janvāris, baznīca janvāris, tilts

Parakstīs līgumu par Ogres Valsts ģimnāzijas būvniecību

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.04.2020 09:47

Domes sēdē šodien tika izskatīts jautājums, kas saistīts ar Ogres novadam ļoti nozīmīga infrastruktūras objekta – Ogres Valsts ģimnāzijas un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras ēku kompleksa – būvniecību.

 
Jāatgādina, ka 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Sadarbības līgumu par Eiropas Savienības (ES) fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”. Saskaņā ar šo līgumu kopējā ES finansējuma vienošanās summa ir 18 615 705,86 eiro. ES finansējuma vienošanās paredz valsts budžeta dotāciju 516 955,91 eiro apmērā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 5 028 931,34 eiro apmērā. 
 
Līdz šim jau realizētas vairākas aktivitātes, tai skaitā Ogres 1. vidusskolā veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions, attiecināmo izmaksu finansējums izlietots 1 470 844,76 eiro apmērā.
 
Līguma “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros apjomīgākie darbi un attiecīgi arī nepieciešamais finansējuma apjoms saistās ar jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības īstenošanu – šim mērķim pieejamais ES finansējums ir 14 649 557,42 eiro. Jau agrāk vēstīts, ka minēto ēku kompleksu, kurā plānots nodrošināt mācību procesu 600 izglītojamajiem, paredzēts būvēt Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu.
 
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām Ogres novada pašvaldība 2019. gada 14. novembrī izsludināja atklātu konkursu “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, kura ietvaros saņemts piedāvājums 24 mēnešu laikā projektēt un uzbūvēt jaunu videi draudzīgu energoefektīvu un ergonomiski aprīkotu Ogres Valsts ģimnāzijas un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras ēku kompleksu, ko veidotu jauna skolas ēka un sporta halle ar labiekārtotu teritoriju. Saņemtā piedāvājuma kopējās izmaksas plānotas 25 590 470,88 eiro apmērā. Konkursa nolikumu un saņemto konkursa piedāvājumu izvērtēja arī Iepirkumu uzraudzības birojs un 2020. gada 1. aprīlī sniedza pozitīvu atzinumu.
 
Šobrīd pieejamais finansējums, kā minēts iepriekš, ir 14 649 557,42 eiro. Ja pašvaldība atkārtoti organizētu iepirkumu Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai, tā nepagūtu iekļauties ES finansējuma vienošanās ietvaros noteiktajā laika grafikā un nevarētu saņemt paredzēto ES finansējumu. Lai projekta iecere virzītos uz priekšu, pašvaldība ir izvēlējusies citu risinājumu – izmantot iespēju skolas un sporta ēku jaunbūves būvprojektēšanu veikt divos atsevišķos būvprojektos atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības standartiem, kā arī ievērojot Ogres novada teritorijas plānojumā, lokālplānojumā ietvertos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
 
Jaunās skolas ēkas būvniecība ir akūti nepieciešama, jo Ogres pilsētā ir tendence pieaugt iedzīvotāju un arī izglītojamo skaitam. Šobrīd pilsētas skolas ir pārpildītas, līdz ar to ir ļoti sarežģīti nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus mācību apstākļus. Ogres Valsts ģimnāzijas pārvietošana uz jaunām telpām ļautu ievērojami uzlabot mācību apstākļus gan Ogres sākumskolā, gan Ogres 1. vidusskolā, kur sākumskolas klašu skolēniem klases ierīkotas nepiemērotās telpās. “Uzbūvējot jaunu skolu, tiks atslogotas esošās izglītības iestādes, tas būs nozīmīgs ieguvums ne tikai Ogres pilsētai, bet arī visam novadam, bērnu un jauniešu attīstībai, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Mums ir jāizmanto ES piešķirtais finansējums, realizējot daļu no projekta – uzbūvējot ģimnāzijas ēku –, ko ar pieejamā finansējuma apjomu varam izdarīt, un pēc tam spert nākamo soli – izbūvēt sporta halli, kas ir ļoti nepieciešama, jo esošās sporta būves pilsētā ir ļoti noslogotas. Tur, kur mācās bērni, ir jābūt pieejamai labai sporta bāzei, lai skolēniem būtu iespēja piemērotos apstākļos nodarboties ar sporta aktivitātēm telpās arī ziemā. Šis projekts – jauna skolas ēka un jauna sporta bāze – ir vērsts uz nākotni,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, norādot, ka visiem kopā ir jādomā, kā iegūt nepieciešamo finansējumu šī projekta realizēšanai. E. Helmanis arī norādīja, ka esošās sporta būves Ogrē pēdējos gados tiek izmantotas valsts mēroga sacensību organizēšanai, īpaši tas attiecas uz sporta centru un stadionu, kur strādā spēcīga komanda un sporta bāze tiek lieliski uzturēta.
 
Arī deputāte, Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga uzsvēra sporta bāzes nepieciešamību pie izglītības iestādes, kas dotu nodarboties ar sportu gan skolēniem, gan plaša mēroga sacensību organizēšanai ziemas periodā.  
 
Lai Ogres novada pašvaldība spētu īstenot Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta infrastruktūras būvniecību un saņemt nepieciešamo finansējumu, būtu jānoslēdz līgums atbilstoši konkursa rezultātiem, vienlaikus paredzot, ka, ja finansējums sadārdzinājuma segšanai būvprojektu izstrādes laikā netiek rasts, tad projekts būtu realizējams daļēji, paralēli meklējot finansējumu pilnīgai būvniecības ieceres īstenošanai.
 
Domes sēdē deputāti iepazinās ar parakstīšanai sagatavoto līguma projektu starp novada pašvaldību un atklātā konkursa “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” uzvarētāju – pilnsabiedrību “MMG” – un akceptēja līguma projektu, deleģējot Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu Ogres novada pašvaldības vārdā parakstīt līgumu un vienošanos Nr. 1 pie minētā līguma. Saskaņā ar šo vienošanos  pašvaldība būs tiesīga atlikt kāda būvprojekta vai tā daļas realizāciju, kā arī tiesības nerealizēt kādu no būvprojektiem vai tā daļu.
 
Līgumā paredzēto darbu kopējās izmaksas ir 21 149 149,48 eiro, t.sk. būvprojekta izstrāde skolas ēkai 491 400 eiro, autoruzraudzības veikšana skolas ēkai 131 040 eiro, skolas ēkas būvdarbiem 10 812 534,12 eiro, būvprojekta izstrāde sporta ēkai 333 450 eiro, autoruzraudzības veikšana sporta ēkai 99 450 eiro un sporta ēkas būvdarbiem 9 281 276,36 eiro (visas summas minētas bez PVN).
 
Līgumā paredzētos darbus plānots izpildīt divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?