Digitālā strūklaka iegūst 2.vietu “Gada labākā būve Latvijā 2018”

Drukāt
Sākumlapa > Tūrisms > Ziņas, jaunumi

29.03.2019 11:12

28. martā tika nosauktas labākās būves Latvijā, kuras nodotas eksp luatācijā 2018. gadā. Nominācijā “Ainava” 2. vietu ieguva digitālais strūklaku ansamblis Ogrē.

Ogres digitālo strūklaku ansamblis (nominācijā “Ainava”) tika iekļauts skates “Gada labākā būve Latvijā 2018” finālistu vidū. Pēc visu skatei “Gada labākā būve Latvijā 2018” pieteikto būvju apskates, vērtēšanas un punktu skaitīšanas, skates žūrija nolēma uz 3. kārtu virzīt 44 būves. 20. martā (RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā) finālā iekļuvušās būves prezentēja to būvētāji vai pasūtītāji, stāstīja par būves tapšanas gaitu un pamatoja, kādēļ būve pretendē uz nosaukumu „Gada labākā būve Latvijā 2018”, kā arī atbildēja uz žūrijas un interesentu jautājumiem. Savukārt 28. martā notika labāko būvju apbalvošanas pasākums.
Skate „Gada labākā būve Latvijā 2018“ ir vienīgā Latvijas būvniecības nozares 20 sabiedrisko organizāciju organizētā skate mūsu valstī. Skates mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2018. gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi. Skate tiek balstīta uz skaidri definētiem kvalitātes kritērijiem. Būves objektīvi izvērtē 50 eksperti, kurus darbam žūrijā ir deleģējušas 26 valsts un būvniecības nozares sabiedriskās organizācijas. Skate notiek jau divdesmit pirmo gadu un ir Latvijas valsts simtgades svinību pasākums.
Jāpiebilst, ka šogad, marta sākumā, digitālais strūklaku ansamblis Ogrē saņēma vēl vienu balvu – konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2018” (kopumā tika iesniegti 144 pieteikumi - būves un objekti, kuri nodoti ekspluatācijā 2018. gadā gan Latvijā, gan ārzemēs un tapuši par pašvaldību, valsts un privāto investoru finansējumu) ">nominācijā “Publiskā ārtelpa” šis objekts ieguva 1. vietu! Nominācijā “Publiskā ārtelpa” 2. vietu ieguva Daugavas stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība; 3.vietu – vides dizaina objekts “Divi Raiņi” Mūkusalas iela 3, Rīga; Atzinību – sienu gleznojums “Tā daļa Rīgas” gājēju tunelī zem dzelzceļa Rīgā, starp Ģertrūdes un Daugavpils ielu, un vides objekts “GAISS”, kas atrodas Balvu estrādes parkā.
Kā norāda pašvaldības ainavu arhitekte Senija Proose, digitālā strūklaku ansambļa uzdevums ir interaktīvi popularizēt latvisko dzīvesziņu, kļūt par tūrisma apskates objektu un ienest skvērā dažādu paaudžu rekreācijas iespējas, īpaši bērniem. Šis objekts tika izvirzīts “Gada labākā būve Latvijā 2018”, jo tas stiprina latvisko identitāti un dzīvesziņu, tas ir drosmīgs projekts, pilsētvidē ieviešot Latvijā unikālu un inovatīvu tehnoloģiju, tas saliedē sabiedrību, dažādās interešu grupās veicina dzīvesprieku un veselīgu dzīvesveidu.

Digitālo strūklaku ansamblis sastāv no “Digitālā ūdens aizkara” un “Sausās strūklakas”.
“Digitālais ūdens aizkars” ir 4 m plats, 2,75 m augsts ūdens aizkars, kas sastāv no 100 atsevišķām, uz leju krītošām ūdens strūklām. Attālums starp strūklu centriem ir 40mm un strūklu plūsma tiek kontrolēta ar vārstu, veidojot grafiskus attēlus un zīmes. Aizkara caurplūde ir 80 l/min uz 1m (kopā 320 l/min). Diennakts tumšajā laikā strūklas ir izgaismotas ar RGB LED prožektoriem.
“Sausā strūklaka” ir strūklaku laukums, kurā izvietotas 10 vertikālas, gludas strūklas. To diametrs pie pamatnes ir 14mm un maksimālais augstums sasniedz 1 metru. Šajā strūklaku ansamblī iespējams radīt neskaitāmas ūdens strūklu kompozīcijas. “Sausā strūklaka” ir atraktīva, dinamiska, drošām bērnu rotaļām paredzēta strūklaka un tās strūklas tiek izgaismotas ar RGB LED apgaismojumu, turklāt katrai strūklai ir regulējama gaismas krāsa, tonis un intensitāte. Strūklakas laukumā iestrādātas 20 miglas sprauslas, kas tiek darbinātas bezvēja apstākļos noteiktās rīta un vakara stundās.
Strūklaku būvniecība tika uzsākta 2017. gadā un pabeigta 2018. gada vasarā. Strūklaku ansambļa redzamo daļu darbina zemē iebūvēta apkopes telpa. Tajā notiek iekārtu apkalpošana, tehnisko šķidrumu papildināšana, filtru sistēmu uzraudzība. Telpā atrodas programmatūra, strūklakas sirds, ko var programmēt attālināti.
Pie patstāvīgā vēja (10 m/s un vairāk) digitālais ekrāns atslēdzas, bet sausajā strūklakā samazinās strūklas augstums. Pie 18m/s sausā strūklaka atslēdzas. Strūklakas darbojas no maija līdz pat vēlam rudenim, kad tās tiek ieziemotas.
Digitālo strūklaku ansambļa projekta arhitekte Mārīte Sprudzāne, ainavu arhitekti Ilze Rukšāne, Māris Bušs, Ruta Tobiesa, mākslinieks – konsultants Valdis Celms. Ģenerālbūvnieks “Tilts”, būvuzraudzība “Akorda”. Tehnoloģijas “Akvedukts”, “Teklat”.
Ogres novada pašvaldība izsaka pateicību visiem tiem, kuri iesaistījās šī projekta tapšanā un īstenošanā. Prieks par paveikto darbu!
Šogad ir plānots pabeigt Brīvības ielas skvēra pārbūvi, realizējot būvniecības otro kārtu, kurā tiks pārbūvēts posms no Pļavas ielas līdz gājēju tunelim un telpa starp Brīvības ielu un Ogres novada Kultūras centru, paredzot plašākas rekreācijas iespējas.