Elektroniskā izsolē pārdod dzīvokļa īpašumu Krapes pagastā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

18.05.2020 15:43

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Krodziņi”, Krapes pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.7452 900 0100, izsoles sākums – 22.05.2020., izsoles noslēgums – 22.06.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 1 900.00, izsoles solis – EUR 100.00, nodrošinājums – EUR 190.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: www.possessor.gov.lv/upload/upload s/132-1062_pielikums.pdf.
Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.