Vispasaules Sociālā darba mēnesis Ogres novada Sociālajā dienestā (ATCELTS)

Drukāt
Sākumlapa > Sociālā palīdzība > Aktualitātes

04.03.2020 16:26

Marts visā pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, kura laikā sabiedrības uzmanībai pastiprināti tiek akcentēti ar sociālā darba profesiju saistīti aspekti un tā nozīmīgums sabiedrībā kopumā.

Arī Latvijā marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, kuras 2020. gada vadmotīvs akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi.
Visa Sociālā darba mēneša ietvaros arī Ogres novada Sociālajā dienestā un ārpus tā norisināsies dažādas aktivitātes.
Ģimenes atbalsta dienas centrs, sociālā darba mēneša ietvaros viesosies Ogres un Ogresgala skolās, lai iepazīstinātu bērnus un jauniešus ar saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām Ģimenes atbalsta dienas centrā.
9.martā – Ogresgala pamatskolā;
10.martā – Jaunogres vidusskolā;
12.martā - Ogres Valsts ģimnāzijā;
25.martā – Ogres 1.vidusskolā;
26.martā – Ogres sākumskolā.
16. martā – Ogres novada Sociālajā dienestā (Upes pr.16, 1.stāvā) norisināsies “Sociālā darba tirgus”. No plkst. 14.00 līdz 16.00 ikvienam apmeklētājam būs iespēja iepazīties ar Ogres novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem no:
Uz vietas būs iespējams veikt arī HIV eksprestestus un iepazīties ar Individuālā budžeta projektu “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”.
17. martā – Ogres novada Sociālā dienesta darbiniekiem norisināsies seminārs par komunikāciju.
18. martā no plkst. 13.30 līdz 16.30 visi laipni aicināti uz Atvērto durvju dienu Ģimenes atbalsta dienas centra visās filiālēs.
Ogrē – Upes pr. 16 (1.stāvs);
Ogresgalā – Bumbieru ielā 9 (Tautas nama 3.stāvā);
Ciemupē – Liepu gatvē 12 (Tautas namā).
18. martā no plkst. 13.00 līdz 15.00 visi laipni aicināti uz Atvērto durvju dienu - Dienas centrā “Saime” (Upes pr. 16, ieeja no pagalma puses).
19. martā plkst. 15.00 ikviens interesents aicināts uz Ogres novada Sociālā dienesta organizēto starpinstitucionālo tikšanos ar reliģisko konfesiju pārstāvjiem Ogrē, lai apzinātu potenciālās sadarbības iespējas. Diskusija norisinās Ogres novada Sociālajā dienestā (Upes pr. 16, 2.stāva Lielajā zālē).

20. martā Cēsīs norisināsies ikgadējā konference sociāla darba speciālistiem. Šī gada konferences tēma ir sociālā darba profesijas attīstība - būt pārmaiņu aģentam , kurš, izprotot savu klientu vajadzības, iestājas par šo vajadzību īstenošanu, attīsta jaunus pakalpojumus un sekmē mūsdienīga sociālā darba attīstību.
27. martā – Ogres novada Sociālā dienesta Aprūpes un rehabilitācijas nodaļas darbinieki apmeklēs Dobeles novada sociālo dienestu, lai gūtu jaunu pieredzi sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī vecāku, kuriem bērni ir ar īpašajām vajadzībām izglītošanas tematisko grupu veidošanu un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Solis” apmeklēšana DI projekta ietvaros.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālais dienests