janvāris, baznīca janvāris, tilts

Par daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanu ir atbildīgi iedzīvotāji

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.10.2019 12:38

Ogres novada pašvaldībā regulāri tiek saņemti iedzīvotāju jautājumi par iespēju novērst bedrītes daudzdzīvokļu namu pagalmos un piebraucamajos ceļos, taču pašvaldība atgādina, ka iekšpagalmi ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums (privātīpašums), kura labiekārtošanas darbus pašvaldība no budžeta līdzekļiem nav tiesīga segt, bet tie ir jāveic par mājas uzturēšanas līdzekļiem.

 
Lielākā daļa no pilsētā esošajiem daudzdzīvokļu māju iekšpagalmiem ir blakus esošo māju piegulošā teritorija, kuru izvietojums pieejams mājas lapā www.kadastrs.lv. Par šo teritoriju uzturēšanu ir atbildīgi attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieki un to sakārtošana tiek segta no uzkrātajiem mājas apsaimniekošanas līdzekļiem. Tā kā šie līdzekļi nav tik lieli, lai paveiktu visus nepieciešamos darbus, Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi atbalsta programmu, kuras ietvaros pašvaldība līdzfinansē līdz 50% no paredzamo darbu izmaksām.
 
Ar šiem jautājumiem nodarbojas Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Komisijas priekšsēdētājs ir Tautsaimniecības komitejas vadītājs Juris Laizāns. Komisijā darbojas arī Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītājs Guntis Graudiņš-Pētersons un juriste Līga Zirnīte. Komisija galvenais uzdevums ir izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un izvērtēt pretendentu atbilstību līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
 
Iedzīvotāji, kuri vēlētos sakārtot iekšpagalmu (izveidot jaunas autostāvvietas zaļajā zonā, labiekārtot vidi, sastādot kokus, sakārtojot lietus ūdens novadīšanas sistēmu), ir daudz. Komisijas priekšsēdētājs Juris Laizāns norāda, ka šobrīd iesniegto projektu kopējā summa ir vairāk kā 600 000 eiro, tāpēc pašlaik iesniegumu pieņemšana ir apturēta. Viņš aicina iedzīvotājus vispirms vērsties komisijā ar iesniegumu par ieceri veikt sava iekšpagalma sakārtošanu, iestājoties kopīgajā rindā, bet pašu projektu sagatavot tikai tad, kad ir zināms, kad tieši projektu būs iespējams īstenot, jo sagatavotā projekta termiņš ir tikai divi gadi.
 
Projekti tiek īstenoti ņemot vērā Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanainoteiktos kritērijus. Pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas, tiek izsludināts konkurss un iepirkuma rezultātā uzvarējušais būvnieks veic darbu izpildi. Jāatzīmē, ka SIA “Ogres namsaimnieks” īpašumiem, kurus tas apsaimnieko, var palīdzēt sagatavot aptuveno veicamo darbu tāmi un iesniegšanai paredzēto dokumentāciju. Taču tās mājas, kuras neapsaimnieko SIA “Ogres namsaimnieks”, pašas ir atbildīgas par tāmju sagatavošanu un būvdarbu veicēja meklēšanu.
 
2019. gadā šai atbalsta programmai tika piešķirti aptuveni 29 000 eiro. “Diemžēl būvdarbu izmaksas arvien palielinās, līdz ar to provizoriskās izmaksu tāmes bija mazākas nekā būvnieku piedāvātās cenas, tāpēc visus šajā gadā plānotos projektus neizdevās īstenot. Šobrīd tiek meklētas iespējas, kā šo problēmu varētu atrisināt,” norāda J. Laizāns. Kā vēl vienu problēmu komisijas priekšsēdētājs atzīmē grūtības atrast uzņēmējus, kas būtu gatavi veikt nelielus būvdarbus. 2020. gadā budžetā iekšpagalmu sakārtošanai plānots atvēlēt 90 000 eiro, taču nākamā gada budžets vēl nav apstiprināts.
 
Tomēr J. Laizāns uzsver, ka viena no lielākajām problēmām ir tā, ka iedzīvotāji neapzinās, ka daudzstāvu māja ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, tāpēc viņi ir atbildīgi par to, kādā stāvoklī ir mājas pagalms, piebraucamais ceļš, kā arī pati māja. “Diemžēl joprojām daudzi iedzīvotāji uzskata, ka viņu privātīpašums ir tikai dzīvoklis, bet par mājas uzturēšanu un apkārtējās teritorijas sakārtošanu ir atbildīga pašvaldība. Taču iedzīvotājiem būtu jāapzinās, ka daudzstāvu māja ir ēka, kurā viņi dzīvo un viņi paši ir ieinteresēti, lai šī ēka un tai apkārt esošā teritorija būtu sakārtota un labiekārtota. Kamēr nemainīsies iedzīvotāju attieksme pret savu īpašumu, situācija netiks atrisināta,” atzīmē J. Laizāns, piebilstot, ka, protams, arī pašvaldība ir ieinteresēta, lai pilsēta būtu sakārtota un tās vizuālais izskats būtu patīkams gan iedzīvotājiem, gan viesiem, tāpēc ir izveidota šī atbalsta programma.
 
Atbalstāmās izmaksas, prasības pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība ir noteikta 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas pieejami Ogres pašvaldības mājas lapā.
 
Atbilstoši noteikumiem, lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai kārtējam kalendārajam gadam, iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona laika posmā no 1.janvāra līdz 28.februārim kārtējā kalendārā gadā var vērsties pašvaldībā ar iesniegumu. Iesniedzēja atbilstību noteikumu prasībām izvērtē Ogres novada pašvaldības komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo iesniedzējam par iesnieguma reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt līdzfinansējuma saņemšanas programmai. Ja komisijā saņemto un reģistrēto iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanas programmai kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam gadam paredzēto, līdzfinansējumu var saņemt tad, kad budžetā tiek iedalīti papildu līdzekļi iesnieguma gadā vai iesniegums rindas kārtībā tiek pārcelts uz nākamo gadu.
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 11.03.2021.

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?