Brīvības iela 24.04.2019.

Veikti priekšdarbi, gatavojoties tuneļu būvniecībai Ogrē

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.11.2018 12:57

Ogres novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdē 15. novembrī deputāti lēma par vairāku nekustamo īpašumu daļu Ogrē, Tirgoņu ielā, Kalna un Upes prospektā, atsavināšanu saistībā ar gaidāmo autotransporta tuneļa zem dzelzceļa Ogrē būvniecību.

 

Pieņem lēmumu atsavināt nekustamos īpašumus
Tautsaimniecības komitejas deputāti akceptēja iesniegtos lēmumu projektus, galīgais lēmums par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām tiks pieņemts domes sēdē pēc nedēļas.
 
Ogres novada pašvaldība 2017. gada 15. martā, pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātiem, noslēdza līgumu ar SIA “Vektors T” par autotransporta tuneļa un gājēju tuneļa būvprojekta izstrādi. Būvprojekts ir izstrādāts un apstiprināts. Īstenojot to, Ogres pilsētā būtiski uzlabosies ne tikai autotransporta plūsma, bet arī operatīvo dienestu un neatliekamās palīdzības transportlīdzekļu kustība, kā arī samazināsies negadījumu skaits uz dzelzceļa sliežu ceļiem.
 
Foto: autotransporta tuneļa Kalna prospektā, Ogrē, vizualizācija.
 
Ogres novada pašvaldības dome 2018. gada 18. janvārī pieņēma lēmumu par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – autotransporta tuneļa izbūvei un tika uzsākts atsavināšanas process. 2018. gada jūlijā SIA “Eiroeksperts” uzsāka atsavināmo nekustamo īpašumu daļu novērtēšanu. Gatavojoties lēmumu pieņemšanai domes sēdē, kas notiks šī gada 22. novembrī, starp pašvaldību un nekustamo īpašumu īpašniekiem ir panākta vienošanās par atsavināšanas nosacījumiem un aprēķināto atlīdzību. Pēc domes lēmuma pieņemšanas tiks veiktas normatīvajos aktos paredzētās darbības šo teritoriju pārņemšanā pašvaldības īpašumā.
 
Būvprojekta realizācijas risinājumi skar privātīpašumā esošas nekustamo īpašumu daļas divās adresēs Tirgoņu ielā, vienā adresē Kalna prospektā un Upes prospektā.
 
Progress satiksmes infrastruktūras uzlabošanā
Jau vēstīts, ka pēdējo gadu laikā panākts ievērojams progress, lai īstenotu nepieciešamos satiksmes infrastruktūras uzlabojumus un novērstu riskus, ko rada dzelzceļa sliežu ceļi Ogrē, un jau notiek konkrētas darbības, gatavojoties divu tuneļu – autotransporta un gājēju – izbūvei.
 
Sagatavots ziņojums
Vērtējot Ogres pilsētā esošo dzelzceļa pāreju šķērsojuma iespējas, riskus un iespējas izveidot drošas pārejas, 2015. gada 28.oktobrī pašvaldība sagatavoja ziņojumu par dzelzceļa pārejām Ogres pilsētā. Ziņojumā tika ietverts esošās situācijas apraksts, tai skaitā informācija par iedzīvotāju skaitu Ogres administratīvajā teritorijā, dzelzceļa sliežu ceļu Ogrē, Mālkalnes prospekta ielas galā, aprēķins par gājēju kustības intensitāti pār dzelzceļa sliežu ceļu Ogrē, dzelzceļa sliežu ceļam Ogrē, Mālkalnes prospekta ielas galā tuvumā esošās sabiedriskās ēkas un vietas, kā arī Ogres izglītības iestāžu, audzēkņu un viņu vecāku viedoklis, negadījumu skaits jeb “melnā statistika” uz dzelzceļa sliedēm Ogres pilsētā, Ogres pilsētas teritoriālais plānojums pār dzelzceļa sliežu ceļu, kā arī sniegti priekšlikumi pasākumiem drošu publisku pāreju un pārbrauktuvju izbūvei Ogrē.
 
Ziņojums tika nosūtīts gan VAS “Latvijas dzelzceļš”, gan Latvijas Republikas Saeimai. Pēc vairākkārtējām sarunām ar VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvjiem, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (toreiz kā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs) jautājumu par satiksmes drošības uzlabošanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm Ogres pilsētā aktualizēja arī  Ceļu satiksmes drošības padomes sēdēs, kur Ceļu satiksmes drošības padome, iepazinusies ar Ogres novada pašvaldības ziņojumu un izprotot šī jautājuma svarīgumu, uzdeva VAS “Latvijas dzelzceļš” sagatavot priekšlikumus turpmākajai rīcībai situācijas uzlabošanā.
 
Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” noslēdz sadarbības līgumu
Ņemot vērā Ogres novada pašvaldības 2015. gada 28. oktobra ziņojumu “Par dzelzceļa pārejām Ogres pilsētā”, Ceļu satiksmes drošības padomes atzinumu, statistikas datiem, kas apliecina, ka uz dzelzceļa notikušo satiksmes nopietno negadījumu skaita ziņā dzelzceļa stacijā Ogrē ir liels bojā gājušo skaits, pašvaldības un VAS “Latvijas dzelzceļš” savstarpējo tikšanos laikā pārrunāto par sadarbības jomām un uzdevumiem tuneļu izbūvē un aprīkošanā zem dzelzceļa sliedēm Kalna prospektā un Mālkalnes prospektā Ogrē, kas sekmētu drošu Ogres iedzīvotāju un pilsētas viesu pārvietošanos un aizsargātu viņu dzīvību un veselību, nosakot dzelzceļa satiksmes un tās sliežu šķērsojumu drošību kā vienu no prioritātēm ar mērķi rūpēties par iedzīvotāju dzīvību un veselību, droši šķērsojot Ogres pilsētā esošos dzelzceļa sliežu ceļu, 2016. gada 30. oktobrī Ogres novada pašvaldība un VAS “Latvijas dzelzceļš” noslēdza sadarbības līgumu. Ogres novada pašvaldība apņēmās veikt izpēti par iespējamajiem tehniskajiem risinājumiem publiskās lietošanas šķērsojumu (tuneļu) izbūvei, kā arī izstrādāt projektēšanas uzdevumu un tehnisko projektu dzelzceļa sliežu šķērsojuma (tuneļu) izbūvei un aprīkošanai Kalna prospektā un Mālkalnes prospektā Ogrē.
 
Piešķir papildu finansējumu
Pateicoties Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa neatlaidīgajam darbam, Satiksmes ministrijas budžetā 2018. gadam prioritārajiem pasākumiem tika piešķirts papildu finansējums 4 miljoni eiro apmērā dzelzceļa publiskajai infrastruktūrai – uzlabot drošības līmeni dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību, izbūvējot divu līmeņu šķērsojumu (tuneli) Ogres pilsētā, III grupas inženierbūve. Minētais finansējums tika piešķirts kā mērķdotācijas VAS “Latvijas dzelzceļš”.
 
Gājēju tuneļa būvprojekts nodots VAS “Latvijas dzelzceļš”
Ņemot vērā minēto, gājēju tuneļa būvprojektu, VAS “Latvijas dzelzceļš” funkcijas un uzdevumus, gājēju tuneļa izbūve zem dzelzceļa sliežu ceļiem Skolas ielas un Mālkalnes prospekta savienošanai Ogres pilsētā ir piekritīga VAS “Latvijas dzelzceļš”, tāpēc 2018. gada 17. septembrī Ogres novada pašvaldība un VAS “Latvijas dzelzceļš” noslēdza vienošanos pie 2016. gada 30. augusta Sadarbības līguma par gājēju tuneļa zem dzelzceļa sliedēm izbūvi un aprīkošanu Mālkalnes prospektā Ogrē. Saskaņā ar līgumu Puses vienojušās turpināt savstarpējo sadarbību gājēju tuneļa zem dzelzceļa sliedēm izbūvē un aprīkošanā Mālkalnes prospektā Ogrē, kā arī VAS “Latvijas dzelzceļš” apņēmies izbūvēt un aprīkot gājēju tuneli zem dzelzceļa sliedēm Mālkalnes prospektā atbilstoši Ogres novada pašvaldības izstrādātajam gājēju tuneļa būvprojektam, savukārt Ogres novada pašvaldība nodod VAS “Latvijas dzelzceļš” gājēju tuneļa būvprojektu.
 
Jāatgādina, ka 2018. gada 18. oktobrī VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludināja atklātu konkursu dzelzceļa publiskās infrastruktūras (gājēju tuneļa) izbūvei Ogrē. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2018. gada 21. novembrim, savukārt gājēju tuneļa būvniecība plānota līdz 2020. gada 20. novembrim.
 
Saistībā ar autotransporta tuneļa būvprojekta realizāciju  Ogres novada pašvaldības dome 2018. gada 18. oktobrī izveidoja darba grupu, tajā iekļaujot arī pārstāvjus no VAS “Latvijas dzelzceļš”. Notiek regulāras tikšanās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un vienotos par abu pušu turpmāko sadarbību jautājumos, kas skar dzelzceļa infrastruktūru, problēmas un attīstības iespējas Ogres pilsētā.

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 13.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?