Meņģeles un Mazozolu pagastu pār upi savienos trošu tilts

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

21.06.2018 16:26

21. jūnija domes sēdē Ogres novada pašvaldības dome atbalstīja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, kas paredz trošu tilta izbūvi pār Ogres upi, savienojot Meņģeles un Mazozolu pagastu, un skatu platformas izbūvi.

Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informēja deputātus, ka pašvaldība ir piedalījusies Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā - valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”. Maijā pašvaldībā ir saņemts Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes sēdes lēmums projektu atbalstīt, līdz ar to tika sagatavots Ogres novada pašvaldības lēmums par projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” priekšfinansējumu un līdzfinansējumu.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 246 409,51 EUR, no kuriem 86 243 EUR segs Latvijas Vides aizsardzības fonds un 160 166,51 EUR – Ogres novada pašvaldība no 2018. gada budžeta “neparedzētajiem gadījumiem” un 2019. gada budžeta.
A.Romanovska skaidroja, ka projekta ietvaros divu gadu laikā tiks veikta trošu tilta būvniecība pāri Ogres upei, kas savienos Meņģeles un Mazozolu pagastu, notiks 700 metrus gara pievedceļa pārbūve līdz šim tiltam, skatu platformas būvniecība zemes gabalā “Patmalnieki” Ogres upes krastā, kā arī infrastruktūras labiekārtošana šo objektu tuvumā.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzskata, ka šis ir atbalstāms un novada lauku teritorijā ļoti nepieciešams projekts. “Mēs sākam veidot trekinga trasi, lai varētu zināmu tūristu un dabas mīļotāju plūsmu novirzīt arī šajā virzienā. Projekta ieguldījumi būs ļoti vērtīgi un iegūs tieši mūsu novada tālākie pagasti,” aicinot atbalstīt sagatavoto lēmumu, sacīja E.Helmanis.