Brīvības iela 24.04.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

VALSTS NODROŠINĀTIE ATBALSTA PASĀKUMI ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus

 
1)   papildatvaļinājums – 3 darba dienas;
 
2)   transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums (vienam transportlīdzeklim) – 50%;
 
3)   tiesības uz vecuma pensiju 5 gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas – attiecas uz ģimenēm, kuras audzina 5 un vairāk bērnus;
 
4)   tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (vienam nekustamajam īpašumam) – 50%;
 
5)   tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, kura apmērs diferencēts atkarībā no bērnu skaita ģimenē – par pirmo bērnu 11,38 Eur/mēnesī, par otro – 22.76 Eur/mēnesī, par trešo un nākamajiem – 34.14 Eur/mēnesī;
 
6)   tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, kura apmērs ir diferencēts atkarībā no bērnu skaita ģimenē ((!!! Jaunums no 01.03.2018 - http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/gimenes-valsts-pabalsts-un-piemaksas-pie-gimenes-valsts-pabalsta)
 
7)   tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas;
 
8)   tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
 
9)   tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību;
 
10) tiesības uz Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte”, kas savukārt paredz saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldības un privātie uzņēmumi Latvijā.
 
Sīkāk par atlaidēm ar „3+ Ģimenes karte” - http://www.godagimene.lv/atlaides-ar-karti/e-buklets-kur-var-izmantot-3-gimenes-karti-1308/
Latvijas Goda ģimenes apliecības „3+ Ģimenes karte” pieteikuma veidlapa atrodama www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies kartei”.
No 2017.gada 24.oktobra “3+ Ģimenes kartes” tiks izsniegtas arī bērniem un jauniešiem, kas mācās.
 
Avots: Labklājības ministrijas mājaslapa - http://www.lm.gov.lv/text/1856
 
 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS NODROŠINĀTIE ATBALSTA PASĀKUMI ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus

1)   Atvieglojumi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs:
 
No mācību maksas 50% apmērā tiek atbrīvoti profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, kas sekmīgi mācās izglītības iestādē.
 
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Ogres mākslas skola, Ogres mūzikas skola, Ogres novada sporta centrs, Ogres basketbola skola, Ogres bērnu un jauniešu centrs*, K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola.
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.31/2012 „Mācību maksas noteikšana un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” no 25.10.2012.
 
* kopš 2017.gada 1.janvāra Ogres Bērnu un jauniešu centrā (OBJC) ir atcelta mācību maksa  (ar Ogres novada pašvaldības domes lēmumu 22.12.2016.)
 
2)   Atvieglojumi PA „Namsaimnieks” struktūrvienības „Neptūns” pakalpojumiem:
 
Daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 16 gadu vecumam 50% atlaide baseina apmeklējumam – 1 reizi nedēļā.
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.37/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” no 15.01.2015.
 
3)   Atvieglojumi bērnu ēdināšanas pakalpojumam pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās:
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.15/2016 „Par ēdināšanas pabalstu” no 26.10.2016.
 
 
4)   Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
Pabalsta apmērs ir 100 euro par pirmo ģimenē jaundzimušo bērnu, 200 euro – par katru nākamo ģimenē jaundzimušo bērnu.
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” no 16.02.2012.
 
SVARĪGI!!!!

Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām atbilstoši Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2017 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā" prasībām.
 
Ogres novada pašvaldībā tiek piešķirti šādi sociālās palīdzības pabalsti - pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, t.sk. pabalsts kurināmā iegādei, pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei, ēdināšanas pabalsts, pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai, pabalsts īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu parāda segšanai. Informācija par minētajiem atbalsta pasākumiem ir apskatāma sadaļā – Sociālie pabalsti Ogres novadā.

Trūcīgām ģimenēm tiek nodrošināti arī pārtikas preču komplekti, higiēnas un saimniecības preču  komplekti un individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma – pasākumu nodrošina Biedrība Latvijas Sarkanais krusts.
 
Nepieciešamības gadījumā ģimenēm ir iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas – pieteikt pakalpojumu Ogres novada Sociālajā dienestā pa tālruni 650 23360.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
12
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?