Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Ogres novada Sociālā dienests turpina sniegt palīdzību

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.04.2020 13:55

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Ogres novada Sociālajā dienestā klientu apkalpošana notiek attālināti. Klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās. Taču sociālais dienests norāda, ka sociālie darbinieki visiem, kas vēršas dienestā, iespēju robežās sniedz gan sociālo palīdzību, gan psiholoģisko palīdzību.

 
Tā kā pašreizējie ārkārtas situācijas ierobežojumi būtiski ietekmē sabiedrības finansiālo stāvokli, psiholoģisko un emocionālo labsajūtu, radot arvien pieaugošus vardarbības un vielu lietošanas riskus, Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem (ANĢB) un sociālie darbinieki pagastos sniedz attālinātas konsultācijas. Ģimenes tiek informētas par atbalsta saņemšanas un skolēnu brīvpusdienu saņemšanas iespējām, nepieciešamo drošības pasākumu ievērošanu, sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, nepieciešamības gadījumā klientiem tiek palīdzēts aizpildīt dokumentus. Tiek risināti jautājumi par spriedzes mazināšanu ģimenē, izglītības procesu, bērnu aprūpi, audzināšanu un disciplinēšanu, vecāku pienākumiem un atbildību u.c. Izvērtējot situācijas, sociālie darbinieki veic sadzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietās, kā arī iesaistās vardarbības mazināšanas pasākumos, nogādā pārtikas pakas sadarbībā ar “Sarkano krustu” un “Paēdušai Latvijai”, sadzīvei nepieciešamo (zīdaiņu gultiņas, attīstošās rotaļlietas, apģērbu, u.c.), kā arī piesaista citus resursus.
 
Konsultēšanu attālināti (telefoniski un izmantojot lietojumprogrammas WhatsApp, Skype) sniedz ANĢB psihologs. Lai saņemtu psihologa konsultācijas, nepieciešams iepriekš sazināties ar sociālo darbinieku darbā ar ģimenēm un bērniem, lai vienotos par konsultēšanas mērķi un konsultācijas laiku.
 
Sociālā rehabilitācija klātienē tiek nodrošināta tikai vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, kuras bija uzsākušas sociālās rehabilitācijas kursu. Savukārt sociālā rehabilitācija bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek nodrošināta attālināti. Šīm personām sociālo rehabilitāciju klātienē plānots uzsākt līdz ar valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigšanos.
 
Tā kā ar šī gada 1. aprīli uz ārkārtējās situācijas spēkā esamības laiku tika pārtraukta īslaicīgās uzturēšanās telpu pakalpojuma sniegšana Ogres novada administratīvajā teritorijā, iedzīvotāji ar iesniegumu par viņu pārvietošanu vērsās Ogres novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā. Pašlaik visām personām, kuras vērsušās Dzīvokļu komisijā ar iesniegumu par viņu pārvietošanu, nodrošināta dzīvesvieta līdz patversmes darbība tiks atjaunota. Sociālais dienests visām pārvietotajām personām palīdzēja ar pārcelšanās procesu un sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām ir nodrošinājis pirmās nepieciešamības lietas un pārtikas pakas.
 
Sociālajā dienestā ar iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 piešķiršanu var vērsties iedzīvotāji, kuriem ārkārtas situācijas dēļ nav ienākumu, piemēram, viņi atrodas piespiedu bezalgas atvaļinājumā, bezdarbnieki, kuriem nav uzsākta pabalsta izmaksa u.c. Tāpat pabalsta piešķiršanai var pieteikties personas, kurām radušies papildu izdevumi, kuras tās nevar segt, jo atrodas pašizolācijā vai karantīnā.
 
Trūcīgās un maznodrošinātām personas, kuru ienākumi personai nepārsniedz 242 eiro, uzrādot izziņu, var vērsties biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts”, kurš nodrošina bezmaksas pārtikas paku izsniegšanu. Sociālais dienests atgādina, ka personām, kurām bija spēkā maznodrošinātas/trūcīgas personas/ģimenes statuss līdz 2020. gada 29. februārim un kuri nav statusu pagarinājuši, uz sociālo dienestu nav jānāk, statuss tiks pagarināts automātiski uz iepriekšējā iesnieguma pamata līdz 2020. gada 30. jūnijam. Minētajā laika posmā ģimenei (personai) saglabājas pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts), kā arī noteiktie atvieglojumi.
 
Visu sociālā dienesta klientu apkalpošana tiek nodrošināta, izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastītes, kuras novietotas Ogres novada Sociālā dienesta ēkā (Upes prospektā 16, Ogrē) pie ieejas un pagastu pārvalžu ēkās. Iesniegumus lūgums ievietot attiecīgajā pastkastītē vai sūtīt uz ogressd@ogresnovads.lv. Iesniegumu veidlapas iespējams saņemt Ogres novada Sociālā dienesta ēkā Upes prospektā 16, Ogrē pie centrālās ieejas, pagastu pārvalžu ēkās vai elektroniski pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv.
 
Ja iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība, ar sociālajiem darbiniekiem iespējams sazināties pa norādītajiem kontakttālruņiem:
Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja – 65022922, 28807916;
Vadītājas vietniece – 65023360;
Ogres sociālā centra vadītāja – 65055200, 28807913;
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja – 65055194, 28807927;
Sociālās palīdzības nodaļas sociālie darbinieki – 65055196, 20365099, 65044899, 28807922, 26644365;
Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem vadītāja – 65022012, 29999345;
Sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem – 65046345, 2880762;
Psihologs - 26644365;
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja – 65055195, 28816836;
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas sociālie darbinieki – 65055198, 28807868;
Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāja – 65021323, 29905822;
Dienas centrs “Saime” vadītājs – 65055197, 28807874;
Profilakses punkts – 65020469;
Madlienas sociālā centra vadītāja – 65055154, 28652707;
Suntažu sociālā centra vadītāja – 65037187, 26586088;
Taurupes sociālā centra vadītāja – 65031954, 65055264.
E-pasts ogressd@ogresnovads.lv
 
Papildu atbalsta iespējas:
Latvijas Bērnu fonds un pašvaldībā esošie krīzes centri turpina sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām ar izmitināšanu un dzīvesvietā.

Biedrība “Centrs Marta" pakalpojumus nodrošina attālināti. T. 67378539, centrs@marta.lv.

SIA “Mācību centrs MKB” attālināti sniedz individuālās konsultācijas vardarbību veikušām personām vardarbības uzvedības mazināšanai. T. 29419787.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” telefoniski nodrošina krīzes intervenci un atbalstu. Diennakts krīzes tālruņi: 67222922 (LMT), 27722292 (Bite); bezmaksas Cietušo atbalsta tālrunis: 116006.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?