Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada sociālā dienesta 2014.gada 4.ceturkšņa atskaite

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

28.01.2015 15:26

 

 

Laikaposmā 2014. gada 01. oktobra līdz 31. decembrim Ogres novada Sociālajā dienestā sniegti šādi sociālie pabalsti un pakalpojumi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociālie pabalsti

 

Ogres sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
4021,35
55 pers.
Dzīvokļa pabalsts
48101,64
357 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
3996,00
35 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
9763,08
25 pers.
Apbedīšanas pabalsts
3690,40
28 pers.
Ēdināšanas pabalsts
37173,25
568 pers.
Pabalsts aprūpei
8513,11
48 (8 jauni klienti)
Bērna piedzimšanas pabalsts
8800,00
88 pers.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
11392,00
32 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai, t.sk. veselībai
6347,94
127 pers.
Pabalsts sodu izcietušām personām
58,00
2 pers.
Braukšanas biļetes pensionāriem, politiski represētām personām, 75+
11074,29
21 jaunas pers. 75+
Pakalpojumi pansionātā
25360,40
28 pensionāri (5 jauni)
Pakalpojumi SOS ciematos
14425,60
12 bērni
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
812,00
29 pers.
Pabalsts dokumentu kārtošanai
71,15
3 pers.
Rehabilitācijas pakalpojumi PA „Dziednīca”
3239,63
124 pers.
KOPĀ EUR:
196 839,84
 

 

 

Suntažu sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
198,81
9 pers./ 3 mājsaimn.
Dzīvokļa pabalsts
1343,02
47 pers./ 35 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
684,00
8 pers./ 6 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
889,30
3 pers.
Pabalsts audžuģimenēm
2051,22
4 pers./3 mājsaimn.
Apbedīšanas pabalsts
414,00
3 pers.
Ēdināšanas pabalsts
2380,61
38 pers./ 33 mājsaimn.
Pabalsts aprūpei
2506,00
16 pers.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
356,00
1 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
14,00
1 pers.
Pabalsts veselībai
1059,00
18 pers. / 15 mājsaimn.
Braukšanas biļetes pensionāriem, 75+
10,50
1 pers.
Pakalpojumi pansionātā
7816,21
10 pers.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
232,00
3 pers./ 3 mājsaimn.
KOPĀ EUR:
19 954,52
 

 

 

 

Madlienas sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
198,81
11 pers./6 māsaimn.
Dzīvokļa pabalsts
1683,10
61 pers./28 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
1938,00
37 pers./17 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
467,42
3 pers.
Pabalsts audžuģimenēm
2013,68
4 pers./2 mājsaimn.
Apbedīšanas pabalsts
472,00
4 pers.
Ēdināšanas pabalsts
5549,16
107 pers./
61 majsaimn.
Pabalsts aprūpei
3246,15
18 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
634,53
16 pers./12 mājsaimn.
Pabalsts veselībai
736,60
16 pers./15 mājsaimn.
Pabalsts hemodialīzes pacientu transporta pak.
216,00
1 pers.
Braukšanas biļetes politiski represētām personām
2,55
1 pers.
KOPĀ EUR:
17 490,39
 

 

 

 

 

Taurupes sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
2020,00
14 pers.
Dzīvokļa pabalsts
936,00
11 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
2518,00
22 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
2483,00
9 pers.
Apbedīšanas pabalsts
488,00
4 pers.
Ēdināšanas pabalsts
1493,00
61 pers.
Pabalsts aprūpei
731,00
5 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
1574,00
27 pers.
Pakalpojumi pansionātā
3991,00
7 pers.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
29,00
2 pers.
KOPĀ EUR:
16 263,00
 

 

 

 

 

 

Kopā 2014. gada ceturtajā ceturksnī sociālajos pabalstos un norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem (pansionāti, SOS ciemati, bērnu nami) Ogres novadā izlietoti 250 547,75 EUR.
 
Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem
 
2014. gada IV. ceturksnī Ogres novadā trūcīgas personas statuss bija:
 
Rādītājs
Mērv.
Oktobris
Novembris
Decembris
No jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam
personas
275
218
277
KOPĀ trūcīgas personas statuss
personas
1017
902
886
No tām:
 
 
 
 
-          bērni
personas
384
338
330
 • t.sk. bērni ar invaliditāti
personas
12
14
13
-          pilngadīgas darbspējīgas personas, kopā
personas
401
334
340
 • no tām, strādājošas personas
personas
110
87
88
 • nestrādājošas personas
personas
255
213
215
 • personas bērna kopšanas atvaļinājumā
personas
36
34
37
-          pilngadīgas personas ar invaliditāti
personas
130
128
122
-          pensijas vecuma personas
personas
102
102
94
 
 
2014. gada IV. ceturksnī Ogres novadā dzīvokļa pabalsts izsniegts:
 
Rādītājs
Mērv.
Oktobris
Novembris
Decembris
Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušas personas
personas
174
294
302
Personas, kurām piešķirts pabalsts, kopā
personas
174
291
309
No tām:
 
 
 
 
-          trūcīgas personas
personas
74
123
104
-          maznodrošinātas personas
personas
94
157
190
 • t.sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji
personas
38
110
57
Personas, kurām izmaksāts pabalsts, kopā
personas
520
572
613
-          trūcīgas personas
personas
284
287
263
-          maznodrošinātas personas
personas
224
265
316
No tām:
 
 
 
 
-          bērni
personas
136
164
153
 • t.sk. bērni ar invaliditāti
personas
5
3
3
-          pilngadīgas darbspējīgas personas, kopā
personas
156
173
164
 •  no tām, strādājošas personas
personas
45
57
51
 •  nestrādājošas personas
personas
97
101
95
 • personas bērna kopšanas atvaļinājumā
personas
14
15
18
-          pilngadīgas personas ar invaliditāti
personas
76
76
84
-          pensijas vecuma personas
personas
152
159
212
 
Sociālie pakalpojumi
Ogres sociālā centra – Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa:
          Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā šajā periodā sniegti sekojoši pakalpojumi:
< Masāžas procedūras – 457 procedūras;
Fizioprocedūras – 495 procedūras.
< Klientu konsultācijas par atkarību tēmām – 189 konsultācijas Profilakses punkta telpās, 18 konsultācijas sniegtas telefoniski;
< Uzsākts regulārs darbs ar 8 jauniem INL (injicējamo narkotiku lietotāji) lietotājiem;
< Izglītojošas diskusijas skolās ar 112 skolēniem par smēķēšanas kaitīgumu;
< Individuāls praktisks darbs Profilakses punkta telpās ar 8 smēķēt sākušiem skolu jauniešiem par smēķēšanas atkarības ietekmi uz cilvēka veselību, sociālo un finansiālo labklājību, kā arī izvērtēti riska uzvedības paradumu negatīvās sekas;
< Darbs ar 4 līdzatkarīgām personām.
< HIV eksprestesti – 41, no tiem viens pozitīvs;
< „C” hepatīta eksprestesti – 40, no tiem 9 pozitīvi;
< „B” hepatīta eksprestesti – 33, no tiem visi negatīvi.
 
Ogres sociālais centrs – Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem:
 
2014. gada IV. ceturksnī Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem (turpmāk - ANĢB) turpināja veikt psihosociālo darbu ar ģimenēm, kurām ir sociāla rakstura problēmas. ANĢB pieci sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem, divi psihologi un sociālais aprūpētājs Ogres ģimenēm sniedza sociālo, psiholoģisko palīdzību un emocionālo atbalstu, kā arī veica pārraudzību ģimenēm, kurām konstatētas problēmas bērnu audzināšanā, aprūpē un uzraudzībā.
 
2014. gada IV. ceturksnī ANĢB redzeslokā bija 87 riska un augsta riska ģimenes, kurām tika sniegtas 298 sociālā darbinieka konsultācijas, veiktas 99 ģimeņu apsekošanas dzīvesvietās. Nepilngadīgajiem, kuriem ir uzvedības problēmas, tika izstrādātas 10 sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas. Trijos mēnešos nodaļas divi psihologi sniedza 120 konsultācijas 20 personām. Lai vecāki attīstītu savas sociālās prasmes un iemaņas, 10 ģimenes saņēma regulāras sociālā aprūpētāja/ģimeņu asistenta konsultācijas dzīvesvietā.
 
Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar bērnu izglītības jautājumiem, ir notikušas 6 starpinstitucionālās tikšanās ar skolu direktoriem, sociālajiem pedagogiem, psihologiem.
 
Decembris ir laiks, kad visapkārt virmo svētku sajūta, tas ir laiks, kad saņemam laba vēlējumus, dāvanas un, ar prieku sirdī, tās arī dāvinām. Paldies visām atsaucīgajām ģimenēm, kas piedalījās akcijā „Shoesbox Ogre 2014” un Ziemassvētkos sagādāja prieku ar dāvanām 41 bērniem, kuru ģimenēm šobrīd finansiāli neklājas viegli.


  

Sidraba mēnestiņš
Veļas pa gaisu

Sētā nāk rūķīts
Ar dāvanu maisu.

Atnāca, nolika
Priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk
Uz kaimiņu pusi.
Ne manīja sētnieks,
Ne ierējās suns -
Bet,kur tas bij bijis,

Gaiši iedegās guns.
                                  /Vilis Plūdonis/Krīzes centrs „Laipas”:

              

Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem „Laipas” 2014. gada IV. ceturksnī sniedza sekojošus pakalpojumus:

 • Oktobris:

Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 7 personas (4 zēni, 2 meitenes, 1 sieviete);

Iestājās: 9 personas (6 zēni, 1 vīrietis, no tiem 2 zēni pakalpojumu saņēma ambulatori, 2 sievietes);

Tika izrakstītas: 12 personas (7 zēni, 1 vīrietis, 2 meitenes, 2 sievietes).

 • Novembris:

Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 5 personas (2 sievietes – 1 ambulatori; 3 zēni – no tiem 2 ambulatori);

Iestājās: 3 zēni;

Tika izrakstītas: 5 personas (4 zēni, 1 sieviete).

 • Decembris:

Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 3 personas (2 ambulatori – 1sieviete, 1 zēns; 1 zēns);

Iestājās: 5 personas (2 ambulatori – 1 zēns, 1 meitene; 3 zēni);

Tika izrakstītas: 2 personas (1 ambulatori – zēns; 1 zēns).

 

Kopumā no laika periodā septembris-decembris no emocionālās vardarbības cietušas – 9 personas (no tiem 1 pieaugusi persona);

No pamešanas novārtā cietušas – 7 personas;

No fiziskās vardarbības -1 (pieaugusi sieviete);

No seksuālās vardarbības – 0;

Uz patvērumu 11 personas;

Ambulatori apmeklēja psihologa konsultācijas 5 personas.

 

2014. gada 13. novembrī Krīzes centrā “Laipas” tika atzīmēta centra 10 gadu jubileja, kurā piedalījās visi tie, kuriem ar centra darbiniekiem ikdienas darbā ir bijusi vai joprojām ir cieša sadarbība. Kopš šī gada septembra krīzes centru “Laipas” vada jauna vadītāja – Agnese Umule. Svētkos centra vadītāja pastāstīja par krīzes centra “Laipas” darbu 10 gadu laikā un pateicās bijušajiem un esošajiem darbiniekiem un vadītājiem par paveikto darbu, palīdzot krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm. Šobrīd centrā strādā sociālā darbiniece Ilona Bērtule, klīniskā psiholoģe Anastasija Pušņakova, sociālās audzinātājas Līga Ādmine, Ilona Āriņa, Ingrīda Pūpola un Renāte Trofimova, kā arī ārste Ināra Sīka.

 

Krīzes centrs “Laipas” darbojas kopš 2004. gada 15. novembra un tajā palīdzību un atbalstu saņem bērni un ģimenes, kuras cietušas no visa veida vardarbības.

 

Krīzes centra kolektīvu pašvaldības vārdā svētkos sveica Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu jautājumos Ilga Vecziediņa, kura pateicās visiem, kuri centrā ir strādājuši un strādā, veicot ļoti nozīmīgo darbu, un vēlēja, lai arī turpmāk šajā gaišajā krīzes centra mājā palīdzību saņemtu visi tie, kuriem tas ir nepieciešams.

 

Krīzes centra kolektīvu sveica Ogres novada sociālā dienesta, struktūrvienību un Ogres sociālā centra pārstāvji, pagastu sociālo centru pārstāvji, skolu sociālie darbinieki, Valsts policijas pārstāvji, kuri sirsnīgi pateicās krīzes centra darbiniekiem par veikto darbu un vēlēja izturību, enerģiju un atbalstu no savām ģimenēm.Paldies visām atsaucīgajām ģimenēm, kas piedalījās akcijā „Shoesbox Ogre 2014” un Ziemassvētkos sagādāja prieku ar dāvanām 4 bērniem, kas šajā laikā atradās krīzes centrā „Laipas”.


Ģimenes atbalsta dienas centrs:

Kopējais bērnu apmeklējumu apgrozījums pa mēnešiem:

 • Oktobris – 1468 reizes;
 • Novembris – 1027 reizes;
 • Decembris – 909 reizes.

Vidēji dienā katrā dienas centrā laiku pavada 20 bērni.

Tika novadītas 2 nodarbības par drošību uz ielas, ledus un  ugunsdrošību, 8 nodarbības sadarbībā ar veselības centru. Tika apmeklēts Lielvārdes zinātnes centrs, kurā piedalījās 12 bērni. 12 bērni/jaunieši apmeklēja Vēstures un mākslas muzeju „Puzuru gatavošana”. Piedalījāmies 3 konkursos sadarbībā ar bibliotēku.

 

Šajā laika periodā daudz radoši strādāts, veidotas kompozīcijas, spēlētas spēles un daudzas citas interesantas lietas bērni/jaunieši darījuši Ģimenes atbalsta dienas centros.

 

Paldies visām atsaucīgajām ģimenēm, kas piedalījās akcijā „Shoesbox Ogre 2014” un Ziemassvētkos sagādāja prieku ar dāvanām 36 bērniem, kuru ģimenēm šobrīd finansiāli neklājas viegli.

 

Dienas centrs „Saime”:

2014. gada IV. ceturksnī dienas centrs cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām „Saime” aktīvi piedalījās dažādos pasākumos, arī paši tādus rīkoja:

 • 02.10.2014 -  Ogres muzeja apmeklējums - gleznu izstāde.
 • 07.10.2014 - Metodiskā diena Limbažu dienas centrā.
 • 16.10.2014 - Lielvārdes mākslas skolā Saimenieki apgūst zīdspiedes un apdrukas tehniku. Lielvārdes dienas centra apmeklējums.
 • 21.10.2014 - Ekskursija uz Rīgas zooloģisko dārzu.
 • 24.10.2014 - Ogres muzeja apmeklējums - fotoizstāde.
 • 13.11.2014 - Saimenieku Svinīgais pasākums, koncerts par godu Latvijas 96. dzimšanas dienai
 • 24.11.2014 - Ogres muzeja apmeklējums. Izstāde par brīvības cīņām un lekcija par Lāčplēša dienu. A.Liepiņa fotoizstāde.
 • 25.11.2014 – Ikšķiles dienas centrs piedalās Saimenieku kokapstrādes nodarbībā. Izgatavojam atslēgas piekariņus
 • 01.12. – 05.12.2014 - Arvīds Deniss un Mārtiņš Naglis kopā ar Ikšķiles dienas centra klientiem un darbiniekiem viesojās Baltkrievijā.
 • 02.12.2014 - Egles atklāšana dienas centra “Saime” pagalmā.
 • 17.12.2014 - Ogres “Saimenieki” lielā autobusā dodās ciemos pie Tukuma dienas centra Saimeniekiem. Pasākumā tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas, minētas mīklas, kā arī visi gājā rotaļās. Pats svarīgākais notikums šajā dienā bija Katrīnas egles rotāšana ar pašu darinātiem rotājumiem. Pasākumā visi viens otru cienāja ar līdzpaņemtiem gardumiem, klāt dzerot uz ugunskura vārītu zāļu tēju. Jautru garu svētkos uzturēja folkloras ansamblis „Milzkalnieki”.
23.12.2014 - Ziemassvētku pasākums Ikšķiles dienas centrā.

 

Labdarības akcija – „Shoesbox Ogre 2014”

 

2014. gada decembrī Ogres novada Sociālais dienests izsludināja akciju – piepildi kurpju kasti Ogres novada bērniem no trūcīgam vai maznodrošinātām ģimenēm. Atsaucība bija liela. Dāvanu kastēs lielākoties tika liktas higiēnas preces, kancelejas preces, rotaļļietas un kārumi. Kopā tika sagādatas 180 Ziemassvētku dāvaniņas.

 • Ģimenes atbalsta dienas centram – 36;
 • Atbalsta nodaļai ģimenēm ar bērniem – 41;
 • Krīzes centrs „Laipas” – 4;
 • Suntažu sociālais centrs – 30;
 • Ogresgala sociālais centrs – 10;
 • Taurupes sociālais centrs – 59. 

    
Ogres novada Socialais dienests izsaka Lielu Paldies visiem, kas šos Ziemassvētkus daļai bērnu padarīja sirsnīgus, laimīgus, siltus un prieka pilnus!

 

Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālais dienests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?