Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Projekts personām ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.01.2019 14:17

Ogres novada domes Finanšu komitejas sēdē 17. janvārī tika izskatīts jautājums par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu.

 
Pagājušā gada 24. maijā dome pieņēma lēmumu “Par sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi Ogres novadā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros”, ar kuru tika saskaņota Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam 2. redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības un tika pieņemts lēmums īstenot minētā plāna 2017. - 2020. gadam 2. redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus.
 
Pagājušā gada 23. novembrī pašvaldība saņēma Centrālās finanšu un līguma aģentūras (CFLA) vēstuli – uzaicinājumu iesniegt Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta iesniegumu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.
 
Minētā projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ogres novada pašvaldībā, veicot ēkas Suntažu ielā 2, Ogrē, pārbūvi un Suntažu internātskolas - rehabilitācijas centra atjaunošanu, nodrošinot telpas pakalpojuma "atelpas brīdis" bērniem ar funkcionāliem traucējumiem īstenošanai, kā arī specializēto darbnīcu un dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras attīstību Upes prospektā 16, Ogrē.
 
Īstenojot projektu, paredzētas īstenot šādas aktivitātes: izveidot grupu dzīvokļa pakalpojumu (ar diennakts personāla atbalstu) un infrastruktūru 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre; izveidot “atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūru 12 personām ar GRT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre; izveidot dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru 24 personām ar GRT Ogres novadā - Upes prospekts 16, Ogre; izveidot specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūru 30 personām ar GRT Ogres novadā - Upes prospekts 16, Ogre; izveidot rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūru 63 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre; izveidot dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru 20 bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre; izveidot “atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūru 16 bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, Suntaži.
 
Projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldība apņemas nodrošināt finansējumu 4 089 047,00 eiro apmērā, kas sastāv no ERAF finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 1 065 551,30 eiro apmērā; projekta iesniedzēja nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 188 038,46 eiro apmērā; projekta iesniedzēja (Ogres novada pašvaldības) finansējumu projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 2 835 457,24 eiro apmērā. Projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldībai būs jānodrošina Ogres novada pašvaldības priekšfinansējums projekta īstenošanai 4 089 047,00 eiro, nepieciešamības gadījumā ņemot Valsts kases kredītu.
 
Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši.
 
Pēc domes galīgā lēmuma pieņemšanas domes sēdē pēc nedēļas, 24. janvārī, līdz š.g. 25. martam pašvaldībai jāiesniedz projekta iesniegums CFLA, kura trīs mēnešu laikā to izvērtēs un pieņems lēmumu par projekta īstenošanu. Ja projekts tiks akceptēts, pašvaldība 2019. gadā šī projekta ietvaros plāno izstrādāt tehnisko dokumentāciju un 2020. gadā veikt būvniecību, aprīkojuma un iekārtu iegādi un uzstādīšanu.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?