Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada sociālā dienesta 2014.gada 3.ceturkšņa atskaite

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

24.10.2014 11:36

 

 

Laikaposmā 2014. gada 01. jūlijs – 30. septembris Ogres novada Sociālajā dienestā sniegti šādi sociālie pabalsti un pakalpojumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālie pabalsti
 
Ogres sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
4799,80
67 pers.
Dzīvokļa pabalsts
45196,26
378 mājsaimn.
Sociālo prasmju atjaunošana saņemot dzīvokļa pabalstu
4149,00
25 pers.
Pabalsts kurināmā iegādei
4254,00
96 pers.
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
8663,78
25 pers.
Apbedīšanas pabalsts
1216,00
25 pers.
Ēdināšanas pabalsts
15339,53
320 pers.
Pabalsts aprūpei
7156,66
40 (10 jauni klienti)
Bērna piedzimšanas pabalsts
7200,00
72 pers.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
250,00
1 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai, t.sk. veselībai
5534,97
95 pers.
Pabalsts sodu izcietušām personām
87,00
3 pers.
Braukšanas biļetes pensionāriem, politiski represētām personām, 75+
6409,95
30 jaunas pers. 75+
Pakalpojumi pansionātā un bērnu SOS ciematā
28556,67
23 pensionāri/12 bērni
Skolēnu darbs vasarā
5030,06
81 pers.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
7762,97
256 pers.
Pabalsts dokumentu kārtošanai
56,92
2 pers.
Rehabilitācijas pakalpojumi PA „Dziednīca”
1474,94
101 pers.
KOPĀ EUR:
153 138,51
 

 

 

 

Suntažu sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
242,76
5 pers./ 2 mājsaimn.
Dzīvokļa pabalsts
563,24
12 pers./ 6 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
1140,00
13 pers./ 10 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
505,06
2 pers.
Pabalsts audžuģimenēm
2051,22
4 pers./3 mājsaimn.
Apbedīšanas pabalsts
200,00
2 pers.
Ēdināšanas pabalsts
700,40
32 pers./20 mājsaimn.
Pabalsts aprūpei
1832,58
13 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
480,00
10 pers./5 mājsaimn.
Pabalsts veselībai
686,56
7 pers.
Braukšanas biļetes pensionāriem, 75+
10,50
1 pers.
Pakalpojumi pansionātā
6249,43
8 pers.
Skolēnu darbs vasarā
384,30
9 pers.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
696,00
19 pers./9 mājsaimn.
KOPĀ EUR:
15 742,05
 

 

 

 

 

Madlienas sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
600,00
4 pers.
Dzīvokļa pabalsts
1880,41
68 pers./28 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
2736,00
41 pers./24 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
192,09
1 pers.
Pabalsts audžuģimenēm
2012,11
4 pers./2 mājsaimn.
Apbedīšanas pabalsts
914,00
7 pers.
Ēdināšanas pabalsts
1758,55
60 pers./32 majsaimn.
Pabalsts aprūpei
2083,27
15 pers.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
356,00
3 pers./1 mājsaimn.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
212,00
5 pers./4 mājsaimn.
Pabalsts veselībai
196,30
4 pers.
Pabalsts hemodialīzes pacientu transporta pak.
216,00
1 pers.
Braukšanas biļetes politiski represētām personām
31,65
2 pers.
Skolēnu darbs vasarā
602,07
9 pers.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
754,00
26 pers./12 mājsaimn.
Pabalsts dokumentu kārtošanai
14,23
1 pers.
KOPĀ EUR:
14 558,68
251 pers./
147 mājsaimn.

 

 

 

 

Taurupes sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
1551,00
28 pers.
Pabalsts kurināmā iegādei
1140,00
10 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
2264,00
9 pers.
Apbedīšanas pabalsts
364,00
4 pers.
Ēdināšanas pabalsts
520,00
50 pers.
Pabalsts aprūpei
768,00
11 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
1225,00
17 pers.
Pabalsts sodu izcietušām personām
58,00
2 pers.
Pakalpojumi pansionātā, bērnu namā
3458,00
7 pers.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
870,00
30 pers.
KOPĀ EUR:
12 218,00
 

 

 

 

 

 

Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu:
 
2014. gada III. ceturksnī Ogres novadā trūcīgas personas statuss bija:
 
Rādītājs
Mērv.
Jūlijs
Augusts
Septembris
No jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam
personas
263
274
336
KOPĀ trūcīgas personas statuss
personas
857
921
997
No tām:
 
 
 
 
-          bērni
personas
288
340
378
  • t.sk. bērni ar invaliditāti
personas
13
13
13
-          pilngadīgas darbspējīgas personas, kopā
personas
334
361
388
  •  no tām, strādājošas personas
personas
68
96
112
  •  nestrādājošas personas
personas
233
237
242
  •  personas bērna kopšanas atvaļinājumā
personas
33
28
34
-          pilngadīgas personas ar invaliditāti
personas
134
127
133
-          pensijas vecuma personas
personas
101
93
98
 
 
2014. gada III. ceturksnī Ogres novadā dzīvokļa pabalsts izsniegts:
 
Rādītājs
Mērv.
Jūlijs
Augusts
Septembris
Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušas personas
personas
319
186
211
Personas, kurām piešķirts pabalsts, kopā
personas
329
198
218
No tām:
 
 
 
 
-          trūcīgas personas
personas
127
96
90
-          maznodrošinātas personas
personas
189
96
120
  •  t.sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji
personas
51
52
66
Personas, kurām izmaksāts pabalsts, kopā
personas
674
490
593
-          trūcīgas personas
personas
319
234
304
-          maznodrošinātas personas
personas
324
219
257
No tām:
 
 
 
 
-          bērni
personas
177
148
182
  •  t.sk. bērni ar invaliditāti
personas
7
4
4
-          pilngadīgas darbspējīgas personas, kopā
personas
206
135
185
  •  no tām, strādājošas personas
personas
59
32
65
  •  nestrādājošas personas
personas
129
83
99
  •  personas bērna kopšanas atvaļinājumā
personas
18
20
21
-          pilngadīgas personas ar invaliditāti
personas
91
70
80
-          pensijas vecuma personas
personas
200
137
146
 
Sociālie pakalpojumi
 
Ogres sociālā centra – Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa:
 
Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā šajā periodā sniegti sekojoši pakalpojumi:
           > Masāžas procedūras – 298 procedūras;
           >Fizioprocedūras – 85 procedūras.
           >Klientu konsultācijas par atkarību tēmām – 7 klienti, 12 konsultācijas;
           >Konsultācijas līdzatkarīgiem klientiem – 2 klientiem, 5 konsultācijas;
           >Diskusijas ar skolu pedagogiem.
           >Apmeklētaji – 96 cilvēki;
           >Testi (HIV, B,C hepatīts) – 18;
           >Izsniegtas/nomainītas 1195 gab. šļirces, 860 gab. adatas, 2124 gab. salvetes, 81 gab. prezervatīvi.
 
Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem:
Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem (turpmāk - ANĢB) sociālie darbinieki, psihologi un aprūpētājs/ģimeņu asistents veic psihosociālo darbu, lai palīdzētu personām, ģimenēm atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicina sociālo riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.
 
2014. gada III. ceturksnī ANĢB pārraudzībā bija 82 ģimenes, kurām iekārtotas sociālā  gadījuma lietas (tajā skaitā lietas ar Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu nepilngadīgajiem), klientiem sniegtas 203 sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm un bērniem konsultācijas, veikti 48 apsekojumi klientu dzīvesvietās. Psihologi sniedza 94 konsultācijas 22 Ogres novadā dzīvojošām personām. Aprūpētāja/ģimeņu asistenta pakalpojumus saņēmušas 5 ģimenes ar bērniem.
 
2014. gada 21. augustā Atbalsta nodaļai ģimenēm ar bērniem apritēja 5 darbības gadi.

 
No kolēģiem tika saņemti ziedi, apsveikumi un laba vēlējumi!
 

Krīzes centrs „Laipas”:
              
Jūlija periodā tika uzņemti: 3 bērni; augustā: 7 bērni un viena māmiņa. Šajā laika posmā bija maz klientu, jo Krīzes centrs sakarā ar atvaļinājumiem bija ciet 14.07.-12.08.2014.
 
Septembra mēnesī: kopējais klientu skaits: 9. No tiem: 8 bērni un 1 pieaugušais; uz rehabilitāciju: 5; uz patvērumu kopā: 4 (bērni: 3, pieaugušie: 1).
 
2014. gadā Krīzes centrs „Laipas” saņēma dāvinājumu no labdarības organizācijas „Giving for Latvia” (2009. gadā Londonā dzīvojošie latvieši dibināja labdarības organizāciju (http://givingforlatvia.com/), kas atbalsta Latvijā dzīvojošus bērnus un vecākus, kas nonākuši krīzes situācijās (finansiālas problēmas, vardarbība ģimenē). Organizācija regulāri atbalsta daudzus Latvijas bērnus, sūtot tiem drēbes, apavus, mantas, u.c. nepieciešamas lietas). Šoreiz Krīzes centrs saņēma dāvanā zviedru vingrošanas sienu. Zviedru siena ir lielisks palīgs rehabilitācijas procesā. Tā dod iespeju caur fiziskajām aktivitātēm bērnā mazināt trauksmi, izreaģēt emocijas (dusmas, prieku, agresiju, bēdas, utt.). Kopumā tā bērnam palīdz uzlabot fizisko un garīgo veselību. Zviedru siena izgatavota Latvijā (SIA Varlek http://www.varlek.lv ), un šis uzņēmums zviedru sienu uzstādīja Krīzes centrā bez maksas.
 
Krīzes centrs „Laipas” un Ogres novada Sociālais dienests izsaka lielu PALDIES atbalstītājiem un ziedotājiem par labiem darbiem!
 
 
 
Ar organizācijas
Giving for Latvia
atbalstu tapusī
SIA Varlek
ražotā Zviedru siena Krīzes centra „Laipas” bērniem!
 
 
Ģimenes atbalsta dienas centrs:
Kopējais bērnu apmeklējumu apgrozījums pa mēnešiem:
    >Jūlijs – visos centros vasaras atvaļinājums;
    >Augusts – 1090 reizes;
    >Septembris – 1191 reizes.
 
Tika novadītas 8 nodarbības par drošību, 2 nodarbības sadarbībā ar veselības centru. Veikti preventīvie grupu darbi par drošību uz ūdens, ielas. Tika apmeklēta Ķegumā zirgu audzētava, kurā piedalījās 12 bērni. Bērni/jaunieši apmeklēja Vēstures un mākslas muzeju „Prieks trīs dimensijās”, kurā piedalījās 10 bērni.
 
Šajā laika periodā daudz radoši strādāts, veidotas kompozīcijas, spēlētas spēles un daudzas citas interesantas lietas bērni/jaunieši darījuši Ģimenes atbalsta dienas centros.
 
Dienas centrs „Saime”:
Vasaras mēneši Dienas centra ikdienā ienesa savas korekcijas: sporta aktivitātes notika nevis Ogres sporta centrā, bet Ogres Valsts Ģimnāzijas stadionā; mākslas skolas vietā Saimenieki daudz laika pavadīja dabā.
 
Septembrī dienas centrs turpināja savu radošo ikdienu atsākot nodarbības mākslas skolā, kā arī treniņus sporta centrā. Darba dienās uz centru „Saime” klienti nāk kā uz skolu/darbu, tā ir viņu ikdiena. Katra diena saplānota, ar cilvēkiem strāda profesionāli darbinieki – sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētajs, sociālais aprūpētājs un vēl citi speciālisti, kas nodrošina radošos brīžus. Ikdienā Saimenieki apgūst šādas dzīves/skolas mācības: vingrošana, sports, mākslas skola, mūzikas terapija, socialās zinības, koka-metāla apstrāde, mājturība, rokdarbi, lasīšana, rēķināšana un ticības mācība.
 
Dienas centrs „Saime” 3.ceturksnī bija/redzēja:
    >7. jūlijā Ogres muzeja apmeklējums - Rēzeknes jauno gleznotāju izstāde;
    >laikaposmā 14.07. - 14.08.2014. Saimenieki devās pelnītā atvaļinājumā;
    >18. augustā Ogres muzeja apmeklējums - G. Platpīra izstāde “tulpes” un lekcija par tulpēm;
    >26. augustā Salaspils Nacionālā botāniskā dārza apmeklējums;
   >10. septembrī Saimenieki piedalījās Tukuma Dienas centra organizētajā sporta dienas pasākumā Milzkalnes „Rūšos”. Sacensībās tika iegūta godalgotā 2. vieta;
    >22. septembrī - Ogres muzeja apmeklējums - izstāde “Prieks dimensijās”
 
 
 
Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālais dienests
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?