Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada sociālā dienesta 2015.gada 1.ceturkšņa atskaite

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.05.2015 16:19

 
Laikaposmā no 2015. gada 01. janvāra līdz 31. martam Ogres novada Sociālajā dienestā sniegti šādi sociālie pabalsti un pakalpojumi:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociālie pabalsti

Ogres sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)
4970,85
19 pers.
Dzīvokļa pabalsts
133239,98
600 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
11779,50
97 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
7705,08
25 pers.
Apbedīšanas pabalsts
4265,60
34 pers.
Ēdināšanas pabalsts
28567,62
497 pers.
Pabalsts aprūpei
9181,29
52 pers.
Bērna piedzimšanas pabalsts
6500,00
65 pers.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
19821,41
10 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai, t.sk. veselībai
11739,96
400 pers.
„Portridžas” apmācība bērniem
550,00
5 bērni
Pabalsts sodu izcietušām personām
232,00
8 pers.
Braukšanas biļetes pensionāriem, politiski represētām personām, 75+
5494,78
41 jaunas pers. 75+
Pakalpojumi pansionātā
9632,00
29 pensionāri
Pakalpojumi SOS ciematos
15405,00
13 bērni
Pabalsts dokumentu kārtošanai
113,84
4 pers.
Rehabilitācijas pakalpojumi PA „Neptūns”, baseins  
4245,65
103 pers.
KOPĀ EUR:
273 444,56
 

 

 *”Portridžas” apmācība bērniem - mērķis ir veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu pilnvērtīgāku integrēšanu sabiedrībā, izmantojot Portidžas agrīnās korekcijas programmu. Metode tiek pielietota bērniem, kuriem konstatēti agrīni (1 – 8 gadi) attīstības traucējumi, ar sarežģītām diagnozēm (cerebrālā trieka, autisms, hidrocefālija, Dauna sindroms u.c.), lai pilnvērtīgāk sagatavotu turpmākai dzīvei.

 

Suntažu sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)
587,00
27 pers./ 12 mājsaimn.
Dzīvokļa pabalsts
3984,00
72 pers./ 50 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
3534,00
44pers./ 39 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
384,00
2 pers.
Pabalsts audžuģimenēm
1980,00
4 pers./ 3 mājsaimn.
Apbedīšanas pabalsts
500,00
3 pers.
Ēdināšanas pabalsts
1423,00
42 pers./ 27 mājsaimn.
Pabalsts aprūpei
3809,00
23 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
72,00
1 pers.
Pabalsts veselībai
689,00
16 pers. / 13 mājsaimn.
Braukšanas biļetes pensionāriem, 75+
25,00
1 pers.
Pakalpojumi pansionātā
5561,75
11 pers.
KOPĀ EUR:
22 548,75
 

 

 

Madlienas sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
1112,36
20 pers./ 10 māsaimn.
Dzīvokļa pabalsts
5834,52
112 pers./
57 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
4332,00
58 pers./ 38 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
576,27
3 pers.
Pabalsts audžuģimenēm
2160,00
4 pers./ 2 mājsaimn.
Apbedīšanas pabalsts
886,00
8 pers.
Ēdināšanas pabalsts
5187,89
108 pers./
63 mājsaimn.
Pabalsts aprūpei
2865,47
18 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
169,54
4 pers./ 4 mājsaimn.
Pabalsts veselībai
435,61
9 pers./ 9 mājsaimn.
Pabalsts hemodialīzes pacientu transporta pak.
216,00
1 pers.
Braukšanas biļetes politiski represētām personām
7,65
1 pers.
Pabalsts dokumentu kārtošanai
85,38
3 pers./ 3 mājsaimn.
KOPĀ EUR:
23 868,69
 

 

 

Taurupes sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)
2187,00
20 pers.
Dzīvokļa pabalsts
1275,00
7 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
2052,00
18 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
2006,00
8 pers.
Apbedīšanas pabalsts
143,00
1 pers.
Ēdināšanas pabalsts
1862,00
64 pers.
Pabalsts aprūpei
1188,00
6 pers.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
150,00
1 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
1225,00
17 pers.
Pakalpojumi pansionātā
6274,00
8 pers.
KOPĀ EUR:
18 362,00
 

 

 
Kopā 2015. gada pirmajā ceturksnī sociālajos pabalstos un norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem (pansionāti, SOS ciemati, bērnu nami) Ogres novadā izlietoti 338 224,00 EUR.
 
 
Sociālie pakalpojumi
Profilakses punkts
> 283 – injicējamo narkotiku lietotāji;
> 56 – personas ar pārmērīga alkohola lietošanas problēmām;
> 36 – jaunieši ar riska uzvedības paradumiem;
> 11 – līdzatkarīgas personas;
> 17 – Pasaules tuberkulozes dienas ietvaros (24.03.2015);
> 24 – pārējie (konsultācijas skolēniem projektu ietvaros, informācija apmeklētajiem, u.c.).
> Izsniegtas šļirces – 4132 gab.;
> Izsniegtas adatas – 1117 gab.;
> Izsniegtas spirta salvetes – 4992 gab.;
> Izsniegti prezervatīvi – 777 gab.;
> Utilizētas 2495 izlietotās šļirces;
> HIV eksprestesti – 41;
> „C” hepatīta eksprestesti – 37;
> „B” hepatīta eksprestesti – 38.

 

 

Ogres sociālais centrs – Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem:
Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem (turpmāk tekstā-ANĢB) 2015. gada I. ceturksnī turpina iepriekšējos gados iesākto psihosociālo darbu ar riska un augsta riska ģimenēm. ANĢB pieci sociālie darbinieki trīs mēnešos Ogres iedzīvotājiem ir snieguši 422 konsultācijas, kā arī atbalstu ģimenēm sociālo problēmu risināšanai, no tām 146 konsultācijas pa telefonu. Situācijas izvērtēšanai, dzīvesvietā tika apsekotas 95 mājsaimniecības. Krīzes situāciju pārvarēšanai, psiholoģiskā palīdzība tika sniegta 31 Ogres pilsētas un Ogres novada ģimenēm. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta otro daļu, ANĢB realizē Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas 15 nepilngadīgajiem, kuri ir izdarījuši likumpārkāpumus, kuriem ir uzvedības un mācīšanās problēmas skolā, kuri klaiņo.
 
Atbalsta nodaļa turpina sadarbību ar Ogres novada un tuvāko novadu mācību iestādēm, Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēm, bāriņtiesām, pašvaldības policiju, Valsts policiju, Ogres novada struktūrvienībām un citām institūcijām, kuras strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā. 2015. gada I. ceturksnī ir notikušas 7 starpinstitucionālās komandas sanāksmes.
 
Krīzes centrs „Laipas”:
              
Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem „Laipas” 2015. gada 1. ceturksnī sniedza sekojošus pakalpojumus:
Kopā janvārī pakalpojumu saņēma 13 klienti (6 zēni, 5 meitenes, 2 sievietes);
Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 6 personas (4 zēni, 1 meitenes, 1 sieviete), no tiem 3 personas pakalpojumu saņēma ambulatori;
Iestājās: 7 personas (2 zēni, 4 meitenes, 1 sieviete), no tiem 3 personas pakalpojumu saņēma ambulatori;
Tika izrakstītas: 3 personas (1 zēns, 1 meitene, 1 sieviete).
Kopā februārī pakalpojumu saņēma 16 klienti (7 zēni, 7 meitenes, 2 sievietes).
Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 10 personas (5 zēni – no tiem 3 ambulatori, 4 meitenes – 1 ambulatori, 1 sieviete ambulatori);
Iestājās: 6 personas (2 zēni, 3 meitenes un 1 sieviete ambulatori);
Tika izrakstītas: 7 personas (3 zēni, 3 meitenes, 1 sieviete).
Kopā martā pakalpojumu saņēma 20 klienti (7 zēni, 6 meitenes, 3 sievietes).
Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 9 personas (4 zēni – no tiem ambulatori 1, 4 meitenes, 1 sieviete ambulatori);
Iestājās: 11 personas, no tām atkārtoti 3, (3 zēni, 6 meitenes, 2 sievietes);
Tika izrakstītas: 14 personas (4 zēni, 7 meitenes, 3 sievietes).
 
Neilgi pirms 14. februāra (Valentīndiena), kuru atzīmē arī Latvijā, krīzes centra “Laipas” kolektīvs kopīgi ar bērniem, Latvijas sabiedrībai sniedza kādu vēstījumu - “No sirds uz sirdi”.
 
Ekspozīcijā, kuru izveidoja krīzes centra bērni kopā ar darbiniekiem, atspoguļojas bērna vajadzība pēc mīlestības, sirdssiltuma un drošības. Tā vēstīja par pateicību visiem labas gribas cilvēkiem.

Krīzes centrs “Laipas” darbojas kopš 2004. gada 15. novembra un tajā palīdzību un atbalstu saņem bērni un ģimenes, kuras cietušas no visa veida vardarbības.

Ģimenes atbalsta dienas centrs:
Kopējais Ģimenes atbalsta dienas centra bērnu apgrozījums pa mēnešiem:
 
 
Meža pr.9
Grīvas pr.4a
Ciemupe
Ogresgals
Janvāris
209
Meitenes 32
Zēni 177
293
Meitenes 179
Zēni 114
161
Meitenes 107
Zēni 54
319
Meitenes 200
Zēni 119
Februāris
244
Meitenes 61
Zēni 183
373
Meitenes 215
Zēni 158
247
Meitenes155
Zēni92
398
Meitenes225
Zēni173
Marts
229
Meitenes 92
Zēni 137
338
Meitenes 164
Zēni 174
264
Meitenes167
Zēni97
434
Meitenes215
Zēni219              
Kopā
682
(vidēji 11 bērni dienā)
1004
(vidēji 16 bērni dienā)
672
(vidēji 11 bērni dienā)
1151
(vidēji 18 bērni dienā)
           
Kopā bērnu apgrozījums visos centros :3509
Šajā laika periodā tika novadītas 12 nodarbības par drošību uz ielas, ledus un ugunsdrošība, 8 nodarbības sadarbībā ar veselības centra speciālistiem. Bērni un jaunieši apmeklēja Vēstures un mākslas muzeju, piedalījās 3 konkursos sadarbībā ar bibliotēku - „Kazas gads”, „Iepazīsti latviešu gadskārtas (ziema)”, „22.marts pasaules ūdens diena. Viss par Latvijas upēm un ezeriem.”
Tika konsultētas 4 ģimenes par bērnu vecumposmu īpatnībām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Kopā 16 konsultācijas.
Bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar svētku dienām: Zvaigznes diena, Valentīndiena, Starptautiskā sieviešu diena, Joku diena, Lieldienas,  un to svinēšanas tradīcijām.
 
Labdarības akcija – „Shoesbox”
2015. gada februāra beigās Ogres novada Sociālais dienests saņēma aizkavējušās Ziemassvētku dāvanas trūcīgiem un maznodrošinātiem bērniem no Lielbritānijā dzīvojošiem latviešiem (www.anglobalticnows.co.uk). Dāvanu kastēs lielākoties bija higiēnas preces, kancelejas preces, rotaļlietas un kārumi. Kopā tika saņemtas un Lieldienās izdalītas 81 dāvaniņa.

 

 


 

Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālais dienests

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?