Brīvības iela 24.04.2019.

Veselīgo pašvaldību tīklā arī Ogres novads

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

29.09.2015 09:06

Ogres novada pašvaldība veselīgo pašvaldību tīklā darbojas jau no 2013.gada.

 
Arī Veselības maršruta izveidei Ogre tika izvēlēta tāpēc, ka pilsēta ir iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Šādi maršruti ir atklāti arī Jūrmalā, Tukumā un Cēsīs, būs arī Varakļānos.
 
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.
 
Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus.
 
Galvenie ieguvumi pašvaldībām iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā:
 
Pašvaldībai dalība šajā tīklā sniedz iespēju pretendēt uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu veselības veicināšanas pasākumiem, ja finansējums būs pieejams. 2012.gada 20.decembrī Saeima apstiprināja „Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam”, kas tiks ņemts vērā, plānojot 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietojumu Latvijā.
 
Ogres novada pašvaldībā darbojas Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvā komisija, kas darbojas, balstoties uz Veselības ministrijas izstrādātajām „Vadlīnijām pašvaldībām veselības veicināšanā” (Apstiprināts ar Veselības ministrijas 29.12.2011. rīkojumu Nr.243) un saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsētu programmu (Healthy Cities) un Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla darbības principiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, novada domes lēmumiem, nolikumam.
 
Šī komisija izveidota, lai nodrošinātu veselības veicināšanas jautājumu iekļaušanu visos pašvaldības plānošanas dokumentos, pašvaldības pasākumos vismaz trijās sabiedrības veselības jomās - fizisko aktivitāšu, veselīga uztura veicināšanas un atkarību izraisošo vielu profilakses jomā, kā arī lai veiktu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzību. Komisijas pienākumos ir sagatavot priekšlikumus un lēmumu projektus novada komiteju un domes sēdēm.
 
23. septembrī Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Ineta Tamane sasauca Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas sēdi, kurā piedalījās Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs Artūrs Mangulis,  Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis, struktūrvienības “Neptūns” vadītāja Sandra Hanzena, Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa un citi Ogres novada pašvaldības darbinieki, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus saistībā ar Ogres novada iedzīvotāju veselību. Komisijā iesaistās arī Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs Gints Sīviņš.
 
Ogres novadā reorganizācijas rezultātā pašvaldības aģentūra “Dziednīca” tika likvidēta, savukārt veselības veicināšanas funkcijas turpina pildīt pašvaldības aģentūra “Ogres Namsaimnieks”- Meža prospektā 9 atrodas struktūrvienība “Neptūns”.
 
Sanāksmē tika aktualizētas “Neptūns” baseina izmantošanas iespējas iedzīvotāju veselības uzlabošanā un veselīga dzīvesveida aktivizēšanā.
 
Sabiedrības veselības organizatore Baiba Drone uzsvēra, ka dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā sniedz iespēju rīkot dažādas aktivitātes, kur vienīgais darbs ir aktivitātes koordinēšana. Veselīgo pašvaldību tīkls piedāvā savus lektorus par dažādām tēmām, kurus iespējams aicināt uz savu pašvaldību.
 
Darbā ar bērniem un jauniešiem sabiedrības veselības organizatoru un veselības veicināšanas konsultantu galvenais uzdevums ir regulāri rīkot dažādus pasākumus bērniem un jauniešiem, liekot būt kustīgiem un enerģiskiem, izmantojot tepat Ogrē un novadā pieejamās iespējas. 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?