Elektronisko sistēmu ražošanas ēkas izbūves darbi tuvojas noslēgumam

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

26.06.2020 10:17

Noslēgumam tuvojas topošās elektronisko sistēmu ražošanas ēkas Akmeņu ielā 74, Ogrē, kas atrodas Pārogres industriālās zonas parkā, izbūves darbi.

Līdz šim objektā ir veikta ēkas un konstruktīvo elementu pamatu, kāpņu telpas un ēkas metāla karkasa ārsienu un mūrēto iekšsienu, jumta un logu konstrukciju izbūve, kā arī izbūvētas apakšzemes komunikācijas. Pašlaik tiek veikti iekštelpu un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī uzstādīta ēkas dekoratīvā fasāde.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis jau līdz šim vairākkārt ir atzīmējis, ka viens no novada stratēģiskajiem attīstības mērķiem ir ekonomiskās izaugsmes veicināšana un cilvēkresursu potenciāla attīstība. Ražošanas ēkas izbūve Akmeņu ielā 74, Ogrē ir reāls solis šī mērķa sasniegšanai. “Pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas 2021. gadā Ogres pilsēta iegūs valstspilsētas statusu un Ogres novads kļūs par vienu no lielākajiem novadiem Latvijā, ar plašām lauku teritorijām. Šī ražotne ar 120 darba vietām būs liels atspaids jaunajam Ogres novadam, jo tiks radītas jaunas darba vietas, kas ir ļoti nepieciešams gan iedzīvotājiem, gan pašvaldības ekonomikas uzlabošanai kopumā. Protams, ne mazāk svarīgi, ka tiks sakārtota vide pilsētas industriālajā teritorijā. Šis ir vēl viens solis iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.”
Jau vēstīts, ka teritorija Ogrē, Akmeņu ielā 74, kas atrodas Pārogres industriālās zonas parkā, daudzus gadus stāvēja tukša un pamesta. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija” ietvaros degradēto teritoriju paredzēts pārveidot, lai tā būtu piemērota inovatīvu un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai, tostarp elektronikas nozarē, kas veido lielāko apgrozījumu starp augstas pievienotās vērtības nozarēm pašvaldībā, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības veicināšanu Ogres novadā, vienlaikus īstenojot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi. Lai to panāktu, tiek izbūvēta ražošanas ēka, kā arī komunikācijas un pieguļošā infrastruktūra. Būvniecības darbus veic SIA “Arčers”, tos plānots pabeigt līdz šī gada augusta vidum.
Ar atklātas izsoles palīdzību ražošanas ēkas nomas tiesības 2018. gada 15. augustā ir ieguvusi SIA “Quality Jobs”. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, nomnieks ražošanas ēkā pēc tās izbūves ieguldīs 1 miljonu eiro nefinanšu investīcijas, kā arī tiks izveidotas 120 jaunas darba vietas.
2018. gada 5. novembrī Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījušas vienošanos par ERAF projekta “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija”, Nr. 5.6.2.0/17/I/014 īstenošanu. Projekta īstenošanas kopējais ilgums – 27 mēneši, t.i., līdz 2021. gada februārim. Realizējot projektu, tiks sakārtota degradētā teritorija 1,535 ha platībā.
Saskaņā ar vienošanos, kopējās projekta izmaksas plānotas 6 119 553 eiro, no kā 4 767 626 eiro ir ERAF līdzfinansējums (ieskaitot paredzēto snieguma rezerves finansējumu) un valsts budžeta dotācija pašvaldībai 205 093 eiro apmērā. Atlikušais projekta realizācijai nepieciešamais finansējums ir no Ogres novada pašvaldības budžeta.