Gājēju tunelis zem dzelzceļa nodots lietošanā

Drukāt
Sākumlapa > Satiksme, ceļi > Ziņas, jaunumi

18.11.2020 11:15

Valsts svētkos, 18. novembrī, Ogres iedzīvotāji saņem lielisku dāvanu – gājējiem lietošanā tiek nodots jaunais tunelis zem sliežu ceļiem, kas savieno Skolas ielu un Mālkalnes prospektu. Ņemot vērā intensīvo kravas un pasažieru vilcienu satiksmi cauri pilsētai un lielo sliežu ceļu skaitu, izbūvētais tunelis nodrošinās Ogres iedzīvotājiem un viesiem drošu dzelzceļa šķērsojumu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, runājot par šo visiem iedzīvotājiem tik nozīmīgo satiksmes infrastruktūras būvi, uzsver, ka ikviens cilvēks ir vērtība, tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt katra iedzīvotāja drošību, tāpēc arī ir tapis šis gājēju tunelis: “Problēma, kas saistīta ar bīstamo situāciju uz dzelzceļa pārejas, tika risināta soli pa solim, un beidzot tas ir noticis – Ogres pilsētā ir izbūvēts gājēju tunelis. Vēlos uzsvērt, ka tas ir vairāku gadu mērķtiecīga darba rezultāts. Tas ir arī visas Nacionālās apvienības komandas sasniegums, īpaši paldies Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei un Saeimas deputātam Raivim Dzintaram – viņi sadzirdēja mūsu problēmu un aktīvi iesaistījās, lai šis projekts tiktu īstenots. Paldies par atbalstu bijušajam satiksmes ministram Uldim Augulim.”
E. Helmanis atzinīgi vērtē sadarbību ar VAS “Latvijas dzelzceļš”, uzsverot, ka viens no svarīgākajiem aspektiem, lai projekti virzītos uz priekšu, ir tieši sadarbība, jo, apvienojot resursus un daloties pieredzē, var panākt krietni vairāk.
Ar būvdarbu izpildītāja – pilnsabiedrības “BMGS-Viadukts” – darbu domes priekšsēdētājs ir apmierināts: “Tuneļa izbūves laikā es regulāri sekoju līdzi būvdarbu gaitai un varu atzinīgi vērtēt darba organizāciju šajā sarežģītajā objektā - būvnieki savus pienākumus veica godam.”
VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona, un LDz kā dzelzceļa infrastruktūras uzturētājs ir atbildīgs par to, lai sliežu šķērsošana būtu droša un ērta ikvienam. Jaunais infrastruktūras objekts – gājēju tunelis zem daudziem intensīvi izmantotajiem sliežu ceļiem, būtiski uzlabos drošību Ogrē. Vēlos izteikt pateicību arī Ogres novada pašvaldībai par labo sadarbību veiksmīgā projekta realizācijā!”
Saskaņā ar projektu tuneļa izbūvē izmantots monolīta dzelzsbetons, mākslīgā akmens plāksnes, savukārt ieejas kāpnes veidotas no masīva granītakmens. Gājēju tunelim ir divas ieejas, kas ir aprīkotas ar liftiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām, kā arī ģimenēm ar ratiņiem. Liftu sienas ir no caurspīdīga stiklojuma, bet durvīm nodrošināta automātiska atvēršanās un aizvēršanās sistēma. Abās tuneļa pusēs izbūvēti gaismas kubi ar Ogres novada logu, tuneļa apkārtnē veikti labiekārtošanas darbi, tai skaitā bruģēšana. Savukārt tuneļa iekšpusē redzama četru nozīmīgu objektu vizualizācija: Ogres Centrālā bibliotēka, kuras būvniecībā strauji rit uz priekšu; Ogres Valsts ģimnāzija un sporta halle, kuras būvprojekta izstrāde tuvojas finišam un drīz plānots uzsākt būvdarbus; īpašuma Rīgas ielā 45, Ogrē, jeb “Ogres vārtu” attīstības ieceres un Jauniešu mājas izbūves iecere pilsētas centrā, pārbūvējot ēku Brīvības ielā 40.
Lai tunelis un tā lietotāji būtu pasargāti, gājēju tuneli pirms atvēršanas iesvētīja Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs.
Jaunais gājēju tunelis savieno divas ar sliežu ceļiem sadalītās pilsētas daļas. Jau drīzā nākotnē arī uz vizualizācijā redzamajiem objektiem, kad tie no skicēm un projektiem būs pārtapuši reālās būvēs, iedzīvotājiem būs drošs ceļš.
Projekta izveides un attīstības gaita
Dzelzceļš sadala Ogri divās daļās, un ik dienu to šķērso ļoti daudz cilvēku, tāpēc par satiksmes infrastruktūras uzlabošanu dzelzceļa sliežu šķērsošanai Ogrē runāts jau gadiem ilgi. Visu šo gadu laikā tika meklētas sadarbības iespējas arī ar VAS “Latvijas dzelzceļš”, jo pašvaldība viena nespēj tik apjomīgu projektu finansēt.
Vērtējot Ogres pilsētā esošo dzelzceļa pāreju šķērsojuma iespējas, riskus un iespējas izveidot drošas pārejas, 2015. gadā Ogres novada pašvaldība sagatavoja ziņojumu par dzelzceļa pārejām Ogres pilsētā, tai skaitā gājēju pāreju, kas savieno Mālkalnes prospektu un Skolas ielu. Atbilstoši veiktajai izpētei šo pāreju šķērso 8 sliežu ceļu, vidēji stundas laikā izmanto 476 cilvēki, no kuriem apmēram puse ir vecāki ar maziem bērniem vai bērnu ratiņiem. Bieži uz šīs sliežu ceļa pārejas ir novietoti vagonu sastāvi, kas būtiski apgrūtina vai liedz iedzīvotājiem to šķērsot, tāpēc gājējiem jāpārvietojas tieši pāri dzelzceļa sliedēm, apdraudot savu veselību un dzīvību. No 2008. līdz 2015. gadam uz dzelzceļa sliedēm bija cietuši 14 cilvēki.
Ziņojums tika nosūtīts gan VAS “Latvijas dzelzceļš”, gan Latvijas Republikas Saeimai. Pēc vairākkārtējām sarunām ar VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvjiem, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (toreiz kā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs) jautājumu par satiksmes drošības uzlabošanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm Ogres pilsētā aktualizēja arī Ceļu satiksmes drošības padomes sēdēs, kur Ceļu satiksmes drošības padome, iepazinusies ar Ogres novada pašvaldības ziņojumu un izprotot šī jautājuma svarīgumu, uzdeva VAS “Latvijas dzelzceļš” sagatavot priekšlikumus turpmākajai rīcībai situācijas uzlabošanā.
Jāatzīmē, ka liela nozīme jautājuma tālākai virzībai bija arī Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizītei Ogrē 2015.gada 16. oktobrī, iepazīstoties ar situāciju un atbalstot nepieciešamību tuneļu uzbūvei zem dzelzceļa sliežu ceļiem Ogrē ar mērķi rūpēties par iedzīvotāju dzīvību un veselību.
Ņemot vērā sagatavoto ziņojumu, Ceļu satiksmes drošības padomes atzinumu, statistikas datiem, pašvaldības un VAS “Latvijas dzelzceļš” savstarpējo tikšanos laikā pārrunāto, 2016. gada 30. oktobrī Ogres novada pašvaldība un VAS “Latvijas dzelzceļš” noslēdza sadarbības līgumu. Ogres novada pašvaldība apņēmās veikt izpēti par iespējamajiem tehniskajiem risinājumiem publiskās lietošanas šķērsojumu (tuneļu) izbūvei, kā arī izstrādāt projektēšanas uzdevumu un tehnisko projektu dzelzceļa sliežu šķērsojuma (tuneļu) izbūvei un aprīkošanai Mālkalnes prospektā Ogrē.
Satiksmes ministrijas budžetā 2018. gadam prioritārajiem pasākumiem tika piešķirts papildu finansējums 4 miljoni eiro apmērā dzelzceļa publiskajai infrastruktūrai – uzlabot drošības līmeni dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību, izbūvējot divu līmeņu šķērsojumu (tuneli) Ogres pilsētā. Minētais finansējums tika piešķirts kā mērķdotācijas VAS “Latvijas dzelzceļš”.
2018. gada 17. septembrī Ogres novada pašvaldība un VAS “Latvijas dzelzceļš” noslēdza vienošanos pie 2016. gada 30. augusta Sadarbības līguma par gājēju tuneļa zem dzelzceļa sliedēm izbūvi un aprīkošanu Mālkalnes prospektā Ogrē. Saskaņā ar līgumu puses vienojās turpināt savstarpējo sadarbību gājēju tuneļa zem dzelzceļa sliedēm izbūvē un aprīkošanā Mālkalnes prospektā Ogrē, Ogres novada pašvaldība apņēmās nodod VAS “Latvijas dzelzceļš” gājēju tuneļa būvprojektu, savukārt VAS “Latvijas dzelzceļš” atbilstoši izstrādātajam būvprojektam izbūvēt un aprīkot gājēju tuneli zem dzelzceļa sliedēm Mālkalnes prospektā.
2018. gada 18. oktobrī VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludināja atklātu konkursu dzelzceļa publiskās infrastruktūras (gājēju tuneļa) izbūvei Ogrē. 2019. gada maijā tika uzsākti tuneļa izbūves darbi, ko VAS "Latvijas dzelzceļš" uzdevumā veica pilnsabiedrība "BMGS-Viadukts".