Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Atbalsts bērniem ārkārtas situācijas laikā Ogres novadā

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.04.2020 14:18

Laikā, kad valstī ir ieviesta ārkārtas situācija, iedzīvotāji dzīvo neziņas un stresa apstākļos, ko izraisījusi koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 pandēmija. Atbalstot Ogres novada pašvaldības iedzīvotājus, jo īpaši ģimenes ar bērniem, Ogres novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas (OBTAK) locekļi un viņu pārstāvētās iestādes informē par pieejamo atbalstu, lai palīdzētu veiksmīgāk pārvarēt šo ārkārtas situāciju.

 
Ārkārtas situācijas laikā katrs ir norūpējies par savu, tuvinieku un apkārtējo cilvēku veselības drošību, izdzīvo atšķirīgas krīzes reakcijas un satraukumu par situācijas attīstību nākotnē. COVID-19 radītā ārkārtējā situācija ir neparedzama un var ātri mainīt ģimenes apstākļus. Vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumi, piemēram, attālināto mācību process, pārvietošanās ierobežojumi, darbavietas zaudēšana, ienākumu samazināšanās, ierobežota piekļuve ikdienas pakalpojumiem un sociālajiem pakalpojumiem, ierasto sociālo kontaktu un dzīves ritma zaudēšana tieši ietekmē katru ģimeni. Vecākiem var nākties meklēt jaunas bērnu aprūpes iespējas vai atteikties no darba. Ir saprotams, ka ģimenēs pieaug apjukums, rodas bailes no nezināmā, saskarsmē valda trauksme un dažkārt arī dusmas. Šī ir nebijusi situācija, un tai pielāgoties var palīdzēt atbalsts viens otram, kā arī savstarpējā komunikācija. Šajos apstākļos speciālistu darbs neapstājas.
 
Ogres novada izglītības pārvalde nodrošina informāciju un palīdzību izglītības iestādēm par mācībām attālināti, katru nedēļu tiek organizētas video konferences ar iestāžu vadītājiem; veic skaidrojošo darbu pedagogiem, vecākiem par attālināto mācību procesu, koordinē izglītojamo ēdināšanu. Tāpat izglītības pārvalde nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) dāvināto viedierīču nodošanu – pieņemšanu izglītības iestādēm, kā arī nosūtījusi vēstuli IZM ar lūgumu nodrošināt vēl 36 planšetes.
 
Attālinātās mācības šobrīd ir izaicinājums gan skolotājiem, gan skolēniem. Vecāki tiek aicināti iesaistīties mācību procesā, palīdzēt ar datora un interneta lietošanu skolas vajadzībām, neskaidrību gadījumā nebaidīties jautāt palīdzību.
 
Informēja, ka atbalsta materiāls attālināto mācību laikā no 6. aprīļa televīzijā un internetā www.tavaklase.lv ir pieejami apmācību video skolēniem no 1. - 6. klasei un no 14. aprīļa arī vidusskolēniem. Ja ir nepieciešama palīdzība ar datora iegādi, tad iespējama sadarbība ar www.giveazy.lv, sadaļā “Dators bērnam”.
 
Nepieciešamības gadījumā, varat sazināties ar Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja vietnieci Sandru Grunti sandra.grunte@ogresnovads.lv, T.65055382 vai galveno speciālisti vispārējas izglītības jautājumos Vinetu Āboltiņu, vineta.aboltina@ogresnovads.lv, T. 65035924.
 
Ogres novada pašvaldības bāriņtiesa līdz 2020. gada 12. maijam klientu apkalpošanu nodrošina attālināti. Konsultācijas klātienē ir iespējamas tikai pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruni vai elektroniski. Bāriņtiesas sēdes iespēju robežās tiek pārceltas uz vēlāku laiku, izņemot īpašus gadījumus, piemēram, pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas. 
 
Ārkārtējā situācijā bāriņtiesa pievērš īpašu uzmanību bērnu drošībai un aprūpei. Pašvaldības izglītības iestādes, ģimenes ārsti, sociālais dienests un ikviena cita iestāde vai privātpersona aicināta nekavējoties ziņot bāriņtiesai par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem. Aicinām bāriņtiesu informēt par bērniem, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības, lai pārliecinātos, ka bērna aprūpe arī turpmāk var tikt nodrošināta, kā arī gadījumos, ja ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.
 
Ja bērna vecāki ir spiesti neilgu laiku atstāt bērnu citas personas aprūpē, informējam par iespēju izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas. Vēršam uzmanību, lai varētu notikt videokonsultācija, nepieciešams derīgs E-paraksts.
 
Bāriņtiesai adresētos dokumentus, tāpat kā iepriekš, iespējams nosūtīt pa pastu vai elektroniski parakstītus e-pastā. Ja tas nav iespējams, sūtījumu var ievietot pasta kastē Upes prospektā 16, Ogrē.
Tālruņi saziņai:
Ogrē - 65023385, 65021607, 20228246 vai 20293901;
Suntažos - 65037217 vai 27836935;
Madlienā - 65055152 vai 27853275.
E-pasts: barintiesa@ogresnovads.lv
 
Ogres novada Sociālais dienests turpina sniegt sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un psiholoģisko atbalstu, lai palīdzētu personām un ģimenēm atrisināt vai mazināt sociālās problēmas un it īpaši krīzes situācijās. Sociālie darbinieki regulāri sazinās ar riska ģimenēm, nodrošina to konsultēšanu, sniedz informāciju par sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem un atbalsta veidiem. Sociālā dienesta sociālie darbinieki, psihologs sniedz konsultācijas attālināti. Lai pieteiktos konsultācijai, ar speciālistu nepieciešams sazināties telefoniski.
 
Ja iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība, ar sociālajiem darbiniekiem iespējams sazināties pa norādītajiem ŠEIT.
 
Ogres novada pašvaldības policijai diemžēl nākas saskarties, ka ārkārtas situācijas laikā noteiktie ierobežojumi būtiski ietekmē sabiedrības, t.sk. arī Ogres novada iedzīvotāju finansiāli-ekonomisko stāvokli, kas pasliktina arī psiholoģisko un emocionālo labsajūtu ģimenēs. Policijas darbinieki arvien vairāk konstatē vardarbības pret bērniem vai pārējiem ģimenes locekļiem gadījumus, kurus galvenokārt ietekmē vecāku apreibinošo vielu lietošana, kā arī bērnu aprūpes un audzināšanas pienākumu nepildīšana.
 
Ogres novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot, ja viņu rīcībā ir informācija par bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība, ja ir aizdomas par bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, par bērnu veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumiem.
 
Tā kā pašlaik ir atceltas klātienes pieņemšanas, aicinām iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā sazināties ar Ogres novada pašvaldības policiju pa tālruni 65047100 vai rakstot uz e-pastu ppolicija@ogresnovads.lv, sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam izvietotā pastkastē Ogres novada pašvaldības policijas telpās Ogrē, Brīvības iela 6 pie 110. kabineta pirmajā stāvā.
 
Ogres novada pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar Ministra Kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” personām, t.sk. nepilngadīgajiem bērniem un pusaudžiem atrodoties publiskās vietās, ir noteikti šādi ierobežojumi - personām publiskās iekštelpās un ārtelpās ir jāievēro savstarpēja 2 metru distance un citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi. Neievērojot 2 metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās, var ne vairāk kā divas personas; personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā; personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.
 
Atgādinām, ka bērnu nedrīkst atstāt vienu līdz 7 gadu vecumam. Arī tad, ja bērns ir sasniedzis 7 gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Vecākiem ar bērniem jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot, kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību.
 
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam bērni, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā (no plkst. 22.00 līdz 6.00), var tikt nogādāti policijas iestādē un vecākiem vai personai, kuras uzraudzībā bērns atrodas, var uzlikt sodu, balstoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu.
 
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā publiskos bērnu rotaļu laukumus un telpu sporta nodarbības apmeklēt ir aizliegts, tāpēc aicinām vecākus ar bērniem izvēlēties drošākas vietas brīvā laika pavadīšanai, obligāti ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus – mazgāt rokas, dezinficēt telpas, ievērot 2 metru distanci gan publiskās telpās, gan āra pastaigu laikā. Iedzīvotāji aicināti būt saprotoši, ja policijas darbinieks aizrāda par distancēšanās neievērošanu.
 
Infekciju izraisošais koronavīruss izplatās gan tieša, gan netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kur vīruss var saglabāties pat dienām ilgi. Pašvaldībai nav iespējams nodrošināt šo virsmu dezinficēšanu, tāpēc aicinām maksimāli izvairīties no pieskaršanās publiski pieejamiem priekšmetiem. Ieteicams katru dienu lasīt jaunākās ziņas, tās pārrunāt ar citiem ģimenes locekļiem, lai iegūtu sapratni par aktuālāko un zinātu, kā pasargāt sevi un citus no vīrusa saslimšanas.
 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknis turpina strādāt arī šajā saspringtajā laikā, nodrošinot visas nepieciešamās funkcijas savas kompetences ietvaros, turpina sniegt nepieciešano palīdzību ģimenēm, sadarbojas ar citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jomā. Valsts policija aicina nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni 65002402 (visu diennakti) vai rakstīt uz e-pastu kanc.ogre@riga.vp.gov.lv, sūtīt pa pastu vai arī atstāt iesniegumus speciālajā pastkastē Ogrē, Brīvības ielā 6, pirmajā stāvā, pie dežūrdaļas.
 
Valsts policija atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu var tikt uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 10 līdz 2000 eiro, juridiskajām personām — no 140 līdz 5000 eiro.
 
Latvijas Skolu psihologu asociācija informē, ka izglītības iestādēs ārkārtas situācijas laikā psihologi turpina sadarboties ar skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Skolu psihologi piedāvā attālinātas konsultācijas un palīdzību, sevišķi tiem skolēniem, ar kuriem strādājuši pirms ārkārtas stāvokļa, un tiem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts mācīšanās vai emocionālu grūtību dēļ.
 
Skolas apzinās, cik nozīmīga un pat izšķiroša loma ir vecāku iesaistei mācību darba veikšanā un kontrolē, tāpēc vecāki tiek aicināti regulāri sekot sava bērna sekmēm un iesaistei mācību procesā, nebaidīties lūgt palīdzību skolas atbalsta personālam.
 
Ogres novada Bērnu tiesību aizsardzības komisija aicina ikvienu skolēnu un vecāku, kurš paredz grūtības veiksmīgā mācību gada beigšanā, vērsties pēc palīdzības pie savas skolas atbalsta personāla – psihologiem, logopēdiem, speciālajiem pedagogiem, sociālajiem pedagogiem vai skolotāju palīgiem. Rūpēsimies, lai šī sarežģītā situācija pēc iespējas mazāk iedragātu mūsu bērnu mācību sasniegumus un nākotnes izredzes.
 
No vardarbības cietušām personām ir iespējas patverties krīzes centros vai saņemt attālinātas konsultācijas. Attālinātas konsultācijas tiek piedāvātas arī vardarbību veikušām personām.
 
Latvijas Bērnu fonds un pašvaldībā esošie krīzes centri turpina sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām ar izmitināšanu dzīvesvietā.
 
Biedrība “Centrs Marta” pakalpojumus nodrošina attālināti.
Tālr. 67378539, centrs@marta.lv; Liepājas filiāles tālr. 29 195 442.
 
SIA “Mācību centrs MKB” attālināti sniedz individuālās konsultācijas vardarbību veikušām personām vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Tālr. 29 419 787.
 
Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” telefoniski nodrošina krīzes intervenci un atbalstu.
Diennakts krīzes tālruņi: 67 222 922 (LMT), 27 722 292 (Bite); bezmaksas Cietušo atbalsta tālrunis 116006 Mājaslapā www.cietusajiem.lv ir tiešsaistes čata iespējas.
Atbalstu un konsultācijas vecākiem piedāvā: diennakts Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 116111.
 
Centrs Dardedze Tālr. 29556680
 
Jaunākās ziņas par vīrusa izplatību un drošības pasākumiem pieejama https://covid19.gov.lv/.
 
 
Informāciju apkopoja un sagatavoja Ogres novada Bērnu tiesību aizsardzības Komisijas priekšsēdētāja M.Streļča 
 
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?