Noteikts stāvēšanas laika ierobežojums pie Baltās cielavas

Drukāt
Sākumlapa > Satiksme, ceļi > Ziņas, jaunumi

17.07.2019 13:42

Automašīnu stāvvietā Brīvības ielā pie Baltās cielavas skulptūras no šodienas ir noteikts stāvēšanas laika ierobežojums – 2 stundas.

Autostāvvieta skvērā pie Baltās cielavas galvenokārt ir paredzēta iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams apmeklēt valsts un pašvaldības iestādes, kas atrodas Ogres pilsētas centrā, piemēram, Ogres novada pašvaldība, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts zemes dienests, Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, pasts un citas. Tomēr daudzi automašīnu vadītāji šajā stāvvietā transportlīdzekļus atstāj uz visu dienu vai pat ilgāku laiku.
Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis norāda, ka ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par automašīnām, kas stāvvietā pie Baltās cielavas skulptūras atrodas vairākas nedēļas, līdz ar to pilsētas centrā nav kur atstāt automašīnu, lai varētu saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Ļoti labi to varēja novērot ziemas periodā – no dažām automašīnām ilgu laika posmu nebija notīrīts sniegs.
Izvērtējot esošo situāciju, Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija, kas ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības pārraudzībā esošo autoceļu tehnisko stāvokli, ekspluatāciju, remontu un būvniecību, pieņēma lēmumu autostāvvietā pie Baltās cielavas skulptūras uzlikt stāvēšanas laika ierobežojumu – 2 stundas. Komisija arī nolēma palielināt stāvēšanas ierobežojumu pie Ogres novada pašvaldības (Brīvības ielā 33), jo bieži vien līdzšinējā stāvēšanas laika ierobežojuma (30 minūtes) ietvaros nevarēja paspēt saņemt nepieciešamos pašvaldības pakalpojumus vai konsultācijas. Turpmāk stāvēšanas laika ierobežojums pie Ogres novada pašvaldības būs 1 stunda.
Pašvaldības policijas priekšnieks norāda, ka autovadītājiem jāatceras, ka viņi ar savu rīcību nedrīkst pārkāpt citu satiksmes dalībnieku tiesības. Ja kāds atstāj transportlīdzekli uz visu dienu vietā, kur noteikts laika ierobežojums, citam autovadītājam, kuram arī vajadzēs novietot savu auto, tādas iespējas nebūs, un viņa tiesības tiks ierobežotas. Tas attiecās arī uz automašīnu novietošanu neatļautā vietā vai novietošanu neatbilstoši prasībām, tādejādi apgrūtinot citu mašīnu kustību un pārkāpjot citu cilvēku tiesības.
Pašvaldība atgādina, ka Ogres pilsētā arī citās vietās ir autostāvvietas ar laika ierobežojumu - pie Ogres novada Kultūras centra, atsevišķa josla Ogres stacijas laukumā, pie Policijas akadēmijas, kā arī dažiem pilsētas bērnudārziem. Atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 285.18. punktam vadītājam, kurš novietojis automobili ar stāvēšanas ierobežojumu apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā . Tātad jānovieto papīra pulkstenis vai zīmīte, kurā tiek norādīts laiks, kad transportlīdzeklis tiek atstāts. Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149. 10 pantam sods par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā ar laika ierobežojumu ir 30 eiro.