Skolu atbalsta speciālisti piedalījušies starptautiskā konferencē Lietuvā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

14.05.2019 16:22

Jaunogres vidusskolas un Ikšķiles vidusskolas Atbalsta komandas speciālisti 25.aprīlī piedalījās starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Palīdzības sniegšana bērnam un ģimenei: iespējas, izaicinājumi, perspektīva”, kuru rīkoja Šauļu universitāte (Lietuva).

Logopēde Irina Aleksandrenkova, psiholoģes Ērika Muravjova un Anna Čerņavska, speciālais pedagogs Egle Kaminska, sociālais pedagogs Žanna Rudakova konferences gaitā iepazīstināja konferences dalībniekus gan ar savu pieredzi darbā ar bērniem ar īpašam vajadzībām, gan ieguva daudz teorētisko un praktisko atziņu no universitātes mācībspēku pārstāvjiem un kolēģiem no izglītības iestādēm. Konferences aplūkoto jautājumu loks bija diezgan plašs:
Izmantojot iesniegtos konferenču materiālus, taps zinātnisko un metodisko rakstu krājumi, kuros būs iekļauti arī mūsu speciālistu teorētisko un praktisko zināšanu apkopojumi.
26. aprīlī konferences dalībnieki apmeklēja dažādas izglītības iestādes Šauļos pieredzes apmaiņas nolūkos. Radošas idejas turpmākajam darbam tika gūtas tikšanās reizēs gan ar proģimnāzijas „Medelinas”, gan izglītības attīstības centra bērniem ar redzes traucējumiem „Avižonis”, gan arī Šauļu centrālās sākumskolas un Šauļu universitātes administrāciju un speciālistiem.
Ceram uz turpmāko sadarbību un kopējiem projektiem!
Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskola