mūsu mērķis nav sodīt, bet panākt konkrētu rezultātu, piemēram, īpašuma sakopšanu, huligānisku darbību pārtraukšanu, dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu, automašīnu novietošanas noteikumu ievērošanu un tamlīdzīgi. Diemžēl nereti sods ir vienīgais risinājums, lai cilvēki sāktu izturēties atbildīgi pret vidi, kurā mēs visi dzīvojam. Nav saprotams, kāpēc cilvēki bojā infrastruktūru, ko pašvaldība viņu labā ir izveidojusi – bērnu laukumus, vides objektus, atpūtas vietas; kāpēc mēslo apkārtni, kurā paši dzīvo?” retoriski vaicā U.Ulmanis. “Tiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuri negrib dzīvot pēc likuma, ir jārēķinās ar to, ka Ogres novads nebūs tā vieta, kur varēs veikt nelikumīgas darbības. Pašvaldības policija kontrolē situāciju, un mēs varam būt stingri – ne tikai brīdinot, bet arī par izdarīto pārkāpumu atbilstoši sodot, turklāt par katru pārkāpumu likumdevējs ir paredzējis soda sankcijas!”
 
Visvairāk zvanu par personām alkohola reibumā
Runājot par lietām, ar kādām pašvaldības policijas darbā šobrīd nākas saskarties visbiežāk, U.Ulmanis norāda, ka vasaras periodā visbiežāk tiek saņemti izsaukumi par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus vai atrodas alkohola reibumā sabiedriskās vietās – uz trotuāra, soliņiem, autobusu pieturvietās, pie daudzdzīvokļu mājām un citviet.
 
“Šo personu vidējais vecums ir 30 līdz 40 gadi, 70 % gadījumu tās ir personas, kuras alkoholu lieto ikdienā. No visiem šāda rakstura izsaukumiem 50 % gadījumu tās ir personas, kuras ir tādā reibuma stāvoklī, ka nespēj komunicēt, visbiežāk bez konkrētas dzīvesvietas un darbavietas, turklāt šajā vasarā šādu personu skaits ir strauji pieaudzis. Ja iepriekšējā vasarā tie bija vidēji 50 – 60 cilvēki, ko mēnesī nogādājām atskurbšanai atskurbtuvē, tad šovasar mēneša laikā ap 100 cilvēku,” situāciju raksturo U.Ulmanis, piebilstot, ka pašvaldībai ir noslēgts līgums ar privātu uzņēmēju, kurš nodrošina atskurbtuves pakalpojumus. “Šī atskurbtuve atrodas Ogrē, Vidzemes ielā 3. Vienas personas ievietošana atskurbtuvē pašvaldībai izmaksā 50 eiro, no kuriem 15 atmaksā valsts,” norāda pašvaldības policijas priekšnieks. “Uz atskurbtuvi nogādājam tikai tādas personas, kuras ir zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties. Ja persona ir spējīga  nosaukt savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, tad tiek sastādīts administratīvais protokols un persona nogādāta dzīvesvietā. Ja tiek konstatēti kādi veselības traucējumi, tad persona tiek nogādāta medicīnas iestādē. Personu atskurbtuvē varam ievietot līdz 12 stundām, pēc atskurbšanas tai tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, pienākas brīdinājums vai naudas sods līdz 140 eiro, ja tas tiek izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – no 140 līdz 350 eiro. Jāatzīst, ka tikai apmēram 30 % no šīm personām sodu samaksā, ar pārējiem strādā tiesu izpildītāji,” norāda U.Ulmanis.
 
Klaiņojoši dzīvnieki – saimnieku atbildība
Vasarā aktuāls jautājums arī par klaiņojošiem dzīvniekiem, pilsētā iemaldījušamies meža dzīvniekiem. “Vismaz reizi nedēļā saņemam izsaukumu par klaiņojošiem dzīvniekiem. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka par klaiņojošiem dzīvniekiem darba dienās un darba laikā ir jāziņo Ogres dzīvnieku patversmei, tālr. 26342330; 65044224, viņiem ir viss nepieciešamais ekipējums šo dzīvnieku notveršanai. Brīvdienās un ārpus darba laika šādu dzīvnieku noķeršana ir problemātiskāka, bet, ja tiek apdraudēta iedzīvotāju drošība, tad palīgā aicinām dzīvnieku ķērājus no patversmes “Mežavairogi”. Ja klaiņojošs dzīvnieks tiek notverts un nogādāts uz dzīvnieku patversmi, tad saimnieks šo dzīvnieku var atgūt tikai ar mūsu klātbūtni pēc protokola sastādīšanas. Klaiņojoši dzīvnieki visbiežāk ir bezatbildīgu saimnieku rīcības sekas, un par to šādam saimniekam ir jāatbild,” norāda U.Ulmanis.
 
Īpašumu sakārtošana
Tā kā tuvojas Ogres pilsētas svētki, pašvaldības policijas priekšnieks norāda, ka pašvaldības policija pastiprinātu uzmanību pievērš īpašumu sakopšanai. Pēdējās nedēļas laikā pašvaldības policija ir ierosinājusi 7 administratīvās lietvedības par nepļautiem īpašumiem novadā, 3 administratīvās lietvedības par graustiem, 2 administratīvās lietvedības par nogāztiem kokiem īpašumā. “Tā kā tuvojas Ogres pilsētas svētki, un tajos piedalīsies ne tikai Ogres novada, bet arī kaimiņu un citu novadu un valstu iedzīvotāji, gribas, lai mūsu mājas, īpašumi, vide ir sakopta un tīra, lai visiem te būtu patīkami uzturēties un svētkus svinēt, tāpēc aicinu Ogres novada iedzīvotājus sakopt savus īpašumus – tā, lai pašiem un citiem būtu prieks!” aicina U.Ulmanis.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 11.03.2021.

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?