Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Ikvienam no mums ir tiesības dzīvot pilnvērtīgu un aktīvu dzīvi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.02.2020 10:02

Dienas centrs “Saime” savu darbību uzsāka 2002. gada 15. jūlijā. Tā mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai radītu pēc iespējas lielāku personas pašnoteikšanos un integrāciju sabiedrības dzīvē.

 
Dienas centra “Saime” ikdienas darbu organizē un vada septiņi dienas centra darbinieki (vadītājs, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, aprūpētājs, psihologs, apkopēja), kā arī tiek nodrošināti nodarbību pasniedzēji rokdarbu, kokapstrādes un mūzikas terapijas nodarbībām. Dienas centru ar aktīvu dalību atbalsta brīvprātīgie jaunieši, kā arī nevalstiskās organizācijas un “Latvijas Samariešu apvienība”. Dienas centru jau ilgstoši vada Jurijs Lanavojs.
 
Dienas centru apmeklē cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu un kuriem ir I vai II invaliditātes grupa. Ikdienā dienas centru “Saime” apmeklē 36 pastāvīgie klienti, tai skaitā 6 Ogres novada iedzīvotāji, kuri iesaistīti deinstitucionalizācijas projektā, 7 iedzīvotāji projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveidei” ietvaros, kā arī 5 Ikšķiles novada iedzīvotāji. Jaunākajam centra klientam ir 24 gadi, vecākajam 68 gadi. Vairāki klienti dienas centru apmeklē jau no tā atklāšanas brīža.
 
Dienas centra “Saime” ikdiena
Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00 dienas centrs apmeklētājiem nodrošina: atbalsta pakalpojumus – sociālā darbinieka un dažādu speciālistu konsultācijas (individuālas konsultācijas, atbalsta/ pašpalīdzības grupas); individuālās un grupu nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstīšanai, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā) atbilstoši mērķa grupu vajadzībām; informatīvus un izglītojošus pasākumus (lekcijas, ekskursijas, kultūras pasākumi u.c.).
 
Nedēļā klientiem tiek nodrošinātas 14 dažādas grupu nodarbības (mājturība, kokapstrāde, rokdarbi, mūzikas terapija, nodarbības Ogres Mākslas skolā, sporta nodarbības Ogres novada Sporta centrā, teātra nodarbības, sarunas par ticību, psihologa konsultācijas, sociālās zinības u.c.), tiek rīkotas dažādas sabiedriskās aktivitātes (pārgājieni, ekskursijas, koncerti, svētku svinēšana u.c.), kā arī ir iestrādes sociālās uzņēmējdarbības virzienā. 
 
Dienas centra klienti darbojas divās maiņās: pirmā maiņa – cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem, otrā – cilvēki ar psihiskām saslimšanām. Dienas centra vadītājs J. Lanavojs uzsver, ka klienti abās maiņās ir ļoti dažādi, tāpēc ir atšķirīgas nodarbību programmas. Klientiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem svarīgi ir palīdzēt apgūt pamatiemaņas un prasmes (lasīšana, rēķināšana, rakstīšana, prāta spēles, valodas), parādīt, kā tās izmantot dzīvē un regulāri nostiprināt, lai tās netiktu aizmirstas. Savukārt psihiskās saslimšanas pārsvarā rodas dzīves laikā, līdz ar to šādiem klientiem intelektuālā daļa nav traucēta – viņi bieži vien ir ļoti zinoši, aktīvi darbojas, strādā, bet, kad parādās slimību simptomi, sākas depresija, rodas vēlme nošķirties no sevis, no citiem, no dzīves. Cilvēks emocionālā ziņā regresē, tāpēc svarīgas ir sarunas un motivācija. Dienas centrā cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām izveidotajā atbalsta grupā “Radi pats” tiek nodrošinātas iespējas dažādos veidos izpausties – rakstot, gleznojot vai kā citādi, tādējādi palīdzot noņemt iekšējo spriedzi, kā arī regulāras tikšanās reizes liek viņiem saņemties kaut ko darīt.
 
Māca darboties pašiem un sadarboties ar citiem
Dienas centrs “Saime” piedāvā dažādas aktivitātes, lai nevis izklaidētu klientus, bet gan ieinteresētu un motivētu pašiem darboties, mācīties dzīvot patstāvīgi. 
 
“Šeit tiek radīta vide, kurā klienti var brīvi justies un uzvesties. Ikdienas steigā apkārtējiem bieži vien nepietiek laika, lai to nodrošinātu. Daudzas ikdienišķas lietas klientam prasa daudz vairāk laika, tāpēc nereti tās tiek izdarītas viņu vietā, līdz ar to šī spēja parūpēties par sevi netiek attīstīta. Problēmas sākas tad, kad vecāku vai citu ģimenes locekļu vairs nav, klienti nemāk par sevi parūpēties, bieži tiek ievietoti pansionātos, un tas viņiem rada vēl lielāku psiholoģisko pārdzīvojumu. Mēs radām atbalsta sistēmu, meklējam dažādus risinājumus, kā nodrošināt šo cilvēku dzīvošanu patstāvīgi,” norāda dienas centra vadītājs.
 
Dienas centra “Saime” klienti aktīvi piedalās sporta spēlēs, teātra festivālos, kur ir iegūtas arī godalgotas vietas, kā arī paši organizē nometnes un koncertus. Kā vienu no nozīmīgākajiem ikgadējiem pasākumiem var atzīmēt minifutbola turnīru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Seni Cup”. Tas ir ne tikai futbola turnīrs, bet arī bagātīga kultūras programma. Jāatzīmē, ka pagājušogad arī “Saimes” komanda ieņēma godalgotu vietu un tiesības pārstāvēt Latviju finālturnīrā Polijā.
 
Vēl viens nozīmīgs notikums ir sportisko un radošo aktivitāšu dienas cilvēkiem ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem “IeSpēja”. Nometnes mērķis ir veicināt sadarbību un komunikāciju starp cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem bez veselības problēmām, palielināt jauniešu izpratni par to, ka ikvienam no mums ir tiesības dzīvot pilnvērtīgu un aktīvu dzīvi, neskatoties uz personas fiziskajiem vai garīgajiem trūkumiem, attīstīt starppaaudžu sadarbību, iesaistoties un realizējot kopīgas aktivitātes, kā arī dot iespēju cilvēkiem ar veselības problēmām interesanti un saturīgi pavadīt laiku, piedaloties sportiskās aktivitātēs un darbojoties dažādās radošās darbnīcās. 
 
No 2012. gada dienas centrs “Saime” kopā ar biedrību “Lux Viridia” organizē labdarības pasākumu/koncertu, kurā muzicē paši “Saimenieki” un viņu draugi ar mērķi mazināt sociālās atstumtības riskus sabiedrībā, uzrunāt sabiedrību par dienas centra vērtībām, popularizēt brīvprātīgā darba lielo nozīmi personības attīstībā un vienotas sabiedrības veidošanā, kā arī piesaistīt līdzekļus dienas centra sadzīves un radošo aktivitāšu pilnveidei. Pateicoties šiem labdarības koncertiem, “Saime” ir iegādājusies bungu komplektu, formas tērpus “Saimes” mini futbola komandai, video kameru, vairākas nepieciešamās iekārtas mūzikas nodarbībām, materiālus mājturības un citām nodarbībām.  
 
Dienas centrs klientiem nodrošina iespējas arī praktiski pastrādāt, piemēram, 2014. gadā sadarbībā ar biedrību “Lux Viridia”, NVA un, iesaistoties SIA “Cleanhause”, pieci no dienas centra klientiem veica uzkopšanas darbus Ogres Valsts ģimnāzijā un “Ogres biznesa inkubatorā”. Profesionāla pasniedzēja vadībā klienti ir piedalījušies arī kamīnu un grilu degļu izgatavošanas nodarbībās, par izgatavotajiem darbiem saņemot atalgojumu. Dienas centrs meklē arī citas iespējas, kā iesākto turpināt.
 
Svarīga ir klientu integrācija sabiedrībā
Ļoti liela nozīme ir klientu integrēšanai sabiedrībā. “Padomju laikā cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām no sabiedrības slēpa. Kad tika atvērts dienas centrs, bija šaubas, vai būs kāds, kas šī centra pakalpojumus izmantos. Sākumā tie bija daži klienti, bet pamazām šis pakalpojums ir attīstījies un piepilda savu mērķi. Šie cilvēki arvien biežāk iet sabiedrībā, piedalās publiskos pasākumus un arī sabiedrība viņus palēnām sāk pieņemt,” norāda Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa. Arī dienas centra vadītājs uzsver, ka integrācijai jābūt publiskai: “Sabiedrība pamazām aug, bet izpratnes līmenis par šiem cilvēkiem un viņu vajadzībām apkārtējiem joprojām nav pietiekams.”
 
Dienas centra pārstāvji arī atzīmē, ka gan starp darbiniekiem un klientiem, gan starp pašiem klientiem valda ģimeniskas un atvērtas attiecības. Tā kā dienas centra darbinieki šeit strādā jau ilgus gadus, klienti viņiem uzticas, kā arī tiek nodrošināta stabilitātes sajūta.
 
Jāatzīmē, ka dienas centrs “Saime” ir pašvaldības iestāde, taču pārsvarā šos pakalpojumus nodrošina un klientiem pārdod nevalstiskās organizācijas. S. Ozoliņa un J. Lanavojs visa kolektīva vārdā saka lielu paldies pašvaldībai par šī pakalpojuma pieejamību, kas palīdz piepildīt dienas centra klientu ikdienu.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?