Brīvības iela 24.04.2019.

Projektu konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” šogad paveiktais

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.12.2020 11:38

Pašvaldības projektu konkurss “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) šogad tika organizēts jau sesto gadu. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta jomā Ogres novada teritorijā. Šogad tika īstenoti 18 projekti, tai skaitā 6 sporta un 12 kultūras jomā gan Ogres pilsētā, gan novada pagastos. Interese un iedzīvotāju atsaucība dalībai projektos īstenotajās aktivitātēs bija liela. Kā atzīst lielākā daļa projektu īstenotāju, pasākumi ir izdevušies daudz labāk, nekā sākotnēji cerēts, ka labie rezultāti mudina darboties arī turpmāk.


Apkopots un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
Dokumentālā filma par mākslinieku Kārli Hūnu tapusi, īstenojot projektu Dokumentāla filma “Mūsu novadnieks – mākslinieks Kārlis Hūns””. Novembrī Ogres Vēstures un mākslas muzejā notika filmas prezentācija, tagad tā bez maksas ir pieejama interneta platformā youtube: “Mākslinieks Kārlis Hūns. Ar mīlestību pret dzimteni”. Projekta koordinatore Natālija Ketnere stāsta: “Skatītājiem ir iespēja redzēt unikālas fotogrāfijas, brīnišķīgas Latvijas ainavas un vietas, kas saistītas ar mākslinieka vārdu, kā arī viņa slavenākās gleznas. Man liels prieks un gods, ka šajā projektā piedalījās pieredzējusī mākslas vēsturniece Edvarda Šmite, grāmatas “Kārlis Hūns” autore.” Projekta dalībnieku plānos filmai pievienot arī subtitrus angļu un krievu valodā, lai paplašinātu skatītāju auditoriju. Filmas kopijas īpašā dāvanu noformējumā saņēma arī Ogres novada skolas, Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Madlienas baznīca un pagasta pārvalde, sadarbības partneri.
 
Projekta “Novada muzicēšanas tradīciju pētījums” ietvaros tika īstenotas piecas ekspedīcijas, kuru laikā apkopota informācija, fotogrāfijas, personīgās atmiņas un radinieku pieredzes stāsti par muzikantu grupu darbību 20. gadsimta otrajā pusē. Intervijas veiktas Ogrē, kā arī Suntažu, Krapes, Ķeipenes un Meņģeles pagastos, iegūstot līdz šim neapzinātu informāciju par kultūras norisēm, neformālām muzikantu grupām Ogres novada pagastos, kuru darbība ir bijusi daudz nozīmīgāka un plašāka, nekā varētu domāt. Projekta gaitā aptverta tikai daļa novada, bet pētījums noteikti tiks turpināts, vai nu piedaloties jaunu projektu konkursos, vai biedrības “Skaņumāja” spēkiem. Iegūtā informācija tiks iekļauta stāstījumā par muzicēšanas tradīcijām “Skaņumājas” mūzikas instrumentu ekspozīcijā.
 
Biedrības “Radi vidi TE” projekta “Ogres dižkoku ceļš” ietvaros apzināti dižkoki Ogres pilsētā un izveidots ceļvedis ““Ogres diži koki” osu virknes, priežu meža un piecu upju ielokā”, kurā iekļauti trīs maršruti līdz šīm apzināto 39 dižkoku apskatei pilsētā. Projekta galvenais mērķis ir netradicionālā veidā izglītot sabiedrību par dabas vidi mums līdzās, veicināt Ogres dabas vērtību atpazīšanu, izzināšanu un sargāšanu, cildinot tās skaistumu un daudzveidību, stiprinot pašapziņu un lokālpatriotismu. Biedrības vadītāja Dace Koluža norāda, ka Ogres unikālās dabas izzināšana noteikti tiks turpināta, iesaistot gan vietējo izglītības iestāžu audzēkņus, gan sabiedrību kopumā.
 
Radošās meistarklases un kultūras aktivitāšu veicināšana
Biedrības “Saules raksts” īstenotā projekta Par stiprām ģimenēm un latviešu tradīcijām!ietvaros vecākiem ar bērniem bija iespēja kopā kvalitatīvi pavadīt laiku, iepazīstot un praktiski izmēģinot latviešu tautas priekšmetu – pastalu, kroņu un rotu – darināšanu. Projekta koordinatore Maija Kolberga atklāj, ka atsaucība bijusi lielāka nekā pieejamo vietu skaits. Dalībnieki atzīmēja, ka kopā būšana un prieks par paveikto ir neatsverams. Tā bija iespēja gan mācīt bērniem, gan arī pašiem kopā ar bērniem mācīties ko jaunu, lai iegūtās zināšanas nodotu tālāk radu bērniem, draugiem un paziņām, tāpēc noteikti vēlētos piedalīties šāda veida pasākumos arī turpmāk.
 
Projekta Gleznojam Ogrei - aicina biedrība Aspāzijaietvaros notika 10 interaktīvas meistarklašu nodarbības, kurās dalībnieki tika iepazīstināti ar konkrētās gleznošanas tehnikas iespējām un varēja to izmēģināt paši. Būtiska daļa bija arī sarunas par mākslu un Ogri, pilsētas vēsturi, dzimtu un atmiņu stāstiem, dabas vērojumiem, senajām pilsētas fotogrāfijām. Kā vienots studijas nodarbību cikla noslēguma darbs tapa izstāde “Veltījums Ogrei”, kurā dalībnieki, izmantojot apgūtos paņēmienus un tehnikas, iegleznoja savu Ogres sajūtu un mīlestību uz dzimto novadu. Projekta ietvaros notika arī konkurss, kurā ikviens varēja iesniegt gleznu trīs tēmās – Ogres noslēpumi”, “Ogres ainavas” un “Veltījums Ogrei”. Gleznas tika izstādītas Mākslas telpā “Četras priedes”. Projekta ietvaros biedrība “Aspazija” ir atvērusi arī savas Mākslas studijas virtuālo mākslas galeriju “Gleznojam Ogrei”.
 
Savu radošo darbību un vizuālā noformējuma iespējas bagātināja Ogres teātris, īstenojot projektu Ogres teātra radošā attīstība: izrādes “Puntila un Mati” vizuālā noformējuma izstrāde. Izrādei “Puntila un Mati” radīts telpas vizuālais noformējums, izveidojot estētiski vienotu māksliniecisko tēlu, noorganizēti mēģinājumi ar scenogrāfa un gaismu mākslinieka piedalīšanos. Šī gada jūnijā Ogres novada Kultūras centra pasākumu kopuma – izstādes “Ceļojums dabas kultūrā” – ietvaros skatītājiem bija iespēja apskatīt izrādes scenogrāfijas un gaismu ekspozīciju, kas raisīja plašu interesi. Pašu izrādi pilnībā būs iespējams pabeigt un nodot skatītājiem, tiklīdz to atļaus epidemioloģiskie apstākļi valstī.
 
Ciemupes lasītāju klubiņa “Dalies priekā” īstenotā projekta Radi un attīsties gaitā tika sagatavots un izdots literārās apvienības “Sirdsdoma” 15 gadu jubilejai veltīts dzejas kopkrājums, kura recenzēšanu veica dzejnieks, publicists Jānis Arvīds Plaudis un Latvijas kultūras žurnālists Toms Treibergs. Izgatavotas suvenīrkartītes ar Ogres novada logo, Ogres pilsētas svētkos atvērts Elitas Bičevskas dzejoļu krājums “Alter ego”. Dzejas dienās piedalījušies Ogres novada dziesminieki Dace Priedoliņa un Artis Kronbergs, kā arī flamenko deju kopa “Spārni”. 2021. gadā plānots izdot Ogres novada autoru prozas kopkrājumu, atklāj projekta koordinatore, apvienības “Sirdsdoma” vadītāja Skaidrīte Logina.
 
Projekta Koncertprogramma Meņģeles estrādēietvaros noorganizētas Meņģeles estrādes uzkopšanas un labiekārtošanas talkas, iegādāts koncertam nepieciešamais aprīkojums, kā arī noorganizēts Cēsu Stīgu kvarteta koncerts un pirmais ārā kino vakars Meņģeles estrādē. Projekta koordinatore, biedrības “MĒS attīstībai” pārstāve Agnese Jankuna atzīmē, ka rezultāts ir daudz labāks, nekā sākotnēji plānots, jo, organizējot āra kino, bija iespējams kultūras vakaru izvērst plašāku. Cilvēki labprāt iesaistījās pasākumos, kā arī par to ir saņemtas daudzas pozitīvas atsauksmes.
 
Septembrī projekta Tradicionālie gadskārtu svētki Ogrē” ietvaros brīvdabas estrādē “Aitu kūts skatuve” notika rudens saulgriežu pasākums “Rudenāji”. Pasākuma organizētāji, biedrība “OGRIŅA”, ir gandarīti par paveikto – pasākums ogrēniešiem deva skaistu un kvalitatīvu iespēju nosvinēt Rudens saulgriežus Ogres centrā, netālu no Ogres upes, iepazīt un līdzdarboties latviskajā tradīcijā un dzīvesziņā. Par Rudenāju tradīcijām, darbiem un izdarībām stāstīja folkloras draugu kopa “Skandinieki”, to piedziedāja folkloras kopa “Artava”, bet dančos un rotaļās visus iegrieza “Ogres Danču klubs”. Diemžēl valstī noteikto ierobežojumu dēļ Veļu vakara pasākumu īstenot neizdevās, bet, tiklīdz tas būs iespējams, biedrība ir gatava turpināt aktīvi darboties.
 
Fotogrāfijas interesentiem jau ceturto gadu tika īstenots pasākumu Foto sestdiena Ogrē 2020. Šogad notika divi foto plenēri “Ieraudzīts Ogrē” un “Ceļo Ogrē”, kā rezultātā izveidotas divas izstādes. Projekta īstenotāji atzīmē, ka sasniegtais rezultāts pārsniedza plānoto, jo, piemēram, “Ceļo Ogrē” plenērā piedalījās arī fotogrāfs no Turcijas, kas sniedza savu redzējumu par Ogri. Labuma guvēji ir visi Ogres iedzīvotāji un viesi, kas izstādēs var ieraudzīt Ogres notikumus, vidi un cilvēkus radošā skatījumā. “Foto sestdiena” turpina veicināt Ogres iedzīvotājos radošu noskaņojumu, atved uz pilsētu fotogrāfus no Latvijas un citām valstīm, veido radošas un interesantas pilsētas tēlu.
 
Jauns kultūras pasākumu cikls tika īstenots projekta AizrauRuna ietvaros. Par stāstu stāstīšanu un publisko runu tika noorganizētas četras lekcijas, kuras vadīja savas jomas profesionāļi. Nodarbības veicinājušas izpratni par tāda šķietami vienkārša un ikdienišķa paraduma kā stāstu stāstīšana būtisko lomu indivīda, ģimenes, vietējās kopienas un nācijas līmenī. Tāpat projekta rezultātā izveidoti 5 video padomi par stāstu stāstīšanu un publisko runu.
 
Projekta “Ar dziesmu pa dzīvi” ietvaros Suntažu Kultūras namā pirmo reizi tika noorganizēts koncerts – konkurss senioriem, kurā tika parādīts, ka vecums nav šķērslis muzicēšanai ne tikai ģimenē, bet arī plašākai auditorijai. Pasākuma organizētāji norāda, ka tas bija ļoti emocionāls pasākums, jo daudziem muzicēšana ģimenē ir ļoti svarīga un tiek ne tikai mantota, bet arī nodota no paaudzes paaudzē. Vecākajai dalībniecei bija 80 gadi. Prieks, ka dalību projektā pieteica tieši ģimenes – dziedāja māte ar dēlu, māte ar meitām un arī viens trio – vecmamma, mamma un meita. Arī šajā projektā cilvēku atsaucība bija liela.
 
Sporta aktivitātes
Turpinot pagājušajā gadā iesākto, arī šogad notika saliedēšanās pasākums starp divām paaudzēm – senioriem un skolēniem, organizējot sporta sacensības Ķeipenē projekta Paaudžu tilts II ietvaros. To mērķis bija aicināt cilvēkus, neskatoties uz atšķirīgo vecumu, cienīt vienam otru un sadarboties kopējā labuma vārdā. Pavisam kopā piedalījās 5 senioru komandas no Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Madlienas un Suntažiem, kā arī Ķeipenes pamatskolas 7., 8. un 9. klases skolēni. Projekta organizētāji, Ķeipenes biedrības “Avotkreses” pārstāvji, atzīst, ka bija patiess prieks redzēt gandarītos un apmierinātos pasākuma dalībniekus. Projekta ietvaros tika iegādāts arī sporta inventārs, kas tika nodots Ķeipenes pirmsskolas bērniem, lai viņi turpmāk varētu aktīvi darboties savās sporta stundās un citos sporta pasākumos.
 
Dažādas aktivitātes jaunajiem Ogres novada Sporta centra futbolistiem tika īstenotas projekta Ar Sirdi Sportāietvaros. Īstenoti seši pasākumi, nodrošinot jaunajiem sportistiem fiziskās aktivitātes ķermeņa augšdaļas stiprināšanai, pareizai iesildīšanās un atsildīšanās tehnikai, personības pilnveidei, kā arī iegūtas zināšanas un praktiskas iemaņas par sportistu uzturu pirms slodzēm. Aktivitātēs iesaistīti arī audzēkņu vecāki un treneri. Kopīgais darbs iedrošinājis sportistu vecākus uzņemties iniciatīvu un aktīvi sadarboties arī turpmāk. Sagatavots apkopojošs video rullītis par visu projekta gaitu, kas spilgti atspoguļo arī pozitīvās emocijas.
 
Tā kā arvien populārākas kļūst aplikāciju distances, kur kontrolpunktos iespējams atzīmēties ar viedtālruni, projekta “Orientējies brīvā vidē” ietvaros Pārogrē tika izvietoti 20 aplikāciju kontrolpunkti ar Ogres kodu. Tas bija turpinājums 2019. gada projektam, kura laikā uzlīmes izvietotas Ogres centrā. Tika noorganizētas izvēles distances sacensības visiem interesentiem ar bezkontakta atzīmēšanās kartēm, kuras meža stacijas nolasa no neliela attāluma bez pieskāriena stacijai. Šobrīd Ogrē visā pilsētā izvietoti kopā 50 aplikāciju kontrolpunkti, kurus var apmeklēt ar viedtālruni neierobežotā laikā vairāku gadu garumā.
 
Projekta Nezināms lidojošs objekts mērķis bija iepazīstināt Ogres novada iedzīvotājus ar frisbija saknēm Latvijā un iespējām aktīvi un sportiski pavadīt savu brīvo laiku jebkurā vecumā un vietā, izmantojot frisbija disku. Tika izveidots talismans – robotiņš, kas kalpo par piemēru un sabiedroto frisbija popularizēšanai, iegādāti nepieciešamie disku golfa grozi, bērnu diski un parastie frisbija diski. Visiem interesentiem Madlienā, Meņģelē un Ogrē bija iespēja iemācīties dažādas frisbija piespēles un apgūt spēles pamatus, pašiem iziet nelielu disku golfa trasi. Iedzīvotāju atsaucība bija liela, tāpēc tiek strādāts pie pastāvīgas disku golfa trases izveides un norisinās atvērtie frisbija treniņi jauniešiem no 12 gadu vecuma kopā ar Ogres frisbija klubu, kur padziļinātāk var apgūt frisbija spēli. Diemžēl pandēmijas dēļ neizdevās apmeklēt visus pagastus, bet projekta īstenotāji – “Ogres frisbija klubs” – sola, ka aktivitātes gan pilsētā, gan pagastos tiks turpinātas.
 
Tā kā vasaras sezonā skolēni aktīvi darbojas pludmales volejbolā, bet novadā nepastāv sacensības skolas vecuma jauniešiem, šogad projekta Volejbols vienoietvaros nodibinājums “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” noorganizēja trīs pludmales volejbola turnīrus – Madlienā, Suntažos un Ogresgalā. Pasākuma ietvaros skolas sporta inventāra bāze tika papildināta ar pludmales volejbola laukuma aprīkojumu, kvalitatīvām sacensību un treniņu bumbām. Projekta īstenotāji cer, ka nu ir aizsākta jauna tradīcija, kas popularizēs volejbolu skolēnu vidū.
 
Jūlijā tika noorganizēta sporta diena bērniem un jauniešiem Jāņa Čakstes prospekta festivāls. Tā iniciatori bija Ogres 1. vidusskolas skolēni Jānis Žugris un Ralfs Kalniņš. Īstenojot šo projektu, tika popularizēti Ogres novadā populāri sporta veidi – florbols, basketbols, orientēšanās –, kā arī veselīgs dzīvesveids un veicināta Ogres novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas kvalitātes dažādošana un uzlabošana. Aktīvi un jautri pavadīta diena ir radījusi vēlmi vairāk pievērsties fiziskām aktivitātēm, kā arī komunikācijai ar vienaudžiem; parādīts pozitīvs piemērs citiem jauniešiem, ka pašu spēkiem var daudz ko izdarīt.
 
Pašvaldība pateicas visiem projektu īstenotājiem par entuziasmu, aktivitāti, dodot iespēju apgūt kaut ko jaunu un padarot mūsu ikdienu daudz interesantāku un pilnvērtīgāku!

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 13.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?