janvāris, baznīca janvāris, tilts

Pievērš pastiprinātu uzmanību lielgabarīta atkritumu izmešanai pilsētā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.12.2019 14:41

Lai uzlabotu vides sakoptību pilsētā, pēdējo nedēļu laikā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta lielgabarīta sadzīves atkritumu izmešanai pilsētas teritorijā.

 
Iedzīvotāji piegružo apkārtējo vidi
Jau informējām, ka novembrī Ogres novada pašvaldības vadība tikās ar SIA “Ogres Namsaimnieks” direktoru Kasparu Grīnbergu un Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieku Uģi Ulmani, lai pārrunātu jautājumus par daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu tīrību – sadzīves atkritumu konteineriem un vidi ap tiem.
 
E. Helmanis uzsver: “Arī atkritumu novietošana ārpus atkritumu konteineriem ir mēslošana. Bieži vien atkritumu konteineri daudzdzīvokļu māju pagalmos ir pārpildīti, līdz ar to atkritumi tiek izmētāti ap konteineriem, tāpat blakus konteineriem tiek novietoti lielgabarīta sadzīves atkritumi, mēbeles un dažādas citas nevajadzīgas lietas, piegružojot apkārtējo vidi. Tas nebūt nerada sakoptas pilsētas iespaidu, un tā vairs nedrīkst turpināties!”
 
Tikšanās laikā E. Helmanis uzdeva SIA “Ogres Namsaimnieks” kopā ar pašvaldības policiju šai problēmai meklēt risinājumus.
 
Lielgabarīta atkritumus jāiznes tikai 10. un 25. datumā
Lai risinātu šo problēmu, SIA “Ogres Namsaimnieks” ir nolēmis turpmāk ieviest konkrētu grafiku lielgabarīta atkritumu (nolietotas mēbeles, elektrotehnika) izvešanai – katra mēneša 10. un 25. datumā, tāpēc iedzīvotāji aicināti šos atkritumus pie savu māju konteineriem novietot tikai šajos datumos, lai tie nekrātos un nepiemēslotu apkārtni. SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka šie atkritumi tiks izvesti 3 dienu laikā. “Lielgabarīta atkritumi tiek novietoti haotiski visā pilsētā, kas kopumā rada nesakoptas pilsētas iespaidu. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka arī viņi ir atbildīgi par to, cik sakārtotā vidē mēs dzīvojam,” uzsver K. Grīnbergs, piebilstot, ka kopējie šķirotie atkritumi arī turpmāk tiks izvesti katru dienu. Viņš arī atgādina, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” neveic būvniecības atkritumu izvešanu – ja tiek veikti būvdarbi, iedzīvotājam pašam ir jānodrošina būvniecības atkritumu konteiners. Pie lielgabarīta atkritumiem nedrīkst novietot celtniecības, remontu un sadzīves atkritumus.
 
Lielāku atkritumu izvešanai var pasūtīt konteineru
SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa informē, ka 2019. gadā SIA “Ogres Namsaimnieks” Ogres pilsētā izvedusi 5480 kubus lielgabarīta atkritumu 256 dažāda tilpuma konteineros. L. Puriņa skaidro: “Nomainot dzīvokļa īpašumā kādu mēbeli vai elektroiekārtu, dzīvojamo māju iedzīvotāji veco var novietot pie mājām paredzētajās vietās, ko vēlams izdarīt mēneša 10. un 25. datumā, lai iespējami īsākā laikā SIA “Ogres Namsaimnieks” to izvestu. Ja nepieciešams izvest lielāku daudzumu atkritumu, piemēram, mēbeles no dzīvokļa īpašuma, dzīvokļa īpašniekam jāpasūta atsevišķi lielgabarīta atkritumu konteiners, par kuru arī jāveic samaksa - 8 m3 konteinera izmaksas no nākamā gada janvāra ir 155 EUR plus PVN 21%. To var pieteikt uz iesnieguma pamata SIA “Ogres Namsaimnieks”.”
 
Pastiprināti iesaistās arī pašvaldības policija
Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis informē, ka pēc pašvaldības vadības uzdevuma pašvaldības policija lielgabarīta atkritumu novietošanai pilsētas teritorijā pēdējo nedēļu laikā pievērš pastiprinātu uzmanību. “Piekrītu, ka ir jārisina jautājums par lielgabarīta atkritumu novietošanu pilsētā. Un grafika sastādīšana to izvešanai konkrētos datumos ir pirmais solis. Turpmāk jādomā arī par citiem ar šo problēmu saistītiem jautājumiem – lai šīs lielgabarīta atkritumu novietnes būtu tikai konkrētās vietās, nevis tos iedzīvotāji atstātu haotiski visā pilsētā; lai šos atkritumus pilsētā neatstātu privāto māju īpašnieki, kuriem ir jābūt noslēgtiem līgumiem ar atkritumu izvedējiem; lai tos neatstātu personas no citām pašvaldībām,” situāciju raksturo U. Ulmanis.
 
Atkritumu izmetēji piefiksēti un saukti pie atbildības
“Šo jautājumu risināšanā aktīvi iesaistās arī pašvaldības policija. Turpinām kontrolēt, vai privātmāju īpašniekiem ir noslēgti atkritumu izvešanas līgumi. Esam sastādījuši grafiku, kur izvietojam un turpmāk izvietosim pārvietojamo mobilo videonovērošanas kameru, lai fiksētu atkritumu novietošanu ārpus vai blakus atkritumu konteineriem un sauktu mēslotājus pie atbildības. Kameras vieta visu laiku tiek mainīta, un tā tiek novietota vietās, kur visbiežāk novērota atkritumu izmešana. Ir jau pirmie rezultāti – pēdējās nedēļas laikā ir piefiksētas piecas personas, kuras pilsētā pie daudzdzīvokļu māju konteineriem no savām automašīnām izkrauj lielgabarīta atkritumus, kas tiek veikts ārpus SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktā lielgabarīta atkritumu izvešanas laika.”
 
Pašvaldības policijas operatīvo darbību rezultātā vienai no šīm personām jau sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, pret pārējām personām ierosinātas administratīvā pārkāpuma lietas un personas uzaicinātas uz pārrunām pašvaldības policijā. Pārbaudot video ierakstos piefiksēto automašīnu reģistrācijas numurus, konstatēts, ka to īpašnieki nemaz nav deklarēti Ogres novadā.
 
Aicina iesaistīties arī iedzīvotājus
“Efektīvāku rezultātu šīs problēmas novēršanā varam panākt, ja tajā iesaistīsies arī iedzīvotāji, tāpēc aicinu – ja pamanāt, ka ārpus noteiktā atkritumu izvešanas grafika pie konteineriem iedzīvotāji izkrauj savus atkritumus, pastāstīt viņiem par to, ka atkritumu izvešana notiks tikai trīs dienu laikā pēc 10. un 25. datuma un līdz tam laikam viss atstātais stāvēs un krāsies, vai arī piefiksējiet atkritumu izmetējus un informējiet par šiem gadījumiem pašvaldības policiju,” aicina U. Ulmanis.
 
Atbildība par noteikumu neievērošanu
Saistošie noteikumi Nr.14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 12. punktā citu starpā noteikts, ka “atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts novietot, izbērt vai izliet atkritumus vietās un veidā, kur un kādā veidā to savākšana vai apglabāšana nav atļauta ar šiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem aktiem; ievietot atkritumus konteineros, kas ir paredzēti citu atkritumu radītāju vai valdītāju atkritumu savākšanai”. Par šo noteikumu neievērošanu personas tiek sodītas pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta 1. daļas, kas nosaka: “Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 700 līdz 1000 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 2100 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas. Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 euro.”
 
Lielgabarīta atkritumus un elektrotehniku var nodot SIA “Ķilupe”
SIA “Ķilupe” valdes locekle Elīna Saulīte informē, ka lielgabarīta un cita veida šķirotos atkritumus (stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, piena/sulas pakas, PET pudeles, dienas gaismas spuldzes, baterijas, akumulatorus, metāla atkritumus utt.) var nodot bez maksas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Ogrē, Akmeņu ielā 43B. Laukumā Ogres novada iedzīvotāji viena mēneša ietvaros bez maksas var nodot neierobežotā daudzumā šķirotos atkritumus un vienu vienību lielgabarīta atkritumus, piemēram, vienu skapi, gultu, dīvānu utt. Iedzīvotājiem pašiem jāorganizē transports uz laukumu, bet laukumam ir ļoti ērts darba laiks, līdz ar to ir iespējas atbrīvoties no atkritumiem gan vakaros, gan brīvdienās. Laukuma Akmeņu ielā 43B, Ogrē, darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien – no pl.10.00 līdz 19.00; sestdien, svētdien un svētku dienās – no pl.10.00 līdz 16.00. Ja ir lielāks atkritumu daudzums, tiek piedāvāta iespēja pasūtīt SIA “Ķilupe” lielgabarīta konteineru. Tilpumi (izmēri) ir dažādi – 8, 10 un 15 kubi. Cenas atkarīgas no adreses, kur vajadzīgs pakalpojums un konteinera tilpuma. Šo informāciju var noskaidrot pa tālr. 29241492.
 
Ja ir nolietojusies elektrotehnika, no kuras iedzīvotāji vēlas atbrīvoties, SIA “Ķilupe” to savāc bez maksas, aizbraucot pie katra klienta individuāli. Pakalpojumu var pieteikt pa tālr. 65071222, 29104053, ar katru klientu tiek saskaņots ērtākais pakalpojuma izpildes laiks darba dienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00.
 
Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus rūpēties par savas apkārtnes tīrību un lielāku uzmanību pievērst atkritumu šķirošanai!
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?